Norge

21 afghanske tolker får asyl

Ikke alle afghanerne som jobbet for de norske styrkene i Afghanistan, har behov for beskyttelse, mener Justisdepartementet. Av 106 søknader om asyl, er 21 innvilget. Alle disse var tolker.

En av de norske militærtolkene i samtale med lokale innbyggere i Meymaneh i 2006. 106 av tolkene har søkt om asyl i Norge. 21 av dem har fått innvilget asyl.
  • Ntb

— Etter grundige vurderinger har departementet kommet til at 21 av søkerne oppfyller vilkårene som flyktning. Totalt søkte 106 tidligere ansatte om opphold i Norge, sier statssekretær Pål K. Lønseth (Ap) i Justisdepartementet.

- Jeg vil understreke vårt spesielle ansvar for dem som har arbeidet for norske styrker i Afghanistan, men det er altså ikke alle som har et beskyttelsesbehov, fortsetter statssekretæren.

Les hele saken med abonnement