Norge

Oslo innfører 11. klasse som et fast tilbud til elever som sliter

Elever med lavt karaktersnitt fra 10. klasse har fått muligheten til å ta et 11. skoleår på Kuben videregående skole. Tilbudet blir nå permanent i Oslo, men et regjeringsnedsatt utvalg anbefaler det ikke på nasjonalt nivå.

Mohammed Yousef og Sara Husayn gikk ut fra det 11. skoleåret, kalt Fundament, ved Kuben videregående skole i fjor. Nå har de fullført 1. klasse på videregående og er tilbake på besøk på Kuben. Til høyre lærer Konrad Mosand og i midten Dhilan Krishnapala, en av årets avgangselever.
  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen
    Journalist

– I 10. klasse var jeg veldig sjenert og likte ikke å snakke høyt i klassen. I det ekstra skoleåret fikk vi mye praksis i å snakke høyt. Det gjorde meg tryggere i fagene og mer sosial, forteller Sara Husayn.

Hun gikk ut fra det 11. skoleåret, kalt Fundament, ved Kuben videregående skole i fjor. Nå har hun lagt bak seg første år på studiespesialisering ved Hersleb videregående.

Sammen med Mohammed Yousef er hun tilbake på Kuben for å hilse på lærerne og elevene i årets kull, som nå er ferdig med det 11. skoleåret.

– Uten å ha gått et år på Fundament ville det vært vanskelig å begynne på videregående, mener Yousef.

Les også

Utvalg vil vrake dagens ordning der tilfeldigheter avgjør om elevene må ha eksamen

Lave skolepoeng gir frafall på videregående

Problemer på hjemmebane. Sosiale eller psykiske utfordringer. Det kan være mange grunner til at utfordringene hoper seg opp og karakterene på ungdomsskolen ikke blir de beste.

Tall fra SSB viser at blant elever som har 35 poeng (3,5 i snittkarakter) eller lavere, vil bare halvparten fullføre videregående.

I to år har derfor Oslo testet et 11. skoleår for elever i fire bydeler i Groruddalen, elever som har 30 poeng eller lavere fra 10. klasse. Det skal gjøre elevene mer forberedt på videregående skole, både faglig, sosialt og emosjonelt.

Fra høsten blir tilbudet permanent, og det utvides til å gjelde elever fra Søndre Nordstrand og Gamle Oslo også.

Det regjeringsnedsatte Lied-utvalget anbefaler imidlertid ikke et 11. skoleår. I stedet foreslår utvalget at elever med lave skolepoeng får begynne på innføringsfag parallelt med oppstart i 1. klasse på videregående skole. Hensikten er å styrke elevene i basisfag for at de etter hvert skal ta igjen kullet sitt og følge det vanlige skoleløpet.

I tillegg mener utvalget at elevene skal sikres mulighet til å få opplæring i fag de ikke består også etter endt videregående opplæring.

  • Linnea og Birk hadde angst for å lese høyt. Men så møtte de lesehunden Echo.

– Trenger mer enn bare fag

Ritha Angen, avdelingsleder for elevtjenesten ved Kuben videregående skole, forteller at det 11. skoleåret innebærer mer enn bare å forbedre elevenes karakterer.

– Å forbedre karakterene er så klart et mål. Men disse elevene trenger mer enn bare fag for å klare det. Noen elever trenger støtte til å ta noen valg om fremtiden sin, og vi jobber systematisk med sosial læring, sier Angen.

Wiktoria Skorek (til høyre) var en av 19 elever som har gått i Fundament-klassen dette skoleåret. I forrige uke hadde de avslutning, der alle fikk vitnemål og hver sin rose. Fra venstre lærer Anne-Marthe Sundberg, Mohammed Yousef, Sara Husayn, Dhilan Krishnapala og lærer Konrad Mosand.

Elevene får individuelle timeplaner, basert på en kartlegging i starten av skoleåret. Fellesskapet i klassen og det sosiale spiller også en viktig rolle.

– Elevene synes ulike fag er utfordrende, og noen trenger å jobbe med sosial læring. De får derfor oppfølging på akkurat det de har behov for, sier Angen.

– Noen trenger også tid til å lære å være en selvstendig og ansvarlig elev. Mange av elevene har ikke følt mestring på ungdomsskolen og trenger tid til å tørre å ta steget for å begynne å lære igjen, sier Angen.

Var urolig i timene

Dhilan Krishnapala er en av elevene som har fullført Fundament-klassen i løpet av dette skoleåret. På ungdomsskolen var han urolig i timene. Han liker å sitte alene for å få ro når han skal jobbe med fag. Det fikk han gjøre i Fundament-klassen på Kuben.

– I klasserommet sitter jeg ikke alltid stille. Det var fint at jeg fikk lov til å gå på et eget rom av og til, og at jeg fikk lage musikk i musikkstudio. Det liker jeg veldig godt, sier Krishnapala.

Til høsten håper han å komme inn på videregående med studieretning helse.

Wiktoria Skorek likte at det var mange muntlige fagsamtaler i stedet for skriftlige prøver i Fundament-klassen.

– Jeg liker bedre å forklare ting muntlig enn skriftlig, sier hun.

– Et ekstra kurs vil ikke være nok

Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap, sier de nå gjør et 11. skoleår på Kuben permanent fordi de ser at det er vellykket.

– Det har vært klokt å innrette dette frivillige skoleåret mot bredden av utfordringer som elevene sliter med. Det gjelder fag, men også erfaringer fra skole og livet, som ungdommene kan trenge hjelp med, sier Thorkildsen.

Hun viser til at blant elever i Oslo har rundt 200 elever bare 20 skolepoeng (snittkarakter på 2) når de går ut fra 10. klasse, og at 800 elever har 30 skolepoeng eller lavere.

Hun tror Lied-utvalgets forslag om innføringsfag parallelt med oppstart i 1. klasse på videregående vil være for snevert for denne elevgruppen.

– Kompetansekrav er bra, og jeg støtter hovedretningen i Lied-utvalgets rapport. Men et kvalifiseringskurs må favne bredere hvis vi skal klare å møte disse ungdommenes behov. Mange har såpass store problemer at et ekstra kurs i noen fag ikke vil være nok, mener Thorkildsen.

Høringsfristen på Lied-utvalgets rapport er 1. juli. Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om videregående opplæring i 2021.

Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Skole