Norge

Åpner for å legge ned påstand om fengselsstraff

 • Jostein Ihlebæk
 • Per Annar Holm
 • Marie Melgård
 • Påtalemyndigheten tar et uttrykkelig forbehold om at det under hovedforhandlingen kan bli nedlagt påstand om fengselsstraff eller forvaring med tidsramme på 21 år, heter det i tiltalen.

Statsadvokatene har i utformingen av tiltalen lagt til grunn den første sakkyndigrapporten, som konkluderer med at tiltalte Anders Behring Breivik er psykotisk. Statsadvokatene legger derfor ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

I tiltalen åpnes det imidlertid for at statsadvokatene kan komme til å legge ned påstand om fengselsstraff likevel, dersom bevisbildet endrer seg i løpet av rettssaken:

«Slik saken er opplyst på tiltaletidspunktet er det ikke grunnlag for påstand om ordinær straff (...) Påtalemyndigheten tar et uttrykkelig forbehold om at det likevel under hovedforhandlingen kan bli nedlagt påstand om fengselsstraff eller forvaring med tidsramme på 21 år, basert på den totale bevisføring i retten», heter det i tiltalen.

— Nødvendig forbehold

— Når situasjonen er blitt slik den er, ser vi det som nødvendig å ta et slikt forbehold, sier statsadvokat Inga Bejer Engh.

Hun viser til at Oslo tingrett har oppnevnt to nye sakkyndige som på nytt vurderer Behring Breiviks psykiske tilstand. Rettspsykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby har konkludert med at Behring Breivik var utilregnelig under planleggingen og gjennomføringen av terrorhandlingene 22. juli, men nå arbeider de to nye rettsoppnevnte psykiaterne Terje Tørrisen og Agnar Aspaas, med en ny rapport. Denne er ennå ikke sluttført.

- De i alt fire sakkyndige vil alle møte i hovedforhandlingen og redegjøre for hva de kommer frem til, og de vil være tilstede og overhøre hverandres forklaringer i retten. Dette forbeholdet gjør at forsvarer og tiltalte må forberede seg på at det kan bli en påstand om straff eller forvaring, sier Bejer Engh.

Tvungent psykisk helsevern

Den opprinnelige påstanden lyder imidlertid slik:

«Tiltalte har begått meget alvorlige forbrytelser i et omfang man ikke tidligere har erfaring med i vårt land i moderne tid. Etter hans egen oppfatning er handlingene rettmessige, og en nærliggende og åpenbar fare for nye alvorlige forbrytelser av samme karakter er utvilsomt til stede. Hensynet til samfunnsvernet nødvendiggjør dom på overføring til tvungent psykisk helsevern», heter det i tiltalen.

- Når påtalemyndigheten skal ta ut en tiltale er vi pålagt å foreta en vurdering av bevisene som foreligger. I dette ligger at vi må gjøre oss en mening om hvorvidt vilkårene for straff er tilstede eller ikke. Dette er en viktig del av jobben som påtalemyndigheten gjør, og er ikke å sette seg i en dommerposisjon. Slik saken står nå er vilkårene for å straffe ham er ikke til stede, sa Bejer Engh.

Statsadvokatene har imidlertid lagt inn et forbehold i tiltalen som gjør at det kan legges ned påstand om fengselsstraff dersom bevisbildet endrer seg i løpet av rettssaken.

— Som forventet

Behring Breiviks forsvarere er foreløpig knappe i kommentarene til tiltalen.

— Tiltalen var slik vi hadde forestilt oss, sier forsvarer Tord Jordet utenfor Ila fengsel, der han og forsvarer Odd Ivar Grøn var til stede da tiltalen ble forkynt for Behring Breivik.

- Hva tenker dere om at det er tatt forbehold om at det kan tas ut fengselsstraff?

— Det var som varslet, men dette skal Geir Lippestad kommentere senere i kveld, sier Tord Jordet.

FS00018954.jpg Åserud, Lise/Scanpix

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Philip Manshaus er en ytterst farlig mann i mange år fremover

 2. NORGE

  Profilert 22. juli-aktor vil bli nytt barneombud – her er hele søkerlisten

 3. NORGE

  Aktor ber om 12 års forvaring i Vinstra-saken

 4. NORGE

  Mann dømt til fengsel i 19 år for drap på kona og uaktsomt drap på sin sønn

 5. NORGE

  Vinstra-saken: Retten har bedt om hastebehandling av tilleggserklæring

 6. NORGE

  Aktor ber om forvaring i Varhaug-saken