NUPI-forsker og tidligere etterretningssjef: Verden blir mer uforutsigbar og utrygg med Trump som president

– Jeg vil si at verden er blitt et mer uforutsigbart og utrygt sted, sier Nupi-forsker Julie Wilhelmsen etter nyheten om Trump-seieren. Hun får støtte av tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen.

Donald Trump på talerstolen etter valgseieren i USA.
Generalløytnant Kjell Grandhagen gikk ved nyttår av som sjef for Etterretningstjenesten.

Onsdag morgen var det klart at USAs neste president vil hete Donald Trump.

I sin første tale strakte Donald Trump tilsynelatende ut en hånd til allierte og alle som vil samarbeide med USA. Det er ikke nok til å berolige NUPI-forsker Julie Wilhelmsen eller Kjell Grandhagen.

– Han har vel fått klar beskjed om at han må opptre mer som en statsmann og være mer forsonlig, foran en tale som dette. Hvor mye en slik tale sier om hva som vil komme senere er vanskelig å si, sier Wilhelmsen.

Julie Wilhelmsen, forsker og Russland-ekspert ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)

- Det er grenser for hvor mye Trump kan moderere seg

– Hvis man skal lese noe ut av talen er det at han ga seg selv handlingsrom på området for utenriks- og sikkerhetspolitikk, i motsetning til på andre områder. Spørsmålet er nå hvor mye han faktisk kommer til å gjøre av det han signaliserte under valgkampen, sier Kjell Grandhagen, som er tidligere sjef for Etterretningstjenesten.

- Det vil være kretser som vil moderere ham, som rådgivere, men det er grenser for hvor mye han kan moderere seg. Han vil raskt miste troverdighet om han ikke følger opp det han sa under valgkampen, sier Grandhagen, og lister opp det Trump har lovet:

  • En kurs for USA mot mer isolasjon
  • Mindre oppmerksomhet mot andre deler av verden
  • Mindre vilje til å opptre som verdenspoliti
  • Færre sikkerhetsgarantier for andre deler av verden
  • En svakere vilje til å ta regningen for forsvar andre steder

- Trump vil være omringet av rådgivere og byråkrati - bestemmer ikke alt selv

– I politikken, heller ikke amerikansk politikk, er det sånn at en president alene bestemmer alt. Rundt ham er et stort apparat, av rådgivere, byråkrati, det som kalles Department of State, som vil være med på å legge føringer for hvordan USAs utenrikspolitikk vil komme til å se ut, sier Julie Wilhelmsen.

– Det vil ikke være lett å gjennomføre en revolusjon, en helomvending for USAs utenrikspolitikk. Det vitner også talen til Trump om, sier hun.

– Det blir ikke en ren Trump-kongress han skal forholde seg til. Det blir en republikansk kongress, der alle endringer av lover og avtaler, samt budsjetter, må godkjennes, sier Grandhagen.

Trumps konfronterende form - en parallell til Putin

Donald Trump har fremstått aggressiv under svært mange av sine opptredener under valgkampen.

Juliei Wilhelmsen konstaterer at Donald Trumps måte å snakke på er veldig konfronterende.

- Han er hele tiden avhengig av å tegne opp, vise til alle fiendene, og dette kommer nok til å dukke opp igjen med tanke på hvordan USA forholder seg til verden, sier hun.

– Her er det en parallell til Russland og Vladimir Putin. Studerer du hans måte å snakke på over tid handler det mye om må sette opp sterke fiendebilder. Dette har gjennom flere år mobilisert den russiske befolkningen.

– Noen har hevdet at Russland får det som de vil med valget av Trump. Men det blir ikke nødvendigvis noe lett møte mellom disse to lederne, sier Wilhelmsen.

Verden et mer utrygt sted

– Er verden med valget av Trump blitt et mer utrygt sted?

– Ja, det vil jeg si. Verden er blitt mer uforutsigbar og mer utrygg, sier Julie Wilhelmsen.

- Jeg er helt enig i den analysen. Det alvorlige er at land som Kina og Russland nå kan få et økt handlingsrom, økt innflytelse globalt. De står klare til selv å erstatte ethvert vakuum som måtte oppstå på den internasjonale arenaen, sier Grandhagen.

