Norge

Vil starte forsøk med blodplasmabehandling mot covid-19 i Norge

Oslo universitetssykehus vil starte to studier med konvalesentplasma mot covid-19. Manglende finansiering gjør at prosjektet står på vent.

Kim Arthur Norquelle har hatt covid-19 og gir blod til Norplasma-prosjektet. Foto: Hans Petter Devik, Oslo universitetssykehus

 • Mone Celin Skrede

– Når en person blir syk av covid-19, tror man at antistoffer kan bidra til å bekjempe viruset, sier Lise Sofie Nissen-Meyer.

Hun er overlege og seksjonsleder for Blodbanken i Oslo ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Nissen-Meyer leder prosjektet Norplasma, et nasjonalt prosjekt som ledes fra OUS. Det har som formål å finne ut mer om behandling med blodplasma fra blodgivere som har gjennomgått covid-19.

Blodplasma er en tyktflytende, klebrig og gulaktig væske som blodcellene flyter i. Den utgjør cirka 55 prosent av blodvolumet.

– Vi har tro på at dette kan hjelpe. Vi vil sette i gang to studier i Norge. En på sykehjemspasienter og en annen på smittede som ikke blir innlagt på sykehus, sier Nissen Meyer.

Les også

Alvorlig covid-19-syk pasient bedre etter behandling med plasma

Lise Sofie Nissen-Meyer er seksjonsleder og overlege ved Blodbanken i Oslo og prosjektleder for det nasjonale Norplasma-prosjektet. Foto: Hans Petter Devik, Oslo universitetssykehus

Nissen-Meyer sier at slike studier vil kunne gi svar på hvordan behandling med plasmaoverføring virker under våre lokale forhold i Norge. Blodbankene i Norge har samlet inn over 1000 doser med blodplasma fra givere som har hatt viruset.

– Vi oppfordrer fortsatt blodgivere, eller personer som kan tenke seg å bli blodgivere og som har hatt viruset, til å gi blod til prosjektet, sier hun.

Helst vil prosjektet ha blod mens antistoffene er på sitt sterkeste, fire til 12 uker etter at man er blitt frisk.

Problemer med å få finansiering

Overlegen forklarer at studien med sykehjemspasienter er godkjent av regional etikkomité, og den er dermed klar til å bli satt i gang.

Problemet er å få finansiering. Prosjektet kom for sent på banen i vår til å søke om finansiering sammen med andre studier på covid-19.

– Det er dyrt å gjennomføre en RCT (randomisert kontrollert studie, journ.anm.), fordi den er krevende å gjennomføre. Men behandlingen er forholdsvis trygg og vil bety mye hvis den har effekt. Dersom smittesituasjonen eskalerer, vil mye tale for at det er riktig å sette i gang en slik studie, sier Nissen-Meyer.

Det pågår flere internasjonale studier med konvalesentplasma, men man vet ennå ikke om behandlingen fungerer. Den britiske Recovery-studien er en av dem.

I juni ble en norsk covid-19-pasient for første gang norske behandlet med blodplasma, ifølge NRK.

Les også

USA har hastegodkjent en ny behandlingsform for covid-19

Les også

Debatten raser i USA. Kan en koronavaksine bli tatt i bruk før de vanlige testene er ferdige?

Blodplasma er en tyktflytende, klebrig og gulaktig væske som blodcellene flyter i. Den utgjør cirka 55 prosent av blodvolumet. Foto: Hans Petter Devik, Oslo universitetssykehus

Kan hjelpe pasienter som ellers ikke ville fått behandling

Nissen-Meyer mener at en norsk studie, i tillegg til å gi svar på ubesvarte spørsmål om behandlingen, kan gi behandling til mennesker som ellers ikke ville fått det.

– Ofte er det bestemt at pasienter på sykehjem ikke skal legges inn på sykehus dersom de får en akutt lungebetennelse. Det er ikke dermed sagt at de behøver å dø av covid-19, sier hun.

Hun understreker samtidig at noen av pasientene som deltar, må være kontrollpersoner. De vil dermed ikke få blodplasma, men støttende behandling, slik alle pasienter får.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Plasma
 4. Blodgivning

Koronaviruset

 1. NORGE

  Direkteblogg om korona

 2. VERDEN

  Ny smittebølge treffer oss: Slik stenger Europa ned igjen

 3. NORGE

  10 sosiale kontakter i uken, bare fem på besøk. Og hvor skal man egentlig bruke munnbind?

 4. VERDEN

  Tyskland innfører strenge smitteverntiltak: Stenger restauranter, turister får ikke bo på hotell

 5. NORGE

  Forvirrede lesere sendte spørsmål om de nye restriksjonene. Her er helseministerens svar.

 6. NORGE

  Smitten går rett til værs. Men Norge holder fortsatt koronaviruset unna de eldre.