Norge

Hver tredje innsatt er utlending

34 prosent av de innsatte i norske fengsler er utlendinger. Polakker, litauere og rumenere er de største nasjonalitetene etter nordmenn.

Lange straffer og brudd på utlendingsloven bidrar til at det er mange utlendinger blant de innsatte i norske fengsler. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
  • NTB

Per 1. juni satt 1.260 utlendinger og 2.431 nordmenn i norske fengsler, viser tall VG har fått fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Tallene inkluderer dem som soner i Norgerhaven i Nederland. Inndelingen i statistikken er gjort etter statsborgerskap, slik at norske statsborgere med utenlandsk bakgrunn teller som nordmenn.

Blant de norske innsatte, er de vanligste lovbruddene narkotika, sedelighet, legemsbeskadigelse, voldtekt og drap. Blant utlendingene er narkotikaomsetning, narkotika, tyverier, utlendingsloven og voldtekt de vanligste forbrytelsene.

– Noen typer kriminalitet, som narkotikasmugling og fremstilling av narkotika, gir lange dommer. Det er ikke bare antall dømte, men også lengden på dommen som gjør at det sitter mange utlendinger i fengsel, sier forsker Tore Rokkan ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter og trekker frem smugling og fremstilling av narkotika.

Les også

  1. Overgrepsdømt ekspolitimann tiltalt på nytt

  2. Over hele Europa er gamle fengsler blitt til hoteller

  3. Narkosoning ut av fengslene

Les mer om

  1. Kriminalomsorgen
  2. Krim