Konkurransetilsynet: Flyseteavgiften må utsettes

Konkurransetilsynet mener flypassasjeravgiften kan gi ulike konkurransevilkår og derfor må utredes nærmere. Den planlagte avgiften er på 80 kroner.

_HNJ8109-cJmq10jDxA.jpg

Det kommer fram i tilsynets høringsuttalelse , som tirsdag ble oversendt Skattedirektoratet.

  • Også NHO protesterer: Flyreisende tvinges til å betale dobbel flyavgift.
    — I ytterste konsekvens vil innføringen av flypassasjeravgiften kunne føre til færre aktører i det norske luftfartsmarkedet og redusert konkurranse, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.
  • Denne saken er ferdig behandlet i Stortinget, og det er Finansdepartementet som har ansvar for høringsrunden, endelig innretning og gjennomføring av avgiften. Detaljer rundt høringen og gjennomføring av avgiften, må derfor rettes til Finansdepartementet, skriver finanspolitisk talsmann i Venstre, Terje Breivik, i en epost til Aftenposten.
Venstre-nestleder og finanspolitisk talsmann i partiet, Terje Breivik.
  • Dette er i tråd med prinsippet om at forurenser skal betale for klimautslipp. Modellen som er lagt til grunn ble lagt på bordet av regjeringspartiene under forhandlingene, og Venstre forutsetter at den endelige innretningen selvsagt ikke blir konkurransevridende, skriver Venstre-nestlederen.Regjeringspartiet Frp og budsjettkamerat Venstre har tilnærmet drevet et svarteperspill om ansvaret for avgiften, som kom på bordet i tolvte time for å redde budsjettforhandlingene.

Frp-representant i Finanskomiteen på Stortinget, Roy Steffensen, overlater til sine partikamerater i Finansdepartementet å ta stilling til Konkurransetilsynets vurderinger.

— Nå pågår det en høring, og fordelen med høring er at alle innspill kommer frem, og at vi får en skikkelig behandling av saken. Dette er naturligvis informasjon som det er viktig at Finansdepartementet vurderer når høringen skal oppsummeres, skriver han i en sms.

Særlig gjelder de mulige ulike konkurransevilkårene ved flybytte, ifølge tilsynet.

«Passasjerer som på en reise flyr med to selskaper som har en samarbeidsavtale, vil kun betale passasjeravgift én gang. Passasjerer som på samme strekning flyr med to selskaper uten en slik avtale, vil måtte betale avgiften to ganger», skriver Konkurransetilsynet.

«Konkurransetilsynet savner også en nærmere vurdering av om den nye avgiften vil kunne ramme flyselskapene ulikt, avhengig av om selskapet har sin hovedvirksomhet i lavprissegmentet eller i fullservicesegmentet. Prisøkningen per billett vil, dersom den overføres fullt ut i prisen til passasjerene, prosentvis være størst for lavprisbilletter», står det videre.