Norge

Han er Behring Breiviks besøksvenn (48): – Jeg må se enkelt på det. Han har krav på menneskelig kontakt.

Hver uke møter han Anders Behring Breivik i fengselet for en samtale i halvannen time. – Vi er fremoverlente, ivrige, avbryter hverandre og ler.

Anders Behring Breivik har søksøkt staten fordi han mener soningsforholdene er brudd på menneskerettighetene. Han fikk medhold i tingretten for dette. Her kommer han inn i rettssalen fredag.
  • Andreas Bakke Foss
    Andreas Bakke Foss
    Journalist

– Hver tirsdag er jobben min å prøve å gjøre dagen litt bedre for kongerikets kanskje mest foraktede person, sa 48-åringen til retten fredag.

90 ganger har teologen som er prest i Den norske kirke møtt massedrapsmannen bak glassvegg.

– Vi kommer raskt inn på store temaer. Det er en jevn strøm av ting å snakke om slik Europa og verden utvikler seg, sa besøksvennen.

Han ønsket ikke å bli tatt bilde av og Aftenposten bruker ikke navnet hans fordi han ikke ønsker personlig eksponering.

Behring Breivk mener den økende radikaliseringen av ham selv henger sammen med at han har vært «isolert i fem og et halvt år og ikke blitt korrigert en eneste gang».

– Har sjelden gitt og fått så mye motforestillinger

Til retten sa han at Behring Breivik og han snakker om økonomiske krisetider, politikk, flyktningstrømmen, historie, ideologier, teorier, psykiatri og også terrorangrepene 22. juli.

– Vi har snakket om veien frem til den vanvittige dagen.

Besøksvennen sier han tror på korreksjon, diskusjon og utprøving av tanker.

– Jeg har sjelden gitt og fått så mye motforestillinger, sa han om samtalene med terroristen.

Rettens leder, lagdommer Øystein Hermansen (midten), lagmann Kjersti Buun Nygaard og lagdommer Jørgen Brunsvig (t.h.) fikk høre besøksvennen til Behring Breivik snakke om samtalene de har fredag.

Søkte ikke på jobben

Han fortalte at det spesielle oppdraget kom uventet.

− Jeg søkte ikke på jobben. Det kom brått og uventet at den dukket opp.

Det var en bekjent som jobber i fengselet som nevnte ham overfor fengselsmyndighetene. Han sa ja.

Alt 23. juli 2011 hadde han et sterkt ønske om å «forstå hvem, hva og hvorfor», sa han da han fikk spørsmål om hvorfor han ønsker å være besøksvenn.

– Jeg må se enkelt på det. Han har krav på menneskelig kontakt, sier 48-åringen.

Senest fredag fikk en støttende tekstmelding der det sto: «Alle trenger en å snakke med», forklarte han retten.

Selv synes han oppdraget er faglig utfordrende og at han har en egeninteresse.

− Det utvider min erfaring og gir meg innblikk i en verden som er veldig annerledes enn min, sa han.

I alle de 90 møtene med massedrapsmannen har besøksvennen hatt med seg en penn fra Sundvolden hotell, det samme hotellet der pårørende og overlevende samlet seg etter terrorangrepet på Utøya..

– Kulepennen tok jeg med til første møte og har brukt den storst sett siden for aldri å miste syne av det det også handler om her, sa han.

I alt åtte vitner snakket i retten i Skien fengsel fredag.

Samtalene beskrev besøksvennen slik:

– Vi er fremoverlente, ivrige, avbryter hverandre og ler, sa han.

– Opplever du den som meningsfull, ville advokat Hilde Ruus hos Regjeringsadvokaten vite.

– Ja. Jeg opplever det som god kommunikasjon om viktige temaer der vi vinner ny mark og gradvis kan åpne opp for mer ekte kommunikasjon og relasjon, sa han.

Isolasjon og korrigeringer ble tema

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted (t.v.), advokat Hilde Ruus og advokat Marius Emberland fra regjeringsadvokaten i retten fredag.

Anerkjennende nikk, blikk og smil til hverandre.

Etter hvert som de skred frem i rettssalen i Skien fredag var det langt fra vanskelig å se at statens advokatlag var godt fornøyd med svarene vitnene ga.

Massedrapsmannen mener selv han er blitt mye mer radikal de siste årene. Grunnen er at han har vært isolert og «ikke korrigert en eneste gang».

Temaet er sentralt for begge parter i ankesaken om soningsforholdene til terroristen som fortsatte fredag.

Behring Breivik fikk medhold i tingretten for at soningsregimet og det han mener er langvarig isolasjon, er brudd på menneskerettighetene.

- Jeg har sittet på cellen 23 timer i døgnet uten noen korreksjoner. Jeg er blitt særere og særere som en direkte konsekvens av dette, sa Behring Breivik i sin forklaring i retten torsdag.

– Diskuterte terrorangrepene i fengselet

Men avdelingslederen på Ila, der Behring Breivik kom fire dager etter terrorangrepene, sa at de forsøkte å korrigere Behring Breivik.

De utfordret han på hans meninger. Diskutert terrorangrepet.

– Jeg utfordret ham og ga uttrykk for at jeg ikke forsto hans måte å vise sine meninger på. Han argumenterte mot meg, sa Frank Eide, avdelingslederen på avdeling G ved Ila fengsel- og forvaringsanstalt der.

Også i fengselet i Skien, der massedrapsmannen soner i dag, gjorde de det, ifølge fengselet selv.

– Vi har ved mange anledninger diskutert hva han har gjort og hvor han står i dag, sa avdelingsleder Tore Stenshagen.

Ingen av de mente å ha sett noen isolasjonsskader, selv om det i rapporter fra fengslene beskriver Behring Breiviks situasjon som «totalt isolert» og «ekstrem isolasjon».

Legene har ikke sett noen isolasjonsskader

Heller ikke noen av fengselslegene ved de to fengslene sa at de hadde sett noe til isolasjonsskader.

– Han hadde symptomer på isolasjonsskader, men har ikke hatt isolasjonsskader, sa Bjarne Haukeland, som konsulterte Behring Breivik 21 ganger fra 26. juli 2011 til september 2012.

Rådgiver Jørgen Spangen Iversen fra Kriminalomsorgsdirektoratet, som under forhandlingene sitter ved Regjeringsadvokatens side, sa fra vitneboksen at han regner det som sikkert at Behring Breivik i fremtiden skal sone i fellesskap med andre.

Les mer om

  1. Behring Breiviks søksmål mot staten
  2. Anders Behring Breivik
  3. Menneskerettigheter
  4. Kriminalomsorgen