Norge

Her fant de flåtten

Norske forskere har nå dokumentert det mange har trodd: Flåtten har flyttet seg 400 kilometer nordover og opp i høyden.

Forskere har nå bekreftet at flåtten har flyttet seg nordover. Foto: KYRRE LIEN

 • Ingeborg Moe
  Ingeborg Moe
  Utenriksjournalist

Funnene er publisert i nettidsskriftet Parasites & Vectors og viser at flåtten nå finnes opp mot 69 grader nord og innover i landet på høyder opp mot 583 meter over havet. Helt opp til Lofoten er det nå flått.

Nordgrensen

Forsker Solveig Jore ved Veterinærinstituttet sier at det ikke har vært gjort noen vitenskapelige kartlegginger av flått i Norge etter 1983. Men i løpet av de tredve årene som er gått siden den gang, har det vært snakket mye om den blodsugende midden.

— Det har vært mange spekulasjoner om at flåtten har spredt seg. Gjennom studien vi har gjort, kan vi konkludere med at nordgrensen for flåtten har flyttet seg 400 kilometer og at mange innlandskommuner, som tidligere ikke hadde flått, har det, sier Jore.

Flåtten kan være smittebærer av en rekke sykdommer, først og fremst borreliose og skogflåttencefalitt. Derfor mener forskerne det er viktig finne ut hvor utbredt den er.

Flåttkartet

Studien er bygd på ulike undersøkelser, blant annet Aftenpostens flåttkart, hvor avisens lesere rapporterte inn funn av flått over hele landet. I tillegg har forskerne ved Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet og Veterinærhøyskolen brukt Meldingssystemet for smittsomme sykdommer, som registrerer personer som er blitt syke av borreliabakterien. En annen kilde er storfehelsetjenestens register over dyr som har fått den flåttbårne sykdommen babesiose («blodpiss»), samt jegere som har registrert flått på en egen nettside. I tillegg har veterinærer svart på spørsmål om hvor de har påvist flått på dyr og hvor ofte de har påvist flåtten.

— Det er interessant at vi har funnet en så stor overensstemmelse i de ulike kildene vi har brukt, sier Jore.

Forskerne har sammenlignet dagens funn med historiske kartlegginger av flått. Den første ble gjort på 1930- og 40-tallet, den neste var det Folkehelseinstituttets Reidar Mehl som sto for i 1983. Den gangen fant man ikke flått lenger nord enn 66 grader nord, altså rundt Brønnøysund. Nå er grensen flyttet 400 kilometer lenger nord, til Lofoten og grensen mellom Nordland og Troms. Da var det også uvanlig å finne flått i innlandskommuner. Nå er det bare 13 fjellkommuner i Sør-Norge hvor det ikke er registrert flått. Men fortsatt er det kystområdene i Sør-Norge som har mest flått.

Mer utsatt enn før

— Men kan ikke enkeltfunn i nord skyldes at flåtten har flyttet seg for eksempel på fugler?

— Jo, det er klart at det alltid vil kunne være feilkilder eller feilregistreringer. Men når du har flere kilder som viser samme nordgrense på 69 grader nord, så er sannsynligheten større for at den er riktig, sier Jore.

Forskerne mener funnene er viktige fordi de viser at både mennesker og dyr kan bli mer utsatt for flåttbårne sykdommer. Studien har ikke sett på årsakene til at flåtten øker i utbredelse.

— Det vil være målet for senere studier. Men vi vet at klimaendringer som økning i gjennomsnittstemperaturen og økt nedbør, økt forekomst av hjortedyr og gjengroing av kulturlandskap, er noen av flere mulige årsaker.

 1. Les også

  Flått: Hva, hvor og hvordan

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Folkehelseinstituttet: Blir du ofte bitt av flått? Ta vaksine!

 2. VITEN
  Publisert:

  Hjortedyra får ufortjent mye skyld for økningen av borreliose

 3. NORGE
  Publisert:

  Ny forskning: En enkel penicillinkur er best i behandling av flåttinfeksjon

 4. SPORT
  Publisert:

  Valget sjokkerte OL-vinner: – Jeg kan risikere livet eller gi opp lønnen min

 5. VITEN
  Publisert:

  En gladnyhet om flått!

 6. NORGE
  Publisert:

  Nå bør du sjekke deg for flått