Aktor ber om fengsel i seks år og tre måneder for overfallsvoldtekten

TØNSBERG (Aftenposten): Aktor Mari Gjersøe la ned påstand om seks år og tre måneders ubetinget fengsel for overfallsvoldtekten på Sem i Tønsberg.

Politiets fantomtegning og området i Olav Digres vei på Sem i Tønsberg der voldtekten skjedde.
  • Per Annar Holm

Offeret var en småbarnsmor som var ute og trillet barnevogn sent på kvelden søndag 24. mars.

Tiltalte forklarte i retten torsdag at han i timene før voldtekten drakk flere øl, 3/4 flaske whisky og tok tre striper kokain.

– Dette er en av de mest dyptgripende overgrep som en person kan bli utsatt for psykisk og fysisk, sa aktor, statsadvokat Mari Gjersøe, i Vestfold tingrett fredag formiddag.

Gjersøe viste til at det er skjedd en klar straffskjerpelse av overfallsvoldtekter de siste årene.

– Jeg har ikke funnet noen sammenlignbare saker. Her står vi overfor en rekke skjerpende omstendigheter. Dette var en kynisk og hensynsløs overfallsvoldtekt med et svært høyt skadepotensial, sa aktor i sin prosedyre.

Bistandsadvokat Torunn Haug (til venstre) i samtale med statsadvokat Mari Gjersøe i Vestfold tingrett.

Tilsto først da DNA-bevisene kom på bordet

Det var funn av 22-åringens DNA som naglet ham til voldtekten. Da han ble pågrepet, ønsket han ikke å forklare seg, og tilståelsen kom først etter at han ble konfrontert med bevisene.

– Det er rettspraksis for å gi fra 10 til 30 prosent i strafferabatt, og jeg mener det her må gis et fradrag på bare litt over 10 prosent. Tiltalte har her i retten ikke forklart seg i samsvar med hva fornærmede har forklart, sa Gjersøe før hun ba om ubetinget fengsel i seks år og tre måneder.

Sterkt traumatisert

Det var lederen for Mottak for seksuelle overgrep (SO-mottaket) i Vestfold som selv var på vakt da fornærmede kom inn natten etter voldtekten.

– Jeg opplevde henne som sint, men også som en som tidlig var bevisst på at dette ikke skulle få ødelegge henne, sa kvinnen i sin forklaring i Vestfold tingrett.

Sorenskriver Jørn Holme ønsket å vite hvordan utsiktene var for å bli bra i årene som kommer, men mottakslederen svarte at dette var veldig usikkert ut over at en slik hendelse er sterkt traumatiserende.

Antyder 275.000 kroner

Bistandsadvokat Torunn Haug fulgte opp aktors beskrivelse av overfallsvoldtekten som spesielt belastende og med mange skjerpende omstendigheter som munnet ut i at normen for erstatning burde fravikes i denne saken.

– Hun var i en åpenbart sårbar situasjon mens hun trillet på en barnevogn og hadde ingen mulighet til å flykte fra situasjonen.

Det er opp til tingretten å fastsette erstatningsbeløpet, og Haug antydet at 275.000 kroner ville være et riktig beløp.

Ber om 20–25 prosent strafferabatt

Forsvarer Robert Wagner syntes aktors forslag til straff var for høyt og ba retten ta utgangspunkt i en straff på rundt seks års fengsel før strafferabatt.

– Jeg mener tiltalte bør få en strafferabatt på minst 25 prosent for sin tilståelse, sa Wagner, som gjennom rettssaken flere ganger har understreket tilståelsens verdi for den fornærmede.

Wagner mener det ikke er bevist at tiltalte tok kvelertak på fornærmede, og han synes bistandsadvokatens forslag om erstatning er altfor høy.

Bestilte billetter etter voldtekten

Første vitne fredag morgen var tiltaltes storesøster, som bodde sammen med to av sine brødre på Sem i Tønsberg.

Hun forklarte at broren virket stresset i dagene etter voldtekten, men at hun trodde dette skyldtes problemer med kjæresten hjemme i Romania.

To–tre dager før tiltalte ble pågrepet 1. april, bestilte søsteren flybillett for ham fra Sandefjord lufthavn Torp til Bucuresti.

– Hele familien skulle hjem til Romania for å feire påske, men vi hadde ikke fått med oss at det var blitt sommertid, så ingen av oss rakk flyet, forklarte vitnet.

Dom ventes å falle tidligst i neste uke.