Spekter: - Arbeidsgivere bør bli mye kjipere med å tilby deltidsjobber

Dersom kvinner øker arbeidsinnsatsen med tre timer i uken, vil verdien av dette arbeidet tilsvare avkastningen fra et oljefond på 3400 milliarder kroner.

LO-leder Gerd Kristiansen får kritikk for at LO gjør det vanskeligere å lage heltidsstillinger.

I denne artikkelen stod det opprinnelig at om kvinner øker arbeidsinnsatsen med tre timer i uken, vil verdien av dette arbeidet tilsvare et oljefond på 3400 milliarder kroner. Det er ikke korrekt. Verdien av en slik økning i arbeidsinnsatsen tilsvarer avkastningen fra et oljefond på 3400 milliarder kroner.

Arbeidsgiverforeninger og politikere mener at fagorganisasjonene gjør det vanskeligere å jobbe heltid. Særlig i helsesektoren er det mange deltidsstillinger. På den måten får man turnusene til å gå opp, uten at de ansatte må jobbe annenhver helg.

Deltidsdebatten blusset kraftig opp torsdag da Aftenposten intervjuet LO-leder Gerd Kristiansen.

Hun sa at mange kvinner bruker barna som unnskyldning for at de jobber deltid. Kristiansen mener at samfunnet trenger hele kvinnenes arbeidskraft. Kvinner som jobber deltid får lavere pensjon. Hun mener også at arbeidsgiverne må ta seg sammen og tilby hele stillinger.

Spekter er arbeidsgiverforening for helseforetakene og sykehusene. Administrerende direktør Anne-Kari Bratten sier at man for eksempel kan jobbe 12 timers skift i helgene, for å få færre helgevakter.

I dag åpner arbeidsmiljøloven mange muligheter for slik gjennomsnittsberegning av arbeidstid, forutsatt at fagorganisasjonene godtar det.

Også i NHO-foreningen Abelia er det et sterkt ønske om større mulighet til å myke opp arbeidstidsbestemmelsene. Kommunikasjonsdirektør Hilde Widerøe Wibe sier at mange småbarnsforeldre sliter når all arbeidstid må avvikles på dagtid og sammenhengende. Hun kunne godt tenke seg at man er på jobb etter å ha levert barn, gjør unna tre fjerdedeler av arbeidsdagen, henter barna og er sammen med dem til leggetid, og så gjør ferdig jobben hjemmefra.

— Dersom foreldre gjør ferdig jobben på kvelden etter 21, for å få tid med barna, bryter de arbeidsmiljøloven. Vi trenger mer fleksibilitet for å kunne jobbe fullt, sier hun.

I dagens arbeidsliv mener hun at en del kvinner begynner for seg selv for å få slik fleksibilitet. Hun sier også at mange bedrifter utnytter ”hullet” i arbeidsmiljøloven og definerer alt for mange stillinger som ”særskilt selvstendige.”

Les også

Støtter LO-sjefens kamp for heltid

De to arbeidsgiverdirektørene får støtte fra borgerlig hold.— LO fordømmer moralsk alle som ikke jobber innenfor den tid de mener er riktig. Her tilhører Kristiansen de konservative kreftene: LO står i veien for et moderne og fleksibelt arbeidsliv, mener Venstreleder Trine Skei Grande.

Forsvarer Kristiansen

Bratten i Spekter synes det er trist at så mange angrep Kristiansen i går. Hun mener at debatten er svært viktig.

— Det er veldig bra at Gerd Kristiansen sier det veldig mange tenker. Bare 10 prosent av de som jobber deltid sier at det er på grunn av små barn. Deltidsandelen er større blant kvinner med barn over 16 år. Det er forstemmende at så mange anklager henne for moralisme, sier Anne-Kari Bratten.

Spekterhar regnet på den økonomiske verdien av kvinners arbeidskraft, og kommet til at om den gjennomsnittlige arbeidstiden øker fra 31 til 34 timer, vil det i fremtiden gi verdiskaping som er større enn dagens oljefond.

Les også

LO-lederens krig mot mamma

Organisasjonen har lansert et "Arbeidskraftfond — innland", og om kvinner øker arbeidsinnsatsen med tre timer i uken vil verdien av dette arbeidet tilsvare avkastningen fra et oljefond på 3400 milliarder kroner. - Arbeidsgivere bør i det hele tatt bli mye kjipere med å tilby deltidsjobber. Selvsagt finnes det livssituasjoner med små barn eller syke foreldre, men de fleste kan jobbe fullt, sier Bratten.

Må legge til rette

— Mange norske kvinner jobber deltid, sammenlignet med de andre nordiske landene. Det er et etterslep etter at Norge har vært en sinke i å bygge ut barnehager. Norske småbarnsforeldre måtte lenge ut i det ganske grå dagmammamarkedet for å få barnepass. Dermed oppsto et behov for at én av foreldrene jobbet deltid, sier professor Elin Kvande ved NTNU.

Hun mener at særlig helsesektoren tilpasset seg dette deltidsbehovet, og nå sliter vi med et "etterslep" der mange jobber deltid.

— Samtidig skal man være forsiktig med å moralisere over de deltidsarbeidende. Og man skal heller ikke overdrive disse rosabloggernes innflytelse. Da barnehageforliket kom, så vi at bruken av kontantstøtte sank kraftig, det viser oss at også kvinner vil jobbe heltid, bare det finnes barnepass og heltidsstillinger, sier Kvande.