Norge

Stenger atomreaktoren på Kjeller etter funn av omfattende korrosjonsskader

Forskningsreaktoren på Kjeller har vært i drift siden 1967. Nå blir den stengt ned. Foto: Hans O. Torgersen

Norges siste atomreaktor er for dyr å reparere. Derfor blir den nå stengt ned for godt. Oppryddingen vil koste milliardbeløp.

  • Jan Gunnar Furuly
    Journalist
  • NTB

Styret i Institutt for energiteknikk (IFE) vedtok torsdag ettermiddag permanent nedstengning av atomreaktoren Jeep II på Kjeller.

Aftenposten får opplyst at det tidligere i år ble oppdaget omfattende korrosjonsskader på forskningsreaktoren, som har vært i drift siden 1967.

Den såkalte Jeep II-reaktoren ble stengt for vedlikehold i desember i fjor, og har ikke vært i drift de siste månedene.

Kommunikasjonsavdelingen ved IFE ville ved 16-tiden ikke kommentere saken, og viste til at det akkurat da pågikk et allmøte om saken.

Reaktoren stenges ut fra en helhetsvurdering av tekniske og økonomiske forhold, heter det i en pressemelding fra IFE.

For dyrt å drive videre

«IFE satser videre på forskning og utvikling innen energi, digitalisering, nukleærteknologi og radiofarmasi. Stengingen har begrenset påvirkning for IFEs forskning», opplyser instituttet.

I januar ble det funnet korrosjon på komponenter som er viktige for sikkerheten ved reaktoren. IFE og eksterne eksperter har analysert funnene og omfanget av reparasjonen. Konklusjonen er at reparasjonen vil føre til langvarig stans av reaktoren og medfører betydelige kostnader som er høyere enn IFE kan bære. Det er ikke brensel eller tungtvann i reaktoren, og den utgjør ikke noen fare for helse, miljø eller sikkerhet.

– Styret vedtar på bakgrunn av en samlet vurdering at reaktoren ikke startes opp igjen og at IFE starter arbeidet med å forberede nedbygging av reaktoren. IFE kan ikke regne med støtte fra staten til å dekke reparasjon, og IFE kan som selveid stiftelse ikke påta seg så stor finansiell risiko, sier styreleder Olav Fjell.

Bellona: – En gledens dag

Frederic Hauge i miljøstiftelsen Bellona bekrefter at han har fått opplyst at styret ved IFE nå har bestemt at hele driften av reaktoren skal legges ned.

– Dette er en gledens dag. Jeep II-reaktoren er svært gammel, og beheftet med store sikkerhetsproblemer. Under vedlikeholdsarbeidet som har pågått i det siste, er det oppdaget nye, store korrosjonsskader som det vil bli svært kostbart å utbedre. Det er derfor de nå har vedtatt å stenge den, sier han

– Ukultur av hemmelighold

Han påpeker at Bellona i 30 år har arbeidet med å avsløre en rekke skandaler ved atomreaktoren på Kjeller og i Halden.

– Det har vært en stor mangel på sikkerhet og en ukultur med hemmelighold. At Kjeller-reaktoren nå stenges er en stor seier. I dag er vi glade, men det er en stygg og dyr arv atomaktiviteten i Norge har medført. Vi er stolte av alle Bellonas atomavsløringer og i dag har vårt arbeid bidratt til et skikkelig og konkret resultat ved at Norge ikke lengre skal ha atomreaktorer i drift, legger han til.

La ned reaktor i Halden i fjor

I juni i fjor vedtok det samme styret å legge ned en forskningsreaktoren i Halden.

«Omfattende utredninger viser at det ikke er et langsiktig markedsgrunnlag for Haldenreaktoren fremover. Virksomheten ved reaktoren har gått med underskudd over flere år på grunn av sviktende inntekter», het det i en pressemelding fra styret.

Dermed var det ugjenkallelig slutt for verdens eldste tungtvannsreaktor. Haldenreaktoren hadde vært i drift siden 1959.

Kostnad for opprydding: Minst 15 milliarder

Det er blitt anslått en kostnad på minst 15 milliarder kroner for å rive ned og fjerne de to reaktorene i Halden og på Kjeller, samt å ta vare på 17 tonn høyaktivt atomavfall som Norge har etter driften av forskningsaktiviteten på de to stedene.

Også ved et midlertidig lager på Kjeller for høyaktivt brensel fra forskningsreaktoren, er det tidligere blitt avdekket korrosjonsskader og inntrenging av vann.

Stengingen av reaktoren på Kjeller vil medføre endringer i kompetansebehov og reduksjon i antall ansatte, heter det i pressemeldingen IFE har sendt ut.

Instituttet arbeider nå med å få avklart omfanget av nedbemanningen snarest mulig.

Les mer om

  1. Halden
  2. Atomkraft
  3. Frederic Hauge
  4. Bellona