Norge

Bedre form, bedre venner

Forsøkselevene ble gladere og mobbet mindre. Derfor innførte Trudvang skole i Sogndal 60 minutter med fysisk aktivitet hver dag permanent.

 • June Westerweld
 • Tine Dommerud
  Journalist

Tilbudet ble permanent etter et forsøk over to år der 125 elever i fjerde og femteklasse hadde en time fysisk aktivitet daglig.

Tiden ble tatt av de andre skoletimene, samt at barna begynte fem minutter tidligere på skolen.

I tillegg til bedre fysisk form hos barna registrerte skolen bedre klassemiljø, det ble mindre mobbing, og barn fra andre land ble bedre integrert.

Førsteamanuensis Geir Kåre Resaland har tatt doktorgrad om barn, unge og fysisk aktivitet. Han sammenlignet elevene ved Trudvang skole med en kontrollgruppe fra en annen skole, som hadde gymnastikk to skoletimer i uken. Etter to år viste det seg at barna som hadde 60 minutter fysisk aktivitet hver dag kom i gjennomsnittlig åtte prosent bedre form.

- De barna som var i dårligst form økte formen med 15 prosent. Samtidig fikk barna som var i aktivitet minsket risiko for hjerte— og karsykdommer. Vi nådde barna som trengte det mest, sier Resaland.

Geir Kåre Resaland, mener aktive barn lærer bedre.

-  En rekke internasjonale studier har vist at de barna som får mer fysisk aktivitet i skolen, på bekostning av de tradisjonelle fagene, ikke blir svakere i fagene, heller tvert imot. I tillegg ser det ut til aktive barn trives bedre i skolehverdagen.

Relevante artikler

 1. SPREK

  Slik lærer elevene mer og mobber mindre

 2. DEBATT

  Mer fysisk aktivitet i skolen redder ikke folkehelsen

 3. NORGE

  9 av 10 er positive til en times fysisk aktivitet hver skoledag

 4. SPREK

  Ny studie: Slik kan fysisk aktive barn få bedre helse som voksne

 5. SPREK

  På denne skolen lærer ungdommene å gå tur

 6. NORGE

  Derfor blir det bråk når politikerne bestemmer at elevene skal ha en time fysisk aktivitet hver dag