Norge

Forvaring i fengsel eller behandling på sykehus?

Forvaring i fengsel, eller behandling på sykehus? Psykotisk da han drepte 77 mennesker, eller en terrorist som tar seg til rette? Etter 43 dager i retten og flere uker med domsskriving kommer de fem dommerne med sin mening.

 • Andreas Bakke Foss
  Journalist

To psykiatriske erklæringer med motsatt konklusjon. Her er argumentene dommerne må velge mellom i morgen.

Argumentene for utilregnelighet

Psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim mener Anders Behring Breivik var psykotisk da han utførte terrorangrepene. De har gitt ham diagnosen paranoid schizofreni.

Her er grunnlaget dommerne kan bruke hvis de påstår at han er strafferettslig utilregnelig og må overføres til tvungent psykisk helsevern:

Tiltalte har en grunnleggende vrangforestilling som ikke dreier seg om politikk eller dataspill. Vrangforestillingen består i at han skal berge oss alle fra undergang mellom det gode og det onde.

Han har et ansvar og et kall, i denne kampen, til å bestemme hvem som skal leve og dø.

Hans ansvar for dette er forankret i en overordnet posisjon i en ikke-eksisterende organisasjon, Knights Templar.

Hans verden styres av en voldstanke. Volden fremstår som en drivkraft mer primær og essensiell enn politiske tanker.

Han er stimulert av tanken om drap og egen død. Drapsfantasiene aktiverte ham i sterk grad.

Les også

Utilregnelig Breivik kan bli fire ganger så dyr

Blir stimulert og nesten opphisset når han snakker om hvor mange han kunne drept i Regjeringskvartalet og Utøya. Da er hans intensitet på topp og han rødmer i kinnene.

Han opplever at han er i krig og livsfare. Og har et genuint engasjement i forestillingen han er en del av.

Han har i økende grad, i lang tid før 22. juli, hatt opplevelsen av å være i reell livsfare og være truet på livet. Livsfaren er så reell at han dreper 77 mennesker.

Dette er ingen abstrakt skepsis, men en direkte trussel for ham, og han må ofre seg.

Han bruker neologismer (selvlagde ord) som nasjonaldarwinist, suicidalmarxist og suicidalhumanisme og ridderjustitiarius.

Moren og vennene forklarer det de oppfatter som en endring hos tiltalte i 2006 da han flyttet hjem til moren, ifølge ham selv for å spille det nettbaserte spillet World of Warcraft.

Les også

Behring Breivik har forberedt kommentarer for hvert utfall

Flere observasjoner i retten har, ifølge de sakkyndige Husby/Sørheim, forsterket påstanden om at tiltalte har diagnosen paranoid schizofreni.

Behring Breiviks psykose gjør at han ikke kan sies å ha evne til skyld. Det var psykosen som drev han til å begå handlingene.

Straffelovens paragraf 44 sier at «den som på handlingstiden var psykotisk eller bevisstløs, straffes ikke». Den vanlige regelen i strafferetten er at all rimelig tvil skal komme tiltalte til gode. Flere eksperter mener det «gode» må være behandling i sykehus fremfor fengselsstraff.

Den psykiatriske erklæringen og vitnemålet til Husby og Sørheim skaper så mye reell tvil om at han er tilregnelig, at han uansett ikke kan dømmes til fengsel.

Argumentene for tilregnelighet

Psykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrissen mener Anders Behring Breivik ikke var psykotisk under terrorangrepene. De mener han lider av narsissisme og en dyssosial personlighetsforstyrrelse.

Her er grunnlaget dommerne kan bruke for å dømme han til forvaring:

Terrorangrepene og voldsforherligelsen tiltalte viser er ikke et psykotisk symptom i seg selv.

Han har ikke noe vrangforestilling som gjør at han bestemmer hvem som skal leve og dø, men "tar seg til rette" over liv og død.

Han lager sine egne regler og forfekter at vold er et legitimt middel, slik mange terrorister har gjort i historien.

Det finnes ikke belegg for å tro at det å drepe er pålagt ham, eller at det er noe psykotisk i det.

Les også

Dette er sikkerhetstiltakene for Breivik - uansett dom

Han har hatt et politisk prosjekt som har oppstått en gang da han var i 20-årene, og han har valgt å gå skrittet fra det politiske grunnsynet over i handling.

Dette valget springer ikke ut fra grandiose vrangforestillinger eller psykotiske symptomer. Derimot har politisk ideologi og personlighetsforstyrrelser hos ham virket forsterkende på hverandre.

Det skjedde ingen personlighetsendring i 2006 da han flyttet hjem til moren. Han har ingen funksjonssvikt i denne perioden.

Han hadde også sosial interaksjon via nettet. Han er ikke alene om å spille World of Warcraft mye.

Selv om han spilte svært mye en periode kan man ikke ut av det trekke at det er en schizofreniutvikling.

18 spesialister i psykiatri, psykiatriske sykepleiere og andre fra Regional sikkerhetsavdeling på Dikemark og Universitetet i Oslo observerte tiltalte døgnet rundt i 21 dager på Ila uten å finne noen symptomer på psykose.

Ordene han bruker er ikke neologismer (nyord), men ord som brukes av mange og som man kan finne ved nettsøk.

Les også

Slik blir Behring Breiviks hverdag

Politiet klarer ikke bevise at Knights Templar ikke finnes. Han kan derfor innbille seg at han har møtt en serber i Liberia, eller han kan lyve.

Høyesterett har sagt at det kreves mer enn vanlig sannsynlighetsovervekt for tilregnelighet, men at tvilen kan være større enn ved vurdering av spørsmålet om skyld.

Den andre sakkyndig-erklæringen, den tvungne observasjonen som ikke påviste psykose og de 10 ukene i rettssalen, kan tolkes slik at det er foreligger mer enn vanlig sannsynlighetsovervekt.

I utgangspunktet skal alle mennesker regnes som tilregnelige etter loven. Det kan tale for at det må foreligge høyere grad av tvil om at han er psykotisk, før han blir erkjent utilregnelig.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. 22. juli

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Rettspsykiaterne finner ikke fnugg av psykotisk tenkning hos Manshaus.

 2. DEBATT

  Fem myter om schizofreni | Bjørn Rishovd Rund

 3. NORGE

  Terrortiltaltes forsvarer: – Han anser seg selv som tilregnelig fullt ut

 4. KRONIKK

  Breivik-saken viste at «gal» ikke er ensbetydende med utilregnelig

 5. KOMMENTAR

  Nok en gang blir spørsmålet om en høyreekstrem terrorist er for syk til å stå til ansvar

 6. NORGE

  Rettssaken starter i dag: Tiltalt for å ha drept kona mens parets tre små barn så på