Regjeringen vil gi 1,8 millioner til Human Rights Service

Høyre og Frp-regjeringen vil fortsatt gi omstridte Human Rights Service (HRS) statsstøtte i 2018.

Hege Storhaug og organisasjonen Human Rights Service (HRS) får beholde statsstøtten også neste år i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Bevilgningen på 1,835 millioner kroner skjer via Justis- og beredskapsdepartementets påst for «nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet», går det frem av statsbudsjettet for 2018.

Det omstridte senteret har vært under hard kritikk den siste tiden for en kampanje der de ber folk ta bilder av islam og muslimer i Norge, for å dokumentere det HRS kaller den «kulturelle revolusjonen i Norge».

Venstre og KrF signaliserte denne uken at de ikke lenger vil gi organisasjonen statsstøtte. Sammen med Ap, SV og Sp er det nå flertall på Stortinget mot millionstøtten, skrev Aftenposten onsdag.

Ifølge HRS`hjemmeside er målsettingen:

Vårt konkrete arbeid er særlig sentrert om innhenting av dokumentasjon, informasjon og analyse for å sette søkelys på ulike sider av innvandrings- og integreringsfeltet.