Norge reagerer på russisk aktivitet utenfor Nord-Norge

Russland varsler at landet i perioden 14.–17. august vil etablere fire store fareområder i internasjonalt farvann utenfor kysten av Nordland og Troms.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) ser ingen rent militære grunner til at den ventede russiske øvingsaktiviteten senere i august må gjennomføres i farvann «så langt vest og i nærheten av Norge». Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Dette indikerer at russiske sjø- og luftstridskrefter planlegger å gjennomføre omfattende skarp øvingsaktivitet i disse områdene, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding tirsdag.

Ifølge norske myndigheter føyer den russiske øvingsaktiviteten seg inn i et mønster der Russland «opererer og driver militær aktivitet hyppigere og lenger vest enn tidligere».

Den russiske nordflåtens pressetjeneste opplyser at det nå opprettes to taktiske grupper med marinefartøyer i Nordsjøen, og at de «vil fortsette planlagte kamptreningsoppdrag» mens de seiler, ifølge The Barents Observer.

Fartøyene befinner seg for øyeblikket ifølge nettstedet utenfor vestkysten av Norge, og de er på vei nordover og hjemover etter en øvelse i Østersjøen.

Får kritikk

Norske myndigheter legger ikke skjul på sin forbauselse over de russiske planene.

– Norge vektlegger forutsigbarhet og tilbakeholdenhet i planlegging og gjennomføring av nasjonal og alliert militær øving og trening. Vi kan ikke se at Russland tar de samme hensynene, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

– Vi ser heller ikke rent militære grunner til at den ventede russiske øvingsaktiviteten må gjennomføres i nettopp disse farvannene så langt vest og i nærheten av Norge, legger han til.

Bakke-Jensen viser til at Russland over tid har opptrådt stadig mer selvhevdende i Norges nærområder.

– Norge ser med bekymring på dette og vil følge nøye med på den ventede russiske øvingsaktiviteten, sier han.

Poseidon-fly på plass

Russerne ønsker å bruke områder utenfor Norge hvor de kan avfyre blant annet missiler, skriver NRK.

Ett av områdene befinner seg rett vest for Mo i Rana i Nordland, og de tre andre nord og nordvest for Andøya. Samtlige befinner seg i internasjonalt farvann, ifølge kringkasteren.

– Det er ingen grunn til å være bekymret, men vi følger godt med, sier generalmajor Lars Kristian Aamodt, nestkommanderende ved Forsvarets operative hovedkvarter, til NRK.

Øvingsaktiviteten er foranledningen til at tre amerikanske P-8 Poseidon overvåkingsfly har kommet til Andøya, opplyser FOH til Aldrimer.no. Flyene skal hjelpe Norge med å holde oversikt over den russiske aktiviteten.

For øvrig understreker Forsvaret overfor nettstedet at det er opp til Russland å sørge for at det ikke skjer ulykker under øvelsene.

Gjentatte advarsler

Norske myndigheter har gjentatte ganger slått fast at Russlands stadig mer selvhevdende politikk er en utfordring.

– Russland har forsterket sin utstrakte påvirkning i Europa med en rekke ulike virkemidler. Vi ser en økt utplassering av langtrekkende presisjonsvåpen, både langs den nordlige kysten i Arktis og på grensen mot Vest-Europa, fremholdt forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen da han i april la fram Forsvarets årsrapport for 2018.

Ifølge forsvarssjefen demonstrerer Russland nå aktivt en misnøye med deler av Norge og NATOs politikk i Norges nærområder.

– De øver og trener mer med sin militære kapasitet, også nærmere oss enn de har gjort tidligere. Og de demonstrerer misnøyen gjennom bruk av militære styrker på en måte vi ikke har sett tidligere, sa han til NTB.