Det store byggeprosjektet E18 Vestkorridoren, mellom Asker og Oslo, skal etter planen starte i november 2018. Første etappe er strekningen fra Lysaker til Strand.

Egen sykkel – og bussvei

I hver retning går det to felt, pluss et vekslingsfelt, en egen bussvei og en egen sykkelvei. En lokalvei vil gå oppå lokkene og parallelt med nye E18. Der vil det være flere rundkjøringer og en lavere fartsgrense.

Ta en virtuell sykkeltur fra Lysaker til Høvik på nye E18
Ta bussturen fra Lysaker til Høvik på nye E18 Slik blir det å ta sykkelen til og fra jobb på den nye E18 vestover fra Oslo.

I september 2023 skal etter planen strekningen Lysaker-Ramstadsletta stå klar, og det blir start på hele anleggsstrekningen samtidig.

Nøyaktig hvor utbyggingen starter og stopper er ikke avklart. Hvordan utbyggingen blir fra Strand til Drengsrud er ikke konkludert.

Les flere saker om Oslopakke 3-avtalen her:

Her er alle detaljene i Oslopakke 3-avtalen

Aftenposten spurte Lan Marie Nguyen Berg: Spiser du E18-kamelen med et smil?