Norge

Enhetsleder ved Små Enheter: Vi skulle hatt to våkne på vakt

Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept på barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Asker.

Flere ledere ved Små Enheter har forklart at hvis tiltalte våknet om natten, og trengte mer enn toalettbesøk eller et glass vann, skulle den sovende nattevakten vekkes.

  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

Men hvor denne instruksen sto kunne ikke fagsjefen vise til i retten mandag ettermiddag.

Femtenåringen er tilalt for å ha drept sosionom Anna Kristin Gillebo Backlund da hun var på nattevakt oktober i fjor.

Dag Skådinn, fagsjef for alle avdelinger under Små Enheter hadde ikke møtt tiltalte før han forklarte seg i retten mandag ettermiddag.

— Var utrygge

På direkte spørsmål fra aktor Erik Førde bekreftet han at flere ansatte hadde gitt signaler om at de var utrygge og redde på vakt.

— Derfor skiftet vi dem ut, og etablerte nye team.

Bistandsadvokat Siv Hallgren spurte konkret om fagsjefen hadde vurdert å ha to nattevakter. På det svarte Skådinn nei.

- Var det trygt nok med en nattevakt?

— Ja, i henhold til den informasjon vi hadde og særlig med tanke på voldsrisiko, sa Skådinn.

Han forklarte videre at det i sikkerhetsplanen skulle stå at ved nattlige aktiviteter skulle nattevakten vekkes. Tidligere i retten er nattlige aktiviteter definert for beboerne på Små Enheter som mer enn et toalettbesøk eller å hente seg et glass vann.

Da bistandsadvokaten ba fagsjefen om å finne hvor dette sto var det ikke mulig.

- Skulle gjort mye annerledes

Enhetsleder ved Små Enheter Harald Persson erkjente tidligere mandag at de skulle gjort mye annerledes på barneinstitusjonen i Asker i tiden før Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept.

Han ramset opp tre konkrete forhold da han ble utspurt av bistandsadvokat Siv Hallgren.

- Det er åpenbart at det skulle vært to våkne på natt, at alarmen skulle vært på kroppen og at de involverte skulle fulgt retningslinjene, sa han.

Et tema som har gått igjen i rettssaken er at voldsalarmen lå innelåst på et vaktrom da nattevakt Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept. I følge politiet ønsket de at det skulle være to alarmer ved Små Enheter, og at de ansatte bar hver sin.

Politiet ville ha to alarmer

Politiførstebetjent Trine Svartås ved ungdomsteamet på Asker politistasjon sa fredag at alarmbruken ved Små Enheter var i strid med politiets råd om at begge som var på jobb med 15-åringen skulle ha en alarm på seg.

Les også:

Les også

Psykologen mener 15-åringen lider av kronisk selvmordsfare

— Vi hadde blitt tilbudt to voldsalarmer av politiet. Det var jeg som besluttet at vi skulle ta imot bare én fordi det da aldri ville være noen tvil om hvor den var, sa enhetsleder Harald Persson. Han innrømmet i retten at dette var en feilvurdering og at han hadde tatt imot to hvis han visste det han nå vet.

- Åpenbar feilvurdering

— Det som er helt klart her jeg sitter nå er at det var en åpenbar feilvurdering. Hadde jeg kunne velge nå skulle vi hatt to voldsalarmer.

Et annet tema i rettsaken som pågår er behandlingstilbudet til tiltalte. Hun har vært innlagt i akuttpsykiatri to perioder, 16 måneder på behandlingsinstitusjon og bodde den siste tiden på barnevernsinstitusjonen "Små Enheter" i Asker.

Leder i Norsk psykiatrisk forening Anne Kristin Bergem sier det er enighet om at tilbudet til barn og unge med alvorlige psykiske lidelser er langt fra optimalt innenfor psykisk helsevern.

Psykiateren ved Bjerketun behandlingshjem sa i retten at tiltalte, som var 13 år da hun ble utskrevet, ideelt sett burde vært ved behandlingshjemmet i fem år.

Villet politikk å legge ned senger

Psykiater Anne Kristin Bergem sier helsemyndighetene de siste årene har hatt som et klart og uttalt mål å redusere antall sengeplasser innenfor psykisk helsevern og å redusere bruk av tvang.

Behandling av unge i psykisk helsevern er et uoversiktlig område med stor variasjon og mange lokale løsninger. Der er hevdet at det er ikke er tradisjon i barne- og ungdomspsykiatrien for å prioritere ungdom med psykoselidelser eller alvorlig selvdestruktiv adferd.

Hun mener konsekvensen av dette er at disse ungdommene lett får ulik behandling og behandling innenfor voksenpsykiatrien eller private tiltak med mer eller mindre faglig grunnlag.

- Noen ungdommer med svært alvorlige psykiske lidelser blir innlagt i voksenpsykiatriske akuttavdelinger eller også sikkerhetsavdelinger, særlig hvis de er over 16 år. Det sier seg selv at det ofte kan være uheldig for den unge.

Tiltaltes mor kritisk til behandlingen

Tiltaltes mor forklarte seg mandag ettermiddag over videolink fra utlandet ved hjelp av tolk. Moren er sammen med tiltaltes far verge for datteren.

Moren beskrev datteren som et vanlig barn med flere venner de første leveårene. Hun fortalte om en episode der storebroren ble kastet ut av moren midtvinters fordi han hadde provosert henne. Da tiltalte hørte morens forklaring på dete punktet ble hun så opprørt at hun ropte ut i rettsaken. Forsvarsadvokat og faren til jenta ble derfor enige om at tiltalte ikke skulle høre mer på morens forklaring.

Som eksempel på hvor bra det gikk med tiltalte som barn sa moren på telefon:

- Hun gikk i speideren og på ballett.

Hun forklarte så hvordan datteren ble mer og mer traumatisert, og mente at et uhell der lillebroren sparket gjennom en glassdør var episoden der det "snudde" til det verre for datteren.

Moren var kritisk til behandlingen datteren har fått på Små Enheter og i psykiatrien. Særlig var hun kritisk til at datteren ikke ble tvangsmedisinert.

- Hvis et barn har diabetes og trenger insulin spør man ikke barnet, sa moren.

Les også

  1. Politibetjent om tiltalt 15-åring: Den farligste vi har i distriktet

  2. Psykolog som behandler drapstiltalt 15-åring: Kronisk selvmordsfare