Samferdselsministeren: Helt uaktuelt å forby elsparkesykler

Men Trondheim har trolig anledning til å innføre strenge regler, medgir samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener politikerne i Trondheim har vært kreative i paragrafbruken sin.

– Jeg hadde ikke drømt om at noen kom til å bruke en slik grad av kreativitet for å hindre dette. Vår raske vurdering av hjemmelsgrunnlaget er at de antagelig kan ha anledning til å regulere adgangen til å bruke offentlig areal. Men det må vi foreta en nøyere vurdering av, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Bakgrunnen for uttalelsen er at politikerne i Trondheim kommune for to dager siden vedtok strenge regler for elsparkesykkelvirksomhet i sin by ved å regulere adgangen til bruk av offentlig areal.

Ministeren har selv invitert aktørene som opererer i Oslo, til et møte den 16. september. Selv om Trondheim antagelig har lov til å stramme inn, mener samferdselsministeren at dette ikke er veien å gå.

– Det er ikke forbud og offentlig regulering som kan løse dette. Men man få parkeringssituasjonen til å fungere bedre. Aktørene selv bør finne fornuftige løsninger i samarbeid med kommunene, sier Dale.

– Kan det bli aktuelt med et forbud av elsparkesykler?

– Det er helt uaktuelt så lenge jeg har innflytelse å forby noe som er så populært. Men man må løse parkeringssituasjonen, svarer han.

Les også

Elsparkesykler blir nå ulovlig å leie ut i Trondheim

Sykler, elsparkesykler og trikk i skjønn forening på Rådhusplassen i Oslo.

Oslo vurderer å regulere sparkesykler

Samtidig vurderer Oslo-politikerne nå mulighetene for å følge etter Trondheim og regulere bruken av elsparkesykler.

– Oslo etablerte tidlig retningslinjer for utleie av elsparkesykler og har jevnlig dialog med aktørene. Vi går nå gjennom vedtaket som Trondheim kommune har fattet, og vil vurdere om det er aktuelt å innføre lokal regulering i Oslo, sier miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), i en pressemelding.

Oslo-politikerne har i hele sommer sagt at de ikke kan regulere elsparkesyklene fordi det ikke finnes noen lovhjemmel for det. Byrådet har flere ganger bedt Samferdselsdepartementet om å rydde opp.

Senest på tirsdag skrev Berg på Facebook at samferdselsministeren måtte «rydde opp i kaoset han har skapt» og at det var «Fremskrittspartiet i regjering sin feil» at de ikke får regulert bruken av elsparkesykler.

Det får samferdselsminister Jon Georg Dale til å slå tilbake.

– For meg er det en helt absurd situasjon. MDG mener dette samtidig som de kritiserer oss for at vi ikke er raske nok med å gjøre det lettere med denne type løsninger i Stortinget. Det er umulig å bli klok på hva MDG faktisk mener i denne saken, sier Dale.

Må betale leie

I Trondheim stemte Ap, Sp, MDG, KrF og SV for vedtaket. Selskapet Ryde må dermed fjerne de 200 elsparkesyklene de har plassert ut uten avtale med kommunen.

Nå skal kommunen i stedet lyse ut en konkurranse med vilkår for å få drive kommersiell utleie av elsparkesykler. Blant annet må aktørene betale leie for parkeringsarealer.

Høyre åpner for å regulere bruken av elsparkesykler noe i hovedstaden, men sier de ikke vil gå så langt som flertallet har gjort i Trondheim.

Saida Begum, Høyres ordførerkandidat i Oslo, mener man må være forsiktige, slik at man i forsøket på å regulere bruken ikke fjerner fordelene ved å bruke elsparkesykkel og incentivet aktørene har for å drive et tilbud.

Saida Begum (H)

– Noe av fordelen med elsparkesyklene er jo at man kan parkere på gaten rett utenfor der man skal. Man bør heller vurdere å regulere noen flere soner hvor man ikke kan parkere, enn at selskapene må betale for parkeringsarealer, sier Begum.

Begum mener det er viktig å kunne ha to tanker i hodet samtidig.

– Bare fordi noe er nytt og annerledes, så bør vi ikke forby det. Elsparkesyklene er en del av fremtiden for menneskelig mobilitet, og det gjør det mye enklere å komme seg frem i sentrum. Samtidig er det viktig at vi har et trygt og godt byrom. Det er mye uvettig bruk av både elsparkesykkel og sykkel, og jeg vil oppfordre alle til å bruke hodet i trafikken, sier hun.

Ap og Frp usikre

Arbeiderpartiet i Olso har foreløpig ingen konkrete planer om regulering og uttaler seg vagt om at de er «åpne for» mulighetene fremover. Samferdselspolitiker Andreas Halse i Oslo Ap mener det er interessant at det er funnet juridisk grunnlag for å regulere elsparkesykkelvirksomheten i Trondheim.

– Helt inntil i går har vi tolket lovverket slik at vi ikke har mulighet til å regulere det. Så kommer en annen kommune som tolker det annerledes. Da må vi gå noen runder, sier Halse.

Men det kan bli en lang prosess, tror han. Hvis man skal ha en ny forskrift, må man først levere et forslag til forskrift. Så må dette forslaget på høring før det kan behandles. Deretter må den behandles og vedtas i bystyret.

Carl I. Hagen, Frps representant i samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo, sier han ikke har noe å si om en eventuell regulering før det kommer et forslag til behandling.

– Det vil vi ta stilling til når det foreligger et forslag, sier han.