Norge

Derfor er noen forskere bekymret for et kaldt område nord i Atlanterhavet

Aldri før har de første åtte månedene vært målt varmere enn i 2015. Men sør for Grønland og Island har det vært rekordkaldt.

Nesten hele verden var varmere enn normalt de første åtte månedene i år, men ett område nord i Atlanterhavet skiller seg ut. NOAA

 • Arild Færaas (aftenposten)
 • Chris Mooney (washington Post)

Tidligere denne månedenkom National Oceanic and Atmospheric Administration med nyheten om at de første åtte månedene i 2015 hadde vært den varmeste tilsvarende perioden på jorden siden målingene begynte i 1880.

Alt tyder på at 2015 vil bli det varmeste målte åreti moderne tid.

Men, om du ser på kartet over er det en del av planeten som iallfall i år ikke blir varmere. Området sør for Grønland og Island i Nord-Atlanteren følger ikke den varme trenden. Havet i dette området har hatt svært kalde temperaturer de siste åtte månedene.

Deke Arndt, sjef for avdelingen for klimaovervåking hos NOAA bekrefter det som kartet viser.

— Der kartet er helt mørkeblått har det vært den kaldest målte januar-august-perioden. Dette gjelder området fra lengdegradene 20 til 40 vest og 55 til 60 grader nord.

 • **Den avmagrede isbjørnen gjorde et rekorddykk:
Les også

Den utsultede isbjørnen overgikk seg selv for å finne mat

Se videoen.**

Ikke noen god grunn til å tvile på målingene

Det er ikke noen grunn til å tvile på målingene, ifølge Arndt.

— Området er tett «befolket» med bøyer, og deler av dette området har stor skipstrafikk, å det er mange observasjoner i området. Jeg mener det er en ganske robust analyse.

I tillegg viser kartet at i området rundt har det også vært kaldere enn normalt.

Det er nå det er grunn til å spørre hva i alle dager som skjer. Det er ingenting som er bevist ennå, men noen forskere mistenker at nedkjølingen i dette området ikke er tilfeldig, men en del av noe som klimaforskere lenge har fryktet – at havstrømmen i Atlanterhavet svekkes.

Dette bildet er tatt i 2009 i Diskobukta i Vest-Grønland. STEIN J. BJØRGE

AMOC kan gå amokI Mars publiserte forskerne Stefan Rahmstorf og Michael Mann en artikkel i Nature Climate Change hvor de legger frem en teori om at den gigantiske havstrømmen som har forkortelsen AMOC er i ferd med å bli svakere.

Golfstrømmen som har en god del av æren for at vi nordmenn har et såpass varmt klima som vi har, er en del av denne svære havstrømmen.

Havstrømmen drives av forskjeller i temperaturer og saltnivå i havvann. Kort fortalt synker kaldt saltholdig vann i Nord-Atlanteren fordi det har større massetetthet, og varmere vann sørfra kommer lenger nord for å «ta plassen» til det kalde vannet.

Det er ikke stjernenes svømmebasseng som er det største problemet i California:

Les også

Slik skal California komme seg ut av tidenes verste vannkrise

Grønlandsisen kan ha skylden

Men kraftig tilførsel av kaldt ferskvann, fra for eksempel Grønlandsisen, kan teoretisk føre til krøll i havstrømmen. Fordi det kalde vannet har lite saltinnhold vil det nødvendigvis ikke synke, og dermed vil strømmen av varmt vann sørfra bli svakere.

Forskerne mener at ferskvann fra den smeltende Grønlandsisen kan gjøre akkurat dette. Flere hundre milliarder tonn is forsvinner fra Grønland hvert eneste år.

Denne grafikken viser at også i år har issmeltingen på Grønland vært større enn snittet fra 1981 til 2010.

Noen måneder etter at de har publisert forskningen sin sier Michael Mann dette om den kalde, blå flekken på verdens varmekart.— Tidligere var jeg skeptisk til at havstrømmen skulle bli brått svekket som følge av global oppvarming. Men nå ser det ut som det skjer rett foran øynene våre.- Ganske sjokkerende

— Det at en rekordvarm planet kommer samtidig med at det er rekordkaldt nord i Atlanterhavet er ganske sjokkerende. Det er sterke bevis, ikke bare fra vår forskning, at dette er en konsekvens av at Golfstrøm-systemet svekkes som følge av global oppvarming, legger Rahmstorf til.