– Dette er land som ikke er opptatt av folkeretten, men som er ute etter å mele sin egen kake i utenriks- og sikkerhetspolitikken, sier han.

Nasjonalistiske strømninger over alt

– Vi ser hvordan en nasjonalistisk og sjåvinistisk bølge nå strømmer over USA og Europa, på samme måte som vi har sett det i Russland, sier Wilhelmsen.

– Dette er en veldig skremmende trend, der tankegangen om multirelatert samarbeid, at det ikke har vært rasjonelt å stå i konflikt med hverandre, og der man blir mer avhengig av hverandre, er svekket, noe som også gjelder Kina. Det er en trend som går fra samarbeid og forhandlinger til det å kjempe for egne interesser, sier hun.

Personlighetene Trump og Putin - Putin mer kontrollert

Russlands president Vladimir Putin

– Hvordan står personlighetene Trump og Putin mot hverandre?

– Putin er mer kontrollert, mye mindre impulsiv enn det Trump er, og Putin er mer utspekulert, sier Julie Wilhelmsen.

– Han er også mer forutsigbar. Men med sin veldig konfronterende stil er de begge tilbøyelige til å legge skylden på andre, og mobilisere rundt denne type retorikk. De har også det fellestrekk at de lyver for å oppnå det de vil.

– Begge lyver når de tror det tjener deres formål

Fra beleiringen av Krim, Simferopol, Ukraineres militærbase Perevalnoe. Russland løy gjentatte ganger om sitt militære engasjement rundt Ukraina.

– Har du eksempler på at de lyver?

– Du ser det i russisk militær strategi. Man lyver, helt rasjonelt, for å oppnå en propagandagevinst. På samme måte oppfatter jeg at også Trump synes det er greit å lyve hvis det tjener et formål.

– Samtidig bør ikke sammenligningen trekkes for langt. Og vi får håpe at Trump i større grad enn Putin er villig til å holde seg til demokratiske og rettslige prinsipper, som ligger i bunn for det amerikanske samfunnet.

Ekstremt anti-amerikanske

– Vil Putin ha mer respekt for en type som Trump enn for Barack Obama?

– Det kan hende. Men jeg er ikke så sikker på hvor mye det betyr. Ser du på russisk politikk over tid er de over i en fase der de er ekstremt insisterende på å stå på sitt, gjennomføre og forsvare det de sier er sine interesser. Det generelle synet er at USA er en dalende verdensmakt, og at Russland har mistet tålmodigheten med at de har diktert hvordan verden skal se ut. Denne holdningen synes å gjelde uavhengig av hvem som er president i USA.

Positivt nå at NATO-sjefen er norsk

Kjell Grandhagen på talerstolen som E-sjef, under fremleggelse av en åpen trusselvurdering for Norge. Grandhagen gikk av ved nyttår.

NATO-sjef Jens Stoltenberg gratulerte Trump med seieren onsdag morgen.

– Jeg ser frem til å jobbe med ham, og det er viktig at de transatlantiske båndene forblir sterke, sa Stoltenberg under en presseseanse i Brussel onsdag morgen.

– Hvilken rolle kan det spille for Norge at generalsekretæren i NATO for tiden er norsk?

– Med norske øyne er dette av stor viktighet. Vi er ett av landene med en høy geostrategisk posisjon, vi er der vi er, og vi vil ha mye å tape å endringer i et transatlantisk samarbeid, sier Kjell Grandhagen.

- Selv om han skal ivareta alle NATO-land er det absolutt ikke en ulempe i disse tider at Stoltenberg har god innsikt i norske forhold, sier han.

Ikke alt er svart - Russland er avhengig av samarbeid

- Samtidig er Russland i en vanskelig økonomisk situasjon. Det er en del høyere røster her som sier at man må tone ned den anti-vestlige og anti-amerikanske retorikken, og få på plass et samarbeid igjen, sier Julie Wilhelmsen.

– Så ting er i endring også her. Mange vil si at forsøket på å samarbeide om Syria var et utspill også om å samarbeide med vestlige makter. Internasjonal terrorisme har vist seg som det man best har kunnet samarbeide om, sier Julie Wilhelmsen.