Friområde til rusmiljøet: Slik har det gått i andre byer

Noen byer har klart å oppløse store åpne rusmiljøer med å lage væresteder uten politi. Andre har opplevd at kriminelle bander har forsøkt å ta kontroll i opprettede friområder.

Oslo har hatt en åpen russcene siden 70-tallet. Det første, store rusmiljøet holdt til i Slottsparken.
Frem til 2004 ble det kjøpt og solgt narkotika på «Plata» utenfor Oslo S. I 2004 forsøkte myndighetene å oppløse Plata-miljøet.
Koordinerte aksjoner fra rusomsorg og politi har ikke klart å oppløse Oslos åpne russcene. De siste årene har rusmiljøet etablert seg i Brugata og Storgata.
Arild Knutsen og brukerorganisasjonen Foreningen for human narkotikapolitikk ønsker slutt på at Oslos rusavhengige blir jaget fra sted til sted.
I fjor klarte Knutsen å få flertall i bystyre til å utrede et eget fristed for rusmiljøet i Oslo. Hans forslag er å lage et utendørs værested på «Elgsletta» ved Grønland.

Ideen om et eget fristed fikk Arild Knutsen og brukerorganisasjonen Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) etter en studietur til Aarhus. Der har myndighetene etablert Nåleparken i havneområdet.

Denne uken kom en rapport der Velferdsetaten i Oslo har utredet fordeler og ulemper med et eget værested for rusmiljøet. Rapporten har også besøkt og sett nærmere på erfaringene fra andre byer som har etablert ulike typer friområder for tunge rusavhengige.

Les hele saken med abonnement