Norge

Oppsummert: Hytteforbud, vitnemål og online fastlege

Nå blir det forbudt å oppholde seg på hytter utenfor sin egen kommune.

Dette er de viktigste punktene fra myndighetenes pressekonferanse klokken 16:00. Justisministeren, helseministeren, FHI og Helsedirektoratet orienterte.

  • Morten Schwencke
    Journalist

1. Forbyr hytteopphold utenfor egen kommune

– Jeg er utrolig glad og takknemlig for alle hyttefolkene som har fulgt oppfordringen om å dra hjem. Men dessverre er det ikke alle som har gjort det, sa helseminister Bent Høie.

Høie innfører nå et forbud mot å oppholde seg på hytter utenfor sin egen kommune. Forskriften ble vedtatt i helgen.

Men man ønsket i utgangspunktet at hyttefolk selv skulle ta hintet og reise hjem. Mange nok har ikke gjort dette, og forskriften trer derfor i kraft.

Det åpnes for unntak for familier som har koronasmittede i husstanden:

Friske familiemedlemmer fra slike husstander som må være i karantene, kan oppholde seg på hytta. Man trenger ikke å søke om dispensasjon.

Justisminister Monica Mæland sier at de ikke vil sende politiet på hyttefolket.

– Men vi er jo der at de fleste i Norge er lovlydige. Derfor tror vi et forbud kommer til å bli fulgt av de aller fleste. Hvis noen insisterer på å bryte loven, vil det bli straffet med bøter, sier Mæland.

Riksadvokaten har lagt føringer om at brudd på hytteforbud som hovedregel skal straffes med en bot på 15.000 kroner.

2. Skal sikre at elever får gyldig vitnemål

De inngripende tiltakene i samfunnet skaper problemer for gjennomføring av vårens eksamener.

Justisminister Monica Mæland sa at det kan være enkelte eksamener blir avlyst på lavere trinn. Men hun understreket at regjeringen skal sørge for at ungdomsskole- og videregåendeelever får gyldig vitnemål.

Monica Mæland er nå tilbake fra karantene og var fysisk tilstede på pressekonferansen.

3. Dette er de oppdaterte tallene

Folkehelseinstituttet orienterte om at det totalt er innrapportert 1552 tilfeller av koronavirusinfeksjon i Norge. Det er 127 nye siden i går, som samsvarer med utviklingen myndighetene har ventet. Majoriteten er fortsatt smittet utenlands.

102 pasienter er innlagt på sykehus i Norge nå. 24 er eller har vært innlagt på intensivavdeling. Norge har totalt hatt syv dødsfall.

4. Når er man frisk?

Mange har spørsmål om når man kan regnes som frisk fra viruset. Til dette hadde Line Vold, avdelingsleder i Folkehelseinstituttet, følgende å si:

De fleste som blir syke av luftveisinfeksjoner nå, er syke av andre årsaker. Under fem prosent av dem som er testet, har koronavirus. Rådet er at man blir hjemme i en ekstra dag etter symptomene er borte. De som har testet positivt for koronavirus, skal være i isolasjon i syv dager etter at de er blitt friske.

5. Svarte på kritikk mot koronaloven

Regjeringen foreslo i går innføringen av en kriselov som skal gi dem utvidede fullmakter. Dette for å sikre raske beslutninger. Forslaget er blitt møtt med skepsis og bekymring, sa justisminister Monica Mæland. Hun understreket at nasjonen er i en krise.

– Denne loven er ingen blankofullmakt til regjeringen, sa justisminister Monica Mæland.

6. Nye retningslinjer om prioritering av helsehjelp

Helsemyndighetene har laget et utkast til nye retningslinjer om hvordan helsehjelp skal prioriteres. Dette er et utkast og er ikke endelig bestemt. Den endelige versjonen vil være klar tidlig i neste uke, sa helseminister Bent Høie.

Her er noen av forslagene til retningslinjer:

  • Planlagte inngrep bør settes på vent med mindre utsettelsen har alvorlige konsekvenser for pasienten.
  • Barn og pasienter med alvorlig psykiske lidelser skal fortsatt prioriteres.
  • Pasienter med behov for akutt hjelp skal prioriteres.
  • Pasienter må så langt det er mulig behandles på sitt lokalsykehus.

7. Fastlegene er online

Høie har oppfordret behandlere om å bruke videokonsultasjon. Nå melder han at mellom 4000 og 4500 av landets 4800 fastleger har videokonsultasjon tilgjengelig. Over 1000 psykologer har det samme. Tallet er økende.

– Sånn får heldigvis folk god hjelp til riktig tid, sier Høie.

8. Utstyrsfloke løst

EU-land har hatt restriksjoner på eksport av smittevernsutstyr til Norge. Dette som følge av innstramminger i handelsreglene til EU, i forbindelse med pandemien. EU-kommisjonen har nå besluttet å innlemme Efta og EØS-landene i forordningen som muliggjør eksport av smittevernsutstyr til disse landene.

Dermed er en utstyrsfloke løst.

9. Større sannsynlighet for at tiltakene videreføres

Regjeringen har innført en rekke strenge tiltak, blant annnet stenging av skoler og barnehager. I første omgang varer disse til 26. mars.

Helsemininister Bent Høie sier at man nå fortløpende vurderer effekten av tiltakene. Konklusjonen trenger ikke å bli full stenging eller åpning.

- Det kan skje gradvis. Men det er større sannsynlighet for å videreføre tiltakene etter 26. mars enn å avvikle dem, sa Høie.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset