I dag legger Regjeringen frem Forsvarets langtidsplan

Fredag blir det kjent hvordan Forsvaret kan se ut i årene som kommer.

Forsvarsplanen vil rette seg mot behovene i NATO-samarbeidet. Norges innsats i Afghanistan (bildet) er et eksempel på et slikt bidrag.

Både statsminister Erna Solberg (H), forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H), Frp-nestleder Per Sandberg og forsvars sjef Haakon Bruun-Hanssen vil være tilstede på pressekonferansen hos Forsvarsdepartementet på Akershus festning i dag klokken 12.

Større budsjett og mer handlekraftig forsvar

Som Aftenposten har varslet tidligere vil de nye forsvarsplanene bety et betydelig større forsvarsbudsjett, færre militære baser og økte ressurser til operative avdelinger.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide varslet i slutten av mai at Regjeringen vil legge frem en langtidsplan som «styrker Forsvaret gjennom en kombinasjon av betydelig økte budsjetter, fortsatt effektivisering og endringer i basestruktur og operativ struktur.»

I fjor varslet Søreide: at «vi kan ikke fortsette med forsvaret vi har i dag».

Aftenposten har også varslet at investeringene i det norske Cyber-forsvaret skal kuttes med 70 prosent.

Spørsmålet er om den nye spenningen mot øst og russernes hybridkrig både her og der burde rokke ved denne beslutningen.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) vil fredag presentere Forsvarets langtidsplan.

165-175 milliarder mer?

Trolig vil Regjeringen plusse på 175 milliarder kroner på forsvarsbudsjettene de neste 20 årene, ifølge VG.

Den forsvarspolitiske nettsiden Aldrimer.no skriver at andre kilder mener at beløpet er på 165 milliarder kroner.

For å sikre at allierte styrker kommer Norge til unnsetning i en krisesituasjon, retter forsvarsplanen økt oppmerksomhet mot behovene Norge kan dekke i NATO-samarbeidet – som kampfly, hærstyrker, spesialsoldater og andre såkalte nisjekapasiteter.

I slutten av mai skrev Aftenposten at Forsvaret i år får over 49 milliarder kroner, men at mindre enn en tredjedel brukes på avdelingene som trenes og skal aksjonere om noe skjer.

Nå skal forsvarsledelsen prioritere et mer operativt forsvar.

Det vil trolig også bety fortsatt effektivisering og endringer i basestruktur.

Det ventes fortsatt kutt i stabs- og støttefunksjoner i de ulike forsvarsgrenene, særlig Hæren.

Aftenposten kan også erfare at kilder i regjeringspartiene mener at folk vil bli positivt overrasket over hvor mye Forsvaret får, og at man holder fast ved 52 fly.

Les også

Her står 50 pansrede kjøretøyer som Forsvaret skal skrote - de kostet tre millioner stykket

Hva skjer med Harstad og Sortland?

Flere av dagens militærleirer og – anlegg forsvinner.

Kystjegerkommandoen i Harstad og taktisk båtskvadron er blant avdelingene som rammes, noe som viser at regjeringen etter alt å dømme stiller seg bak forsvarssjefens forslag om avvikling av avdelingen.

VG melder at Kystvaktens base på Sortland trolig beholdes.

Heimevernet slankes

Heimevernsdistriktene vil om kort tid motta beskjed om å forberede kuttlister for neste år, for å ta ned Heimevernet fra dagens 42.000 mannskaper til 30.000 mannskaper allerede med virkning fra neste år. Antallet områder planlegges redusert fra 249 til 180. Nord-Norge og Oslo er unntatt, og betyr en nær halvering på de andre områdene i Sør-Norge.

Heimevernet kan bli kraftig slanket de neste årene. Her fra en øvelse på 2000-tallet.

I en epost, datert 24. mai og merket «budsjettfortrolig», får distriktssjefer i Heimevernet beskjed om å starte kuttprosessen fordi forsvarssjefen har besluttet å nulle 2017-budsjettene til de delene av forsvarsstrukturen som er foreslått avviklet i fagmilitært råd. Siden forsvarssjefen ønsker umiddelbar effekt av disse kuttene tidlig i 2017, er de ulike forsvarsgrenene allerede i gang med å forberede mange av kuttene.

Hvor mange nye kampfly?

Det er også ventet at langtidsplanen vil si noe om kjøpene av inntil 52 nye kampfly av typen F-35, norgeshistoriens største offentlige investering.

Planen var å kjøpe 52 fly frem til 2025. Foreløpig har Stortinget gitt fullmakt til 28 fly.

Bestillingen kan reduseres eller utsettes slik flere av landene som deltar i F-35-programmet allerede har gjort.

Høy dollarkurs har vært nevnt som påskudd for å redusere antall kampfly.

Orion-flyene er modne for utskiftning.

Nye overvåkingsfly og ubåter?

Det er også ventet at den nye stortingsproposisjonen vil ha detaljer om planlagte innkjøp av nye bemannede overvåkingsfly med antiubåtkapasitet – som skal erstatte Forsvarets gamle Orion-fly.

Det er også på om å sette i drift fire til seks nye ubåter tidlig på 2020-tallet. Ubåtinvesteringen vil bli en av de største i Forsvaret noensinne.

– Må også ha folk på bakken

Senterpartiets medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen, Liv Signe Navarsete tror ikke det kommer mange overraskelser på presentasjonen.

Hun tror de største endringene allerede er lekket ut.

– Vi ønsker oss et balansert forsvar, tilpasset norske forhold. Derfor er vi glade for at man nå vender blikk mot havområdene og vårt langstrakte land, ikke minst nordområdene.

Men Narvarsete frykter at fokuset på høyteknologi, droner og kampfly på sikt vil gi et lavt bemannet konvensjonelt forsvar på bakken.

– Skal vi ha et forsvar med folk eller skal vi ha et teknologidrevet forsvar. Vi er tilhengere av Nato, men er skeptiske til kun å tenke på forsvarsteknologi tilpasset Nato-operasjoner.

Også Nato er tilhengere av at vi bygger et forsvar som også skal ha folk på bakken, sier Navarsete.

– Er du åpen for å redusere antall kampfly?

– Hvis valget er å skyfle ut Hæren og Heimevernet, mener jeg vi bør ta den diskusjonen i Stortinget, sier hun.