Norge

Ekstrem islamisme fortsatt største trussel

 • Lars Inge Staveland
 • Aftenposten Tv

FS00004885.jpg Foto: WOLFGANG RATTAY/Reuters

 • Personer i ekstreme islamistiske miljøer er mer operative enn tidligere, mener PST i Åpen trusselvurdering.

PST-sjef Janne Kristiansen legger i dag frem den åpne trusselvurderingen, som gir en oversikt over ulike trussler mot landet — slik PST vurderer det.

Det kom frem da PST-sjef Janne Kristiansen la frem den åpne trusselvurderingen 2012.

— Det gjelder særlig trussel fra gruppe eller personer knyttet til islamistiske miljøer. Trusler fra disse miljøer er bekymringsfull, sa hun.

— De er ikke mange. Men de blir flere. Og anstrenger seg for å rekrutere blant unge personer som av ulike årsaker er søkende til religion og ideologi, sa Kristiansen.

I trusselvurderingen heter det:

«Personene i de ekstreme islamistiske nettverkene er involvert i aktiviteter av mer operativ karakter enn tidligere. Flere av disse personene reister til konfliktområder for å få trening, kamperfaring og møte internasjonale kontakter».

PSTs hovedkonklusjon om ekstrem islamisme som den største trussel, var den samme også i fjor, før 22. juli-angrepene.

- Vi ser unge mennesker som blir radikalisert. Se videointervju med Kristiansen øverst.

- Vi har et bredt kildegrunnlag

På spørsmål om hvorfor de verste terrorangrepene mot Norge, 22. juli, ikke har endret hovedkonklusjonen, sa hun:

— Vi har et bredt klidemateriale bak vår trusselvurdering. Det er på bakgrunn av dette vi kan si at ekstrem islamisme er den største trusselen. På den annen side, er det en potensiell trussel fra antiislamistsiske miljøer, sa Kristiansen.

Hun sa også at «forberedelser» til handlinger er avverget, men ville ikke gå i detalj.

— I samarbeid med andre lands tjenester har vi avverget forberedelser, sa Kristiansen uten å gå i detalj, sa Kristiansen.

Analysesjef Jon Fitje sa på generelt grunnlag at PST kan avverge forberedelser, lenge før man går til pågripelse.

— Lære oss å leve med trusler

Janne Kristiansen understreket at det ikke vil være mulig å gardere seg mot nye trusler.

— Det åpne liberale, moderne norske samfunnet er åpent og sårbart. I dag vet jeg hvor stor denne sårbarheten er, sa hun, med henvisning til 22. juli-angrepene.

— Vi må lære oss å leve med trusler i Norge, sa hun.

— Vi kan redusere sårbarheten med å innføre mer effektive sikkerhetstiltak. Vi kan også redusere trusselen dersom vi øker overvåkningen. Da er vi igjen tilbake til den vanskelige balansegangen mellom størst mulig trygghet, og mest mulig frihet, sa Kristiansen.

Flere trusler mot myndighetspersoner

Hun sa også at trussel mot myndighetspersoner har økt etter angrepene 22. juli 2011.

— Vi har registrert en økt trussel mot myndighetspersoner, og vi forventer et høyere trusselnivå i 2012. Vi vet ikke om det blir vedvarende, sa Kristiansen.

- Gå til politiet

Justisminister Grete Faremo, innledet presentasjonen tirsdag morgen. Hun oppfordret folk til å ta kontakt med politiet dersom man ser noe mistenkelig.

— Vi har alle ansvar forå hindre at ekstreme holdninger blir til voldelige handlinger, sa hun.

— Dersom du er bekymret for at noen vil bruke vold mot samfunnet, må man varsle politiet, sa Faremo.

I fjorårets rapport, lagt frem flere måneder før terrorhandlingene rammet Norge i Juli, beskrev PST et trusselbilde preget av økende usikkerhet der soloterrorister utgjør en av de største trusslene mot landets sikkerhet.

Rapporten for 2011 kan du lese her.

Relevante artikler

 1. NORGE

  PST presenterer ny trusselvurdering

 2. NORGE

  PST: Den mest alvorlige terrortrusselen i 2019 vil fortsatt komme fra ekstreme islamistiske grupper

 3. NORGE

  PST: Russisk spionasje og ekstrem islam utgjør de største truslene

 4. KOMMENTAR

  Islamistene er svekket, høyre- og venstreekstreme marginalisert. Men én trussel vokser seg stadig større.

 5. NORGE

  PST: Slik forsøker andre land å rekruttere agenter og kilder i Norge

 6. KOMMENTAR

  Ingen målestokk for terrorfare | Per Anders Madsen