Kristne leger sier nei til både sæd- og eggdonasjon

Norges Kristelige legeforening mener leger må kunne reservere seg både mot sæddonasjon og eggdonasjon, og vil aller helst forby begge deler.

Kristne leger i Norge sier nei til både sæd- og eggdonasjon og begrunner det med retten til å voksne opp med både mor og far.

– Barn skal ha mulighet til å vokse