Norge

Forskerne kontakter hundeeiere direkte. Vil vite hva hundene har spist og drukket, og hvor de har vært.

I dag ser situasjonen ut til å være normal igjen. Men forskerne fortsetter arbeidet med å avdekke årsaken til sykdomsutbruddet.

Forskerne jobber fortsatt for å finne årsaken til at minst 173 hunder fikk blodig diaré i løpet av få uker i høst. Over 40 døde kort etter tid.
  • Frode Sætran

Mattilsynet har konkludert med at minst 173 hunder har hatt symptomer med blodig diaré siden 1. august. Mange av dem er registrert på Østlandet, men det ble meldt om syke hunder fra store deler av landet.

Det anslås at 43 hunder i den samme perioden er døde etter å ha vist tilsvarende symptomer, fordelt over 12 fylker.

Utbruddet ser ut til å være over, men forklaringen mangler.

Registreringen begynte 4. september etter mistanke om at det var et pågående utbrudd. Mattilsynet sendte ut råd til hundeeierne om å unngå andre hunder og ikke bytte fôrtype. Registreringen av syke hunder nådde en topp 9. og 10. september og har siden gått nedover.

I dag ser situasjonen ut til å være normal igjen. Men forskerne fortsetter arbeidet med å avdekke årsaken til sykdomsutbruddet. Blant de hundene som ble obdusert, ble det i tillegg til blodig tarmbetennelse funnet bare én fellesnevner som opptrådte hos de fleste av de døde hundene: bakterien Providencia alcalifaciens.

Les også

Har ventet i 13 år på at bakterien skulle dukke opp

Omtalt i bacheloroppgave fra 2006

Forskerne fattet tidlig mistanke til den relativt uvanlige bakterien, men det var uventet at bakterien skulle gi så alvorlig sykdom som den de så hos flere av hundene.

To studenter ved NMBU Veterinærhøgskolen skrev bacheloroppgave om bakterien Providencia alcalifaciens for 13 år siden.

Som Aftenposten skrev 11. september, ble bakterien omtalt i en bacheloroppgave ved Veterinærhøgskolen i 2006. De to daværende studentene Aud Kari Fauske og Marit Næve Hirsch fant ut at bakterien første gang ble satt i forbindelse med tarmsykdom hos hund ved et veterinærsykehus i Sør-Afrika i 2002: Flere hunder ble syke, og fire valper døde.

Noen få år etter, i 2005 og 2006, ble det oppdaget 12 tilfeller i Norge. Men heller ikke den gang ble smittekilden funnet. Deretter gikk det 13 år uten noen rapporter om bakterien.

– Det betyr ikke nødvendigvis at den har vært borte. Symptomene med blodig diaré er vanlig blant hunder, men forskjellen er at vi fikk såpass mange tilfeller i løpet av en kort periode nå i høst. Derfor gikk vi inn i saken som vi gjorde i samarbeid med Mattilsynet og NMBU, sier forsker og veterinær Hannah Joan Jørgensen ved Veterinærinstituttet.

Forsker Hannah Joan Jørgensen og beredskaps- og sikkerhetsdirektør Jorun Jarp under en pressekonferanse hos Veterinærinstituttet tidligere i høst.

– Tidkrevende analyser

Først og fremst har forskerne, veterinærene og myndighetene jobbet for å hindre at flere hunder skulle bli syke. Deretter har fokuset vært på å identifisere utbruddet og finne smittekilde. Parallelt jobbes det for å avdekke om bakterien alene kan ha ført til sykdommen og den dødelige utgangen.

– Dette er mer tidkrevende analyser, men vi er allerede i gang med det, sier Jørgensen.

Det er ikke kjent at det er rapportert om registreringer av tilsvarende Providencia-utbrudd utenfor Norges grenser. Det har ført til spekulasjoner om at utbruddet skyldes hundemat.

Nå skal forskerne prøve å finne ut om hundene ble syke etter å ha spist eller drukket det samme.
Les også

– Det er så godt å ha deg hjemme, Choco!

– Hvis vi hadde hatt mistanke om noe konkret, ville vi straks ha varslet Mattilsynet, som ville sørget for å informere publikum. Vårt fremste mål er å hindre at flere hunder blir syke, sier Jørgensen.

Men hun er enig i at det er påfallende at det dødelige utbruddet synes å begrense seg til Norge.

Kontakter eierne

Jørgensen sier at forskerne har foretatt en såkalt helgenomsekvensering av bakterien. Her avdekkes store deler av dens arvemateriale.

Dette arbeidet har vist at det for 14 av hundene er identifisert nærmest identiske bakterier, noe som kan bety at de er blitt syke etter at alle har vært i kontakt med den samme smittekilden. Alle disse 14 hundene er fra sentrale deler av Østlandet.

– Det er dette vi forsøker å finne ut av nå. Om det er noe de har spist eller drukket, om de har vært ved den samme elven eller i det samme området. Derfor kontakter vi eierne for å prøve å finne en fellesnevner, men vi vet at man dessverre ikke alltid finner smittekilden. Det gjelder i forbindelse med utbrudd hos både mennesker og dyr, sier Jørgensen.

Les mer om

  1. Hund
  2. Sykdom
  3. Veterinær
  4. Veterinærinstituttet
  5. Mattilsynet
  6. Forskning