Norge

Ønsker å tredoble lakseproduksjonen

Norsk oppdrettsindustri har satt seg som mål å tredoble produksjonen innen år 2025. Før det skal problemer med lus og rømming være historie.

En tredobling betyr tre millioner tonn laks årlig, og ca. 65000 arbeids- plasser. Tea Olaisen (t.v.) og Ellen Ellefsen pakker laks på Nova Sea på Lovund i Nordland. Bedriften har skapt 200 arbeidsplasser i det lille øysamfunnet.

 • Lovund I Nordland

Les også:

Det betyr tre millioner tonn laks, med dagens priser verd 100 milliarder kroner. En tredobling betyr at det skal produseres 33 millioner laksemåltider årlig, og man kalkulerer med ca 65.000 tilknyttet oppdrettsnæringen.

Innen 15 år

En sammenslutning av 22 store industribedrifter i oppdrettsnæringen, NCE Aquaculture, står bak målet om en tredobling innen 15 år.

— Lakseoppdrett er en industriell suksesshistorie. I løpet av 40 år er en gigantisk distriktssnæring bygd opp, og muligheter for å gjøre den betydelig større er absolutt tilstede, sier seniorrådgiver Pål Ove Henden i NCE Aquaculture. Under et foredrag på laksedagene på Lovund, la han ikke skjul på at det også var skjær i sjøen.

— Laksenæringen må bli dyktigere til å kommunisere med publikum. Næringen må fortrelle hvilken verdiskaping de står for og om de ringvirkningene de skaper.

— Problemet med lus må løses. Næringen må også gjøre mer for å unngå rømming, og flere anlegg må etableres på land. Likevel vil det være behov for mer areal langs kysten, og det er til stede, sier han.

- Mulig

Fiskeri og havbruksnæringens landsforening, FHL, påpeker at havbruksnæringen har fordoblet seg mange ganger siden starten for 40 år siden.

— Det er mulig å tredoble dagens produksjon, men alt må skje innen brekraftige rammer. Vi må også takle lus og rømming, sier informasjonssjef Øyvind A. Haram.

Under laksedagene var det flere som etterlyste en klarere politikk fra myndighetenes side. Oppdrettsnæringen ønsker klare rammer for hva som er akseptabelt nivå for lakselus.

— Vi ønsker klare signaler om hva myndighetene ønsker med oppdrettsnæringen. Mye av det vi og forvaltningen har å forholde oss til er svært ullent formulert, sier administrerende direktør Odd Strøm på Nova Sea på Lovund. Den lokalt eide bedriften han leder omsetter for over en milliard kroner, og pløyde sist år 300 millioner kroner i overskudd tilbake i bedriften og Lovund-samfunnet.

— Å tredoble dagens laksenæring er fullt mulig, og de positive ringvirkningene av næringen vil øke langs hele kysten, sier Strøm.

Åtte kilo hver

Også Innovasjon Norge er opptatt av at det positive med oppdrett må komme sterkere frem.

— Hadde det vært lakseoppdrett i Oslofjorden, ville mange flere vært klar over hvor viktig denne næringen er, og hatt en positiv holdning, sier seniorrådgiver Olav Dyrnes.

Eksportutvalget for Fisk ser store potensial i lakseoppdrett.

— For 20 år siden spiste hver nordmann 2,5 kilo laks i året, nå spiser vi åtte. Hver kineser spiser nå kun noen hundre gram i året. I Frankrike spises det 2,5 kilo og i USA under et kilo, sier markedssjef Bjørn Erik Stabell. En økning vil være avhengig av et riktig produkt, god tilgjengelighet samt tilrettelegging og markedsføring.

 1. Les også

  Festen kan være over for denne gang

Relevante artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Rømt oppdrettslaks, lakselus og infeksjoner truer. Grunnrenteskatt alene løser ikke miljøproblemene.

 2. KOMMENTAR
  Publisert:

  Næringen opptrer som om det er den som eier vannet i fjordene. Den er dårlig oppdratt.

 3. KOMMENTAR
  Publisert:

  Oppdrettsnæringen må over i et annet spor | Per Sandberg

 4. VERDEN
  Publisert:

  Lakselus, sykdom og høye kostnader tvinger produksjonen av fisk ut av havet og opp på land

 5. DEBATT
  Publisert:

  Spis laks med god samvittighet | Geir Ove Ystmark

 6. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: På tide med industrialisering av oppdrettsnæringen