Norge

Lavere olje- og gasspriser påvirker Equinor-resultatet

– I et kvartal med lavere råvarepriser leverer vi høyere resultater etter skatt enn i samme periode i fjor, sier Equinor-sjef Eldar Sætre om resultatet for første kvartal 2019. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Equinor leverte et svakere justert driftsresultat i årets første kvartal sammenlignet med i fjor. Hovedårsaken er lavere råvarepriser.

  • NTB

Selskapet fikk et justert driftsresultat på 4,19 milliarder amerikanske dollar, en nedgang fra 4,41 milliarder dollar i første kvartal i 2018. Samtidig økte det justerte driftsresultatet etter skatt fra 1,47 til 1,54 milliarder kroner.

Selskapet fastslår at kvartalsresultatet er kjennetegnet av solide resultater i alle segmenter, sterk kontantstrøm og en redusert gjeldsgrad.

Lavere olje- og gasspriser førte til at inntekter og resultat ble lavere enn samme periode i fjor. Det er en utvikling som også har preget tallene til andre oljeselskap på starten av 2019, skriver E24.

– I et kvartal med lavere råvarepriser leverer vi høyere resultater etter skatt enn i samme periode i fjor. Kontantstrømmen fra drift var sterk på 6,5 milliarder dollar i første kvartal, og vi har redusert gjeldsgraden vår til 19,4 prosent. Vi opprettholder høy produksjon, et sterkt kostnadsfokus og streng kapitaldisiplin, og vi er i rute for å levere på vår guiding fra kapitalmarkedsoppdateringen i februar, sier konsernsjef Eldar Sætre.

Prosjekter i rute

Han legger til at Johan Sverdrup vil starte produksjonen senere i år, og at Equinors prosjekter er i rute for å levere produksjonsvekst frem mot 2025.

– Vi har så langt i år fått tilgang til nytt attraktivt leteareal i Norge og Argentina, kunngjort investeringsbeslutning for en ny plattform på ACG -feltet utenfor kysten av Aserbajdsjan, og hatt offisiell åpning av vindparken Arkona i Tyskland, sier Sætre.

Selv om Equinor opprettholdt produksjonen på et høyt nivå, gir altså lavere priser en negativ innvirkning på resultatet. Oppstart av nye felt var hovedårsaken til at underliggende drifts- og administrasjonskostnader per fat gikk noe opp sammenlignet med samme kvartal i fjor. Samtidig hadde selskapet en nedgang i justerte avskrivningskostnader, hovedsakelig som følge av positive reserverevisjoner.

Økte letekostnader

Samlet produksjon i kvartalet var 2,178 millioner fat oljeekvivalenter per dag, noe som er på nivå med produksjonen i samme periode i fjor. Porteføljeendringer, nye brønner og nye felt som kom i produksjon veide opp for forventet naturlig nedgang fra såkalte modne felt.

Selskapet hadde fullført elleve letebrønner ved utgangen av første kvartal – fire av dem med drivverdige funn. Letekostnadene økte fra 0,24 i første kvartal i fjor til 0,27 milliarder dollar i samme periode i år. Her var høyere kostnader til feltutvikling den viktigste årsaken.

Styret har besluttet et utbytte på 0,26 pr. aksje for første kvartal, en økning på 13 prosent fra samme kvartal i fjor.

Selskapet legger til at gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser var 0,5 for de tolv siste månedene frem til 31. mars 2019, sammenlignet med 0,5 i samme periode for ett år siden.