Norge

Grensekontroll koster 1 milliard

Norge mer enn dobler innsatsen for å holde Europas grenser tette. Kostnadene eksploderer og norsk politi sendes for å stoppe innvandrere ved Europas utposter.

Mindreårige barn stoppet på grensen mellom Tyrkia og Hellas. Norsk politi har nettopp kommet tilbake fra Hellas hvor de har deltatt i EUs kamp for å sikre yttergrensene. Foto: Nikolas Giakoumidis

  • Tron Strand

Sist uke returnerte fire norske politifolk fra en måneds opphold i Hellas og på svartehavskysten i Romania. De kom ikke fra badeferie: Iført norske uniformer hadde de deltatt i en av EUs mange operasjoner for å hindre ulovlig innvandring til Europa, skriver Bergens Tidende.

Norge deltar mer enn noensinne i den felles innsatsen for å passe på EUs yttergrenser. Det skjer både gjennom Schengensamarbeidet, EØS-avtalen og gjennom en rekke separate avtaler mellom Norge og EU. Grensekontrollen er på sett og vis flyttet fra Flesland og Svinesund til det sørlige og østlige Europa.

Prisen øker

Forskyvningen viser igjen på budsjettene — totalregningen vil runde milliarden: Justisminister Grete Faremo opplyste 5. juni, på et lukket møte i Stortingets Europautvalg, at Norges andel av EUs fond for ytre grenser og visa vil være 860 millioner kroner i perioden 2014-2020.

Dermed øker det norske bidraget med vel en halv milliard kroner - fra dagens nivå på 350 millioner kroner. Dette er penger som i hovedsak tilfaller de statene som utsettes for størst innvandringspress.

- Det er viktig for Norge at alle land har en god yttergrensekontroll, sa Faremo i Stortinget.

Yttergrensefondet kommer på toppen av mange andre norske bidrag til den omstridte kampen mot innvandrere uten gyldige innreisepapirer:

Norge betaler 160 millioner kroner for å ruste opp greske asylmottak og utdanne folk i mottaksapparatet.

Les også

Den norske dobbeltmoralen

Dette finansieres av EØS-midlene — penger Norge betaler til EU-landene for å være en del av EUs indre marked.

Grensebyrået

Gjennom EUs grensebyrå Frontex sendes norske politifolk til grenseområdene i Øst- og Sør-Europa. De siste årene har de vært i aksjon langs grenser, i havner og på flyplasser i ti ulike EU-land. Frontex-deltagelsen koster Norge 20 millioner kroner i år.

Norge deltar også i masseutsendelse av innvandrere med charterfly. I fjor var vi med på 22 slike fellestransporter til bl.a. Irak og Nigeria. Flyvningene organiseres av EU-byrået Frontex.

EU er i ferd med å signere en tilbakesendingsavtale med Tyrkia, særlig rettet mot innvandrere som har kommet til Europa via Tyrkia. Så snart denne er på plass, vil Norge gå i gang med å fremforhandle en tilsvarende avtale.

Illegal innvandring

Norge vurderer også å støtte prosjekter rettet mot transittmigrasjon i Tyrkia, ifølge Grete Faremo. Kilder som kjenner prosessen sier det kan være snakk om økonomisk støtte til hjemreise fra Tyrkia, oppbygging av tyrkisk utlendingsforvaltning og informasjonstiltak for å fortelle flyktningene at det ikke nødvendigvis er så lurt å ta seg inn i EU-området.

Hellas er så langt det eneste EU-landet som har bedt om akutthjelp for å begrense folkestrømmen. Med sine økonomiske problemer har de ingen mulighet til å håndtere problemet alene. Flyktninger fra både Afrikas horn og Afghanistan bruker Hellas som transittland på sin vei til Nord-Europa.

Frontex og grekerne har fått knallhard kritikk for metodene som er blitt brukt for å holde innvandrerne ute. I fjor ble tyske politifolk i Frontex-tjeneste vitne til at gresk politi skjøt mot grensekryssende migranter, slik at de ble drevet ut i minefelt. Forholdene i interneringsleirene var så graverende at den tyske kontingentlederen nedla forbud mot tysk deltagelse i deler av operasjonen. Han mente det som foregikk var i strid med tysk lov.

- Også våre folk har rapportert om forhold som ikke har vært akseptable. Dette er straks blitt tatt opp både i Frontex-sammenheng og rapportert hjem, sier politiinspektør Jan Erik Nybakk, som er Frontex-koordinator i Politidirektoratet (POD).

Overgrep?

Den anerkjente organisasjonen Humans Rights Watch har beskyldt Frontex for medvirkning til massive overgrep.

- For enkelte har det nok vært et sjokk å gå fra en velorganisert hverdag til å se ting de kanskje ikke trodde fantes i Europa i dag, sier Nybakk.

- Norge er deltager i Schengens organer, selv om vi ikke har stemmerett. Her må vi ta ansvar og problematisere EUs kontroll av de ytre grensene. Norge har et selvstendig ansvar for hvordan Schengen fungerer. Det gjelder særlig de ulike tilfellene av brutalitet i håndhevingen av EUs ytre grensekontroll, sier Snorre Valen, SVs utenrikspolitiske talsmann på Stortinget.

Les også

  1. Syriske flyktninger rømmer til Jordan i hopetall

  2. Slutt på det gode naboskapet