Signalfeil koster samfunnet titalls millioner

Det er ikke lett å si hvor mye en togforsinkelse koster samfunnet, men en ting er sikkert: Det er ikke billig.

Hver dag kjører 800 togsett gjennom Oslo S. En signalfeil kan bli en kostbar - og irriterende - affære for mange.
  • Eivind Nicolai Lauritsen

Torsdag sto togene i Oslo stille i seks og en halv time på grunn av en såkalt signalfeil, etter et feillastet tømmertog skadet et signallys på Østfoldbanen.

Les også:

Les også

Derfor havner du i togtrøbbel når det er signalfeil

Til og med august i år hadde togene totalt sett blitt forsinket rundt 2600 timer på grunn av signalfeil, som er litt mer enn på samme tid i fjor. Totalt sett har antall forsinkelsestimer på grunn av infrastruktur gått ned fra over 8600 timer til og med uke 42 i fjor, til under 8000 forsinkelstimer i samme periode i 2014.

I 2013 var det totalt 10.565 forsinkelsestimer i Norge for person— og godstog.

En forsinkelsestime, slik de blir målt av Jernbaneverket, er ikke helt som en vanlig time. Hvis ti tog blir forsinket med ti timer på grunn av én signalfeil, vil feilen skape 100 forsinkelsestimer. Jernbaneverket har ennå ikke fått tall på hvor mange forsinkelsestimer som oppsto på grunn av torsdagens uhell.

For fire år siden anslo professor i samfunnsøkonomi Dag Morten Dalen ved Handelshøyskolen BI at forsinkelsene kostet samfunnet 190 millioner kroner i januar og februar 2010, kun i tapt arbeidstid og fritid for Oslo-passasjerene.

Kostet opp til 528 millioner kroner i fjor

— De som transporterer gods verdsetter ulempen med en times forsinkelse til 25.000 kroner for ett godstog som blir forsinket én time. Anslaget for et fullt persontog ligger på 50.000 kroner per time, sier Kjell Werner Johansen, assisterende direktør og avdelingsleder for økonomi og logistikk ved Transportøkonomisk institutt.

Han presiserer at dette kun er et gjennomsnittsanslag, som er basert på hvordan transportørene verdsetter sin egen tid, og at det er store variasjoner i kostnadene.

Les også:

Les også

Slik skal de hindre flere togforsinkelser

Det vil si at forsinkelsene kan ha kostet det norske samfunnet mellom 264 millioner og 528 millioner kroner i 2013, og at signalfeilene frem til august i år kan ha kostet mellom 65 og 130 millioner kroner. Dette inkluderer ikke i nærheten av alle ekstrakostnadene forsinkelsene fører med seg.

— Det er ikke så lett å si noe generelt om kostnadene ved forsinkelser, det er forskjeller på småforsinkelser og full kollaps. Det kommer helt klart store direkte kostnader ved en full kollaps, hvor man må sette opp busser eller drosjer, men det finnes også en god del skjulte kostnader for samfunnet, forklarer Johansen.

Store skjulte kostnader

De skjulte kostnadene for samfunnet kan være alt fra at forsinkelsene hindrer noen å hente i barnehagen, slik at en barnehageansatt må jobbe overtid, til at folk endrer sine egne rutiner og slutter å ta i bruk toget fordi de forventer at det vil være forsinket.

— Det er mange ulike kostnader knyttet til forsinkelser. For eksempel kan reisende påtar seg en del tilpasningskostnader som for eksempel at personer som pendler fra Tønsberg til Oslo tar et tog tidligere enn om de kunne stole hundre prosent på rutetabellene, at en fabrikk har større råvarelager eller at en grossist har større lager av varer enn strengt tatt nødvendig, sier Johansen.

Syv busser for å dekke ett tog

De åpne kostnadene kan bli ganske store skal vi tro NSB. "Buss for tog," de tre ordene de fleste pendlere misliker mest, gir enda større hodebry for de som skal få passasjerene frem i tide.

- Hvis et fullt tog skal erstattes av buss kreves det syv busser, og hvis det er et tog med dobbelt vognsett trenger du tre ganger så mange. Hvis du husker på at det er 800 togsett som kjører gjennom Oslo S på et døgn forstår du fort hvorfor dette ikke er enkelt, forteller Erik Lødding kommunikasjonsrådgiver i NSB.

De har budsjettert med å bruke rundt 50 millioner kroner på ikke-planlagte avvik i 2014. Dette inkluderer ikke overtidsbetaling for de ansatte og andre kostnader.