Forsvarsbygg bruker millioner av statlige kroner på å feire seg selv

Siden 2007 har Forsvarsbygg brukt over fire millioner kroner på årlige interne fester. Utvalgte ansatte får bo på landets mest luksuriøse hoteller og får gratis reise, mat, fest og alkohol på statens regning. I samme tidsrom har vedlikeholdsetterslepet på Forsvarsbyggs eiendommer økt.

Har du tips om denne eller lignende saker? Kontakt Aftenpostens journalisteller bruk vår krypterte varslingstjeneste.

Om kvelden 13. januar i år ankom rundt 170 gallakledde gjester med buss til utestedet Wallmanns Salonger i Oslo, klare for en av etatens interne fester. Forsvarsbygg har ansvaret for å leie ut statlige eiendommer til Forsvaret.

Kvelden besto av underholdning, utdeling av interne priser og mat, drikke og fest ut i nattens små timer. Da festen var over, gikk turen tilbake til fasjonable Grand Hotel i Oslo sentrum — der Forsvarsbygg hadde bestilt 171 rom til sine ansatte.

Leier Oslos mest luksuriøse hoteller

Aftenposten har gjennomgått utgiftene til arrangementene som Forsvarsbygg selv omtaler som sitt eget «svar på Oscar-utdelingen».

Tallene fra 2007 og frem til i dag viser at ledelsen er svært spandable overfor de ansatte som får delta. Utgiftene til årets festligheter er fremdeles ikke klare, men tall fra anbudsdokumenter viser at det i fjor ble satt av 290.000 kroner til festen på Wallmanns Salonger.

I tillegg har det de siste årene blitt satt av opptil 300.000 kroner til overnatting på noen av Oslos mest luksuriøse hoteller - som SAS Radisson Plaza, Hotel Bristol og Grand.

Grand Hotel i Oslo er et av landets mest luksuriøse, og brukes til statsbesøk og under utdelingen av Nobels fredspris.

Sistnevnte hotell som benyttes ved statsbesøk – og det er her vinneren av Nobels fredspris bor. Når Forsvarsbygg har sendt ut prisforespørsler har de lagt vekt på at hotellene skal oppleves som «utenom det vanlige» og ha «det lille ekstra».

Har brukt fire millioner på intern «Oscar-utdeling» siden 2007

Med utgifter til reise, hotellopphold, mat, underholdning og drikkevarer inkludert, har festene kostet Forsvarsbygg opp mot 4500 kroner pr. deltager, viser Aftenpostens utregninger.

Totalt har Forsvarsbygg brukt over fire millioner kroner på disse festene siden 2007. Disse utgiftene kommer i tillegg til andre sosiale arrangementer som julebord, julelunsjer og sommermarkeringer.

Forsvarsbygg er som organisasjon omstridt internt i Forsvaret. Aftenposten har tidligere fortalt om hvordan organisasjonenbruker 150 flere årsverk på å passe på 700.000 færre kvadratmeter, og om ansatte i andre deler av Forsvaret som opplever organisasjonen som tungrodd og byråkratisk.

Eiendommenes tilstand forverres

Samtidig fortviler andre i forsvarsgrenene over manglende vedlikehold og høye leiekostnader. Riksrevisjonen har tidligere slått fast at vedlikeholdsetterslepet på Forsvarsbyggs eiendommer har økt, og at det fra 2004 til 2010 var en negativ utvikling i tilstanden.

Forsvarsbygg har også blitt kritisert for mangler ved beregning og fakturering av husleie.

Les også

Bruker 150 flere årsverk på å passe på 700.000 færre kvadratmeter

Det er Statens personalhåndbok (SPH) som regulerer hvor mye penger statlige virksomheter kan bruke på sosiale arrangementer. Reglene tilsier at statsinstitusjoner kan bruke 425 kroner pr. ansatt hvert år på såkalte «velferdstiltak» – som for eksempel julebord og sommerfester. Men SPH gir også vide fullmakter for at ledere i staten selv kan gå utenfor disse rammene – dersom de mener det er nødvendig. Det er dette ledelsen i Forsvarsbygg har gjort.

– Vi legger til grunn formuleringen i SPH om at virksomhetsleder kan gi samtykke for bevertning til interne arrangementer, og at virksomhetsleder kan gi tillatelse til å fravike fra beløpsgrensene, sier kommunikasjonsdirektør Rina Brunsell Harsvik i Forsvarsbygg.

– Hvorfor har dere disse festene?

– Det er et strategisk grep for å bli bedre på service og tjenester for vår kunde Forsvaret.

Mener festene bidrar til motivasjon

– Har dere blitt bedre?

— Vi har ikke målt dette, men vi gjennomfører medarbeiderundersøkelser som viser at vi scorer høyt. Vi får også tilbakemeldinger fra folk som kommer tilbake fra arrangementer og er veldig motiverte.

Les også

«Det er uhørt å ha en statsforvaltning som tar seg til rette på denne måten»

– Er det naturlig at en statlig organisasjon skal ha et eget «svar på Oscar-utdelingen»?

— Vi arrangerer dette for å bli bedre på service og tjenester, og holder oss innen for statens reglement for bevertning.

- Samtidig som dere har hatt disse arrangementene har dere fått kritikk fra Riksrevisjonen for at vedlikeholdsetterslepet øker, og at tilstanden for eiendommene dere har ansvaret for forverres. Hva slags signaler sender dere ved å bruke millioner på å feire en innsats Stortingets kontrollorgan mener har hatt vesentlige mangler?

– Riksrevisjonen har ingen merknader for Forsvarsbygg for 2011. Vi har likevel forståelse for at det er utålmodighet når det gjelder vedlikehold, og vi er enige i at situasjonen ikke er så god som vi skulle ønske. Vi bruker 1,5 milliarder på vedlikehold hvert år og jobber systematisk for å rette dette opp sammen med Forsvaret. Samtidig er det viktig å bli bedre på service blant annet ved å satse på arrangementer som dette – for å motivere våre medarbeidere, sier Brunsell Harsvik.