Knuser myter om Finlands rolle i krigen

Marskalk Mannerheim, Finlands store helt fra krigene mot Sovjetunionen, var ansvarlig for krigsforbrytelser, hevdes det i ny bok som knuser finske myter.

Adolf Hitler dukket 4. juni 1942 uventet opp i St. Michel for å hylle Mannerheim på hans 75-årsdag.

–Mannerheim fremstår som den verste krigsforbryter i Nordens historie.

–Visst hadde Finland et valg. Det er en myte at landet var tvunget til å kjempe sammen med Hitlers Tyskland.

–Hvorfor velger et vestlig demokrati frivillig å alliere seg med et aggressivt, rasistisk og totalitært diktatur? Og når skal Finland innlede en nasjonal selvransakningsprosess? Hva med drømmen om Stor-Finland, hva med de elendige forhold i finske konsentrasjonsleire, og hva med finske bidrag til jødeutryddelsen?

Utskjelt.

Spørsmålene stilles av den svenske forfatteren og journalisten Henrik Arnstad. Han har tidligere pådratt seg finsk vrede etter å ha pirket i åpne sår fra de to krigene for snart 70 år siden mot Sovjetunionen. Han druknet da i beskyldninger om manglende seriøsitet fra etablerte historikere og fikk trusler og skjellsord fra finner som føler at nasjonens ære ble tråkket på

Han er forberedt på enda hardere kritikk når hans nye bok utkommer til høsten. I «Skyldig till skuld» som handler om hvordan nazistenes allierte i Europa i ulik grad har taklet spørsmålet om ansvar, vil kapitlet «Finland. Demokratiet som slåss for Hitler» sikkert vekke oppsikt i Finland. Men Arnstad støtter seg trygt på hva moderne finsk historieforskning er kommet til.

–De unge historikerne gjør ikke som de gamle, sier Arnstad til Aftenposten, de tøyer ikke fakta for å tilpasse seg nasjonale finske interesser.

Kontroversielt.

Ifølge Arnstad gir boken den første samlede fremstilling av alt som er kontroversielt i Fortsettelseskrigen 1941–1944. Han trekker linjen fra Finlands blodige borgerkrig i 1918. De hvite under Mannerheims ledelse vant takket være omfattende hjelp fra Tyskland. Finnene planla til og med å velge en tysk prins til konge. Så brøt Tyskland sammen, men finnene tok med seg erfaringen av Tyskland som alliert i krig.

Den finske tyskvennligheten bidro til at man i august 1940 sa ja til Tysklands ønske om å få frakte soldater til Nord-Norge. Finnene svarte også straks ja da Tyskland spurte om Finland ville delta i Operasjon Barbarossa – angrepet på Sovjetunionen. Men hvorfor?

Erobring.

Arnstad antyder at finnene var influert av tyske drømmer om mer rom, «Lebensraum». Ved å delta i angrepet skulle Finland ikke bare ta tilbake tapt land fra Vinterkrigen, man skulle også skape et Stor-Finland, som iallfall skulle omfatte Öst-Karelen. Finlands president ga eksperter i oppdrag å forberede argumenter som kunne begrunne at området egentlig tilhører Finland, selv om det aldri hadde gjort det.

Arnstad avliver myten om at Finland ikke hadde noe valg i 1941. Han hevder at hverken Tyskland eller Sovjetunionen hadde ressurser til å angripe Finland. Og dessuten hadde Finland et alternativ, nemlig å begrense sin deltagelse i angrepet til bare å gjenerobre det tapte fra Vinterkrigen.

Men Finland så på Sovjetunionen som den store trussel mot landets fremtidige eksistens. Derfor var Tysklands tilbud om å delta i angrepet forlokkende. Sommeren 1941 fantes det 150000 tyske soldater på finsk jord. Finland mobiliserte en halv million mann som var oppsatt med nyinnkjøpt tysk krigsmateriell.

Brutalt.

Finnene rykket frem og seks konsentrasjonsleire ble reist. Ca. 25000 ble fengslet, de fleste barn, kvinner og gamlinger. Dødeligheten lå på henimot 20 prosent. Finnene tok 64400 sovjetiske krigsfanger, hvorav nærmere 30 prosent dør. Krigsfanger ble satt til å rydde miner og de ble grovt mishandlet.Et fåtall sivile jødiske flyktnigner ble overlevert til Tyskland. Det øverste ansvar for finske krigsforbrytelser og brudd på Genevekonvensjonen plasserer Arnstad hos Mannerheim, mannen som ikke ble tiltalt i rettsoppgjøret etter krigen.

Etter krigen har finnene foretrukket å snakke om et våpenbroderskap med Tyskland i en separatkrig mot Sovjetunionen. En allianse var det ikke tale om.

Men, sier Arnstad, dette taler mot fakta: Tyskland og Finland planla sammen angrepet på Sovjetunionen, frontavsnitt ble fordelt, og begge plasserte soldater under den andres befal.

–Selvsagt var det en allianse, skriver Henrik Arnstad.

«Det er en myte at landet var tvunget til å kjempe sammen med Hitlers Tyskland» Forsker Henrik Arnstad
KLIKK PÅ KARTET FOR Å SE DET STØRRE.