Svenske helsearbeidere skal koronatestes før de får jobbe i Norge

Oslo og Vestre Viken har 160 svenske vikarer ved sine sykehus. Bare 86 av dem er testet for korona.

Oslo universitetssykehus har i sommer 74 svenske vikarer i jobb ved sine sykehus. Ingen av dem er testet for korona. Nå snur regjeringen og innfører dobbel obligatorisk testing.

– Fra i dag er det ikke bare et råd om å teste, men altså et pålegg om å teste svenske helsearbeidere, sier statssekretær Inger Klippen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet til NRK.

Nyheten om at en koronasmittet svensk lege og en svensk sykepleier fikk begynne i jobb i Norge før prøven var klar og uten å være i karantene, har provosert og overrasket mange.

Den svenske legen er vikar ved Nordfjord sjukehus. Etter at smitten ble oppdaget, ble 31 ansatte og pasienter ved sykehuset isolert.

Tirsdag opplyser Helse Førde at en sykepleier som jobbet sammen med legen, har testet positivt for viruset. Onsdag ble det kjent at også en pasient er smittet etter kontakt med legen.

Les også

31 ansatte og pasienter isolert etter koronasmitte på sykehus. Smittet svensk lege og sykepleier fikk jobbe før prøven var klar.

160 svenske vikarer i Oslo og Vestre Viken

Oslo og Viken har 160 svenske vikarer i jobb i sommer. Hvorvidt vikarene er blitt testet eller har måttet være i karantene før de gikk ut i jobb, har frem til nå variert fra sykehus til sykehus.

Aftenposten har vært i kontakt med Oslo universitetssykehus (OUS) og Vestre Viken HF. OUS har i sommer 74 svenske vikarer i arbeid på sine sykehus: 12 jordmorvikarer og 62 spesialsykepleiere. Ingen av dem er testet for korona.

De fleste av dem har heller ikke vært i karantene. Samfunnskritisk personell, som omfatter helse- og omsorgsarbeidere, kan ifølge covid-19-forskriften få unntak fra smittevernseglene om karantene.

På sykehusene i Vestre Viken HF har de i år 86 svenske vikarer. Ingen av dem har vært i karantene. På deres sykehus, som blant annet omfatter Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu, er alle svenske vikarer derimot blitt testet for korona.

Ingen av dem har fått lov til å gå ut i arbeid før et negativt testresultat har foreligget.

Les også

Sykepleierforbundet: Reagerer mot at svenske vikarer settes inn i pleie uten svar på test

Kan føre til problemer

Flere har vært kritiske til at de svenske vikarene ikke testes for korona før de begynner å jobbe i Norge. Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund reagerte i helgen på at svenske vikarer settes rett inn i tjeneste uten å ha fått svar på test først.

– Samfunnet beskyttes med hjemmekarantene mens svært syke pasienter utsettes for smitte fra første dag. Det er uakseptabelt, og vi har tatt det opp med departementet flere ganger, sa hun til Aftenposten sist søndag.

Norske kommuner og helseforetak er svært avhengige av arbeidskraft fra Sverige. Statssekretær Klippen legg derfor ikke skjul på at regelendringen kan føre til problemer.

– Dette kan forsinke arbeidstagere fra de kommer til de kan starte i jobb i Norge. Det kan være utfordrende å få kabalen til å gå opp under ferieavviklingen. Det er en av de tingene vi har vurdert nøye i forbindelse med denne forskriftsendringen, sier hun til NRK.

Fra 1. juli skal svensk helsepersonell testes to ganger etter ankomst til Norge, med 48 timers mellomrom. Frem til svaret er klart, skal personen ha karanteneplikt.

Hvis første test er negativ, kan personen arbeide i Norge uten karanteneplikt, men må være i karantene i fritiden. Dersom andre test er negativ, er personen unntatt fra kravet om karantene både i arbeid og i fritiden.