Enige om delelinje i Barentshavet etter 40 år

  • President Medvedev, ditt besøk til Norge vil bli et historisk besøk, sa statsminister Jens Stoltenberg.

Les også

Klokken 10.40 i formiddag avsluttet Jens Stoltenberg og Dmitrij Medvedev sine møter i 17. etasje i regjeringsbygget. Da de stilte til pressekonferanse etter samtalene slapp de en overraskende nyhet.

Kompromiss om delelinje

På forhånd var ekspertene nær samstemte i sin pessimisme med tanke på delelinjeforhandlinger mellom Stoltenberg og Medvedev tirsdag. De fleste trodde ikke man ville bli enige om dette, og mange ble derfor overrasket av Stoltenbergs nyhet omtrent 11.45 tirsdag.

— President Medvedev, ditt besøk til Norge vil bli et historisk besøk. Jeg er glad for at vi to i dag sammen kan legge frem en nyhet som innleder en ny æra i forholdet mellom to land. Det er nå enighet mellom våre forhandlingsdelegasjoner om delelinje i Barentshavet. Dette er en historisk dag og det er et viktig problem som nå er løst. Det er enighet om alle elementene i en helhetlig løsning på et problem vi har forhandlet om i 40 år, sa Stoltenberg.

Han viste til at enigheten er forankret i havretten og folkeretten, og understreket at det må være fundamentet for samarbeid mellom Russland og Norge i denne saken.

- Det er en enorm tillitserklæring at to land blir enige om en grense som strekker seg helt opp til polområdene.

Havområdet inneholder store fiskeforekomster og trolig rike petroleumsforekomster.

— Det gjenstår noe teknisk kontrollarbeid før avtalen kan legges frem for undertegnelse. Deretter må den godkjennes i våre respektive nasjonalforsamlinger, sa Stoltenberg.

- Jeg vil takke våre to utenriksministere og forhandlere for intens innsats som nå har ført frem. Dette er en svært gledelig dag for Norge og for Russland, ikke minst for våre befolkninger i nord.

På slutten av pressekonferansen ble det også rom for litt humor. Dmitrij Medvedev fikk spørsmål om hvordan de hadde klart å holde denne store nyheten hemmelig.

- I Russland har vi tradisjon for konspirasjoner, smilte Medvedev lurt før han forlot regjeringskvartalet klokken 12.09.

Jens Stoltenberg og Dimistrij Medvedev slapp en overraskende nyhet på dagens pressekonferanse. FOTO: SCANPIX

— Dette har vært vanskelig arbeid

— Jeg vil starte med det jeg har lyst å gjøre først og fremst, og det er å takke for de åpne, produktive og moderne forhandlinger med statsminister Stoltenberg, sa Medvedev da han tok over ordet under pressekonferansen.

Han understreket at det er brukt mye tid på å finne avgrensinger i Polhavet og Barentshavet.

- Dette har vært vanskelig arbeid, men jeg vil takke det russiske og det norske laget, sa Medvedev.

— Medvedev har vært engasjert i disse spørsmålene hele tiden. Jeg opplever at både han og statsminister Putin har vært veldig tydelige på at de ønsker en løsning, det har vært et hovedtema under alle våre møter opp gjennom årene, sa Stoltenberg til NRK etter pressekonferansen.

— Jeg og statsministeren har også diskutert områder vi er uenige om, og det skal vi fortsette med.

- Menneskerettigheter er et veldig viktig tema og jeg mener russiske myndigheter selv har ressursene til å løse disse problemene uten hjelp fra andre, sa Dmitrij Medvedev om menneskerettighetsspørsmålet, og viste ellers til Stoltenbergs uttalelser i den saken.

Åtte avtaler undertegnes i dag

— Det er et stort potensial for å utvikle vårt samarbeid videre, og de åtte nye avtalene som skal undertegnes i dag er et godt uttrykk for det, sa Stoltenberg da han åpnet pressekonferansen 10.40.

- I tillegg til de åtte avtalene er det enighet om å sluttføre avtalene for et grenseboerbevis så fort som mulig, sa Stoltenberg.

— Energisamarbeidet er et hovedsamarbeid i våre bilaterale forbindelser. Vi inngår nå en ny avtale om samarbeid om energieffektivisering og fornybar energi, sa Stoltenberg.

Blant annet er man enige om reduksjon om utslipp i forbindelse med nikkelproduksjon i nord.

Han viste også til et vellykket samarbeid om fiskeri mellom Norge og Russland.

— Satsingen på å motvirke ulovlig fiske har gitt gode resultater. I 2009 er det ikke registrert noe ulovlig fiske, sier Stoltenberg.

Stoltenberg sier at han har tatt opp sikkerheten til menneskerettighetsforkjempere i Russland og uttrykt sin bekymring på møtet.

Statsministeren var også innom atomnedrustning og gratulerte Medvedev med inngåelse av Start-avtalen med USA.

Det skal også undertegnes en avtale om utdanning.

- Ikke glasnost, ytringsfrihet

NRKs Hans-Wilhelm Steinfeldt stilte den russiske presidenten spørsmål om hvordan han ville involvere sivilsamfunnet i Russland i samfunnsutviklingen, om han var for gjeninnføring av «glasnost», et begrep fra siste del av Sovjet-tiden da Mikhail Gorbatsjov overtok som partisjef i kommunistunionen i 1985.

Begrepet er en betegnelse på reformpolitikk og libalisering, og kan grovt sett oversettes til «åpenhet».

- Nei, jeg er mot glasnost. Det er et begrep fra Sovjet-tiden. Jeg er for ytringsfrihet, svarte Medvedev.

De russiske journalistene stilte presidenten spørsmål om avtalen om Russlands svartehavsflåte og militærbase på Krim-halvøya i Ukraina.

Temaet var oppe i Ukrainas nasjonalforsamling tirsdag, og sinte demonstranter kastet egg og røykbomber inne i salen, det utviklet seg til kaos og slåsskamper inne i nasjonalforsamlingen.

Møttes på SMK

Klokken 10.43 var første del av møtet ferdig, og Stoltenberg og Medvedev tok seg tid til å hilse på regjeringsmedlemmene og en del av staben på Statsministerens kontor.

Det er ventet at de to statslederne skal ta opp spørsmål rundt nordområdeproblematikk, blant annet delelinje i Barentshavet, men også komme inn på spørsmål om menneskerettigheter.

Møtene skal munne ut i en såkalt slutterklæring, som skal undertegnes av begge parter under en høytidelig seremoni på Akershus festning senere tirsdag.

Pressekonferansen blir ifølge NRK noen minutter forsinket, og skal nå etter planen starte klokken 11.40. Norsk presse får to spørsmål, det samme får også russisk presse. Fra norsk presse er det NRKs Hans-Wilhelm Steinfeldt og TV 2s Øystein Bogen som skal stille spørsmål. Det skal være rundt 50 russiske pressefolk på plass.

Bakgrunn og kommentar

  • Ekslusivt intervju:
  • Videokommentar:

Video fra besøket

Norske regjeringsmedlemmer i viktig møte med den russiske delegasjonen tirsdag formiddag. FOTO: BERIT ROALD/SCANPIX
Stoltenberg viste sin russiske gjest rundt. FOTO: BERIT ROALD/SCANPIX