På spørsmål om han tror det vil bli permanent kaldt Nord-Atlanteren fremover svarer Rahmstorf:

— Korttidsvariasjonene vil også gå den andre veien, så jeg forventer ikke at området skal være rekordkaldt hele tiden fremover. Men jeg forventer at AMOC-havstrømmen vil svekke seg ytterligere de neste tiårene. Det at Grønlandsisen smelter stadig mer vil fortsette å bidra til det.

Nedsnødde kamperer i Saudi-Arabia og skøyteis i Istanbul:

Les også

En ny og skummel omdreining i klimaendringene?

Norsk forsker er ikke overbevist

Klimaforsker og professor Tor Eldevik ved Bjerknes-senteret ved Universitetet i Bergen er ikke overbevist om at teorien til forskerne om at det kalde punktet i Nord-Atlanteren skyldes issmelting fra Grønlandsisen.

– Det kan godt henge sammen, men dagens endringer på Grønland er slik jeg forstår det ikke av en størrelsesorden at det skulle påvirke Golfstrømsystemet på stor skala.

Dersom det skulle være slik at Grønlandsisen fører til en svekkelse av Golfstrømmen opp mot Arktis, betyr ikke det at Norge vil slippe unna den globale oppvarmingen.

– Det vil gjøre oppvarmingen mindre enn den ellers ville vært. Men vi forventer likevel oppvarming, sier Eldevik og legger til at det ikke er åpenbart ut fra dagens observasjoner at Golfstrømmen nå faktisk er svekket.

— Dersom situasjonen med smelting av Grønlandsisen fører til kalde havområder sør for Grønland, hvordan vil det kunne påvirke Golfstrømmen?

— I tillegg til den underliggende globale oppvarmingen virker også klimasystemets naturlige svingninger.

Professor Eldevik viser til at vi nå er inne i en positiv fase av den såkalte Nordatlantiske oscillasjon og da er det gjerne ganske kaldt over dette veldig «blå» området i Nordatlanteren.

— Og med den globale oppvarmingen forventes en langsom svekkelse av havets varmetransport mot nord som en konsekvens av temperaturforskjellen mellom Arktis og lavere breddegrader reduseres. Arktis varmes raskere opp. Samtidig trekker isen seg tilbake i våre nærområder, og da spesielt i Barentshavet.

— Da må denne grenen av Golfstrømmen mot nord styrkes for å holde stadig større områder isfritt, og andre grener må eventuelt svekkes tilsvarende eller mer. Det kan for eksempel gjelde den grenen som direkte berører det nevnte området i Nordatlanteren. Denne omfordelingen av varme mellom grener av Golfstrømsystemet kan også finne sted som en naturlig variasjon.

Denne artikkelen er en bearbeidet og utvidet versjon av en artikkel som først sto på trykk i Washington Post.

 1. Les også

  #klodenvår: Mye av issmeltingen i Arktis er naturlig

 2. Les også

  El Niño vokser seg større og verre

 3. Les også

  Forskere mener Golfstrømmen er overvurdert

 4. Les også

  Klima i Norge 2100: Regn, skred og flom

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Klima

Relevante artikler

 1. VERDEN

  Dansk forsker mener å ha løst mysteriet om «den blå flekken» i Nord-Atlanteren

 2. VERDEN

  Derfor er maks 1,5 grader så viktig: Nordpolen og Sydpolen «snakker» sammen

 3. NORGE

  Brutal klimarapport fra FN i dag: Havnivåene kan stige langt mer enn forskerne tidligere har trodd

 4. VITEN

  Derfor har det vært opp mot 20 grader varmere enn normalt på Svalbard og Nordpolen

 5. NORGE

  Arktis smelter. Det skyldes ikke bare varmen.

 6. VERDEN

  Dette skjedde også under siste istid. Da ble vår del av verden forandret svært raskt.