Norge

Nordsjøen var langtfra tom

Ingen land har funnet like mye olje og gass som Norge hittil i år. De siste tre årene, er vi bare slått av Brasil og USA.

Norge har, i forhold til areal, historisk sett ennå boret relativt få brønner, og har dermed større gjenværende potensial enn andre oljenasjoner.
  • Hilde Harbo Frank Lynum

Nødropene fra Statoil og andre oljeselskaper har vært høylytte de siste årene: Vi finner så lite olje og gass at myndighetene må åpne for leting i Lofoten og Vesterålen. Alternativet har vært presentert som en rasert oljenæring og dramatisk fallende inntekter for den norske stat.

Nå viser statistikk fra analyseselskapet Rystad Energy at det langtfra står så ille til for norsk oljebransje, sammenlignet med andre land.

Norge topper statistikken over olje— og gassfunn i år. Vi ligger foran store oljenasjoner som Irak, Iran, Brasil, USA og Russland, hvis vi holder utenfor ukonvensjonelle ressurser som skifergass og oljesand. Tilsammen tilsvarer funnene verdier for ca. 1400 milliarder kroner, eller knappe halvparten av Oljefondet.

Selv om bare et fåtall har vært virkelig store, har mange mindre og halvstore funn bidratt til at Norge totalt sett ligger svært godt an i verdensmålestokk - Jarand Rystad, adm. direktør i Rystad Energy

Var avskrevet

En viktig forklaring på Norges førsteplass, er det store «dobbeltfunnet» Avaldsnes og Aldous Sør. Dette ligger i Nordsjøen, som lenge var avskrevet av mange innen bransjen som gjennomboret og tømt for virkelig store funn. Nå viser det seg at ny leteteknologi kombinert med kreativitet og utradisjonell tenkning, har gitt det som kan være det tredje største oljefunnet i løpet av den vel 40 år lange historien på norsk sokkel.

Men det er ikke bare i Nordsjøen det er gjort store funn i år. Også i Barentshavet har man kommet over store rikdommer, med Skrugard og Norvarg.

Flere år i verdenstoppen

Og ser vi tilbake på perioden fra 2008, da det totale funnvolumet på norsk sokkel gjorde et kraftig hopp, viser Rystad Energys statistikk at norsk sokkel har vært i verdenstoppen når det gjelder nye funn i flere år. Brasil, med sine nyoppdagede gigantiske offshoreressurser, troner suverent på topp.

Men Norge ligger på en meget solid 3. plass globalt, ikke minst på grunn av et svært godt fjorår, og et 2011 som bare hittil i år har gitt større funn enn på svært mange år på norsk sokkel.

Klagene uberettiget

— Klagene over manglende funn på norsk sokkel har ikke vært helt berettiget. Vi har hatt gode leteår siden 2008, og 2011 har vært strålende, sier administrerende direktør Jarand Rystad i Rystad Energy. Han forklarer dette blant annet med høyt letenivå, og et stort antall funn.

— Selv om bare et fåtall har vært virkelig store, har mange mindre og halvstore funn bidratt til at Norge totalt sett ligger svært godt an i verdensmålestokk, sier Rystad.

Noe av forklaringen på at vi har kunnet finne så mye olje og gass de siste årene, er at Norge, i forhold til areal, historisk sett ennå har boret relativt få letebrønner.

Stort potensial

— På britisk sektor er det boret 2750 brønner, mens tallet for Norge er kun 950 – selv om vi har funnet like mye ressurser totalt. Norge har dermed større gjenværende potensial, sier Rystad.

Men fordi man startet å bore der geologiske undersøkelser viste at det var størst sannsynlighet for å finne olje, ble de fleste norske gigantfunnene gjort tidlig i vår oljehistorie. Også globalt ble de historisk største funnene gjort for 30 til 40 år siden.

— Verdens største funn ble gjort på 1960- og 70-tallet. Vi finner vesentlig mindre olje og gass nå. Og de aller største norske enkeltfunnene, som Statfjord, Ekofisk og Avaldsnes/Aldous Sør, er milevis fra verdenstoppen, sier Rystad.

Ekofisk er på 91. plass blant verdens største oljefelt, mens Statfjord er 93. størst. Aldous/Avaldsnes havner på 135 plass globalt, hvis man bruker de foreløpige maksimalanslagene for feltets størrelse.

600-700 mrd. ekstra til Staten

Mens kriseland i vesten kutter til beinet i forkant av eldrebølgen, kan Staten på grunn av de nye gigantfunnene av olje i Nordsjøen sette enda mer penger på bok. Dermed blir forskjellen mellom Norge og verden enda mer markant.

- Ja dette er godt nytt. Vi får mer penger i Norge som kan brukes på pensjoner, dette gir viktige vekstimpulser til norsk økonomi og skaper arbeidsplasser, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities.

Men han vil ikke overvurdere betydningen av ekstrainntektene til Staten.

- Dette snur ikke opp ned på Norges økonomiske fremtid på noen som helst måte. Eldrebølgen koster langt mer, sier Andreassen.

25 mrd. mer i året

Dersom man regner med at Aldous/Avaldsnes gir 1,8 milliarder fat oljeekvivalenter (anslagene spriker fra 1,2 til 2,6 mrd. fat), vil det etter Andreassens beregninger gi i overkant av 600 milliarder kroner i ekstra skatteinntekter over feltets levetid.

- Det betyr at vi kan bruke rundt 25 milliarder kroner mer i året av oljefondet, og allikevel følge handlingsregelen.

Det igjen betyr at oljepengebruken kan økes fra 8 prosent av BNP til 9 prosent.

- Men satt opp mot eldrebølgen er denne økningen minimal. Tallene er store, og det er klart at dette er mye penger, men ser vi på landets økonomi så tilsvarer dette kun et halvt års normal økonomisk vekst.

Andreassen har flere måter å sette tallene i sammenheng på:

- Den ekstra prosenten vi kan bruke som følge av dette funnet, vil ikke kunne øke pensjonsalderen med mer enn noen få måneder.

Andreassen vil ha slutt på myten om at Norge er en oljenasjon.

— Hadde vi vært det, ville vi ha levd av oljeinntektene. Vår evne til å utdanne folk, bygge infrastruktur og generere vekst er langt viktigere. Bare rundt 10 prosent skyldes oljen, mens 90 prosent skyldes alt det andre vi driver med.

Skaper press

Seniorøkonom Roger Bjørnstad i Econ Pöyry sier funnene selvfølgelig er positive for Norge, men at de også byr på utfordringer.

- En storstilt utbygging i oljesektoren kommer i en periode hvor det trengs veldig mye mer arbeidskraft knyttet til helse- og omsorgsoppgaver. Det kan gjøre at kostnadsnivået presses oppover, og i tillegg kan dette føre til økt press knyttet til bruken av oljepenger, sier Bjørnstad.

Les også

  1. Forlenget norsk oljealder

  2. Påskemorgen for norsk oljebransje

  3. - Funnet kan være enda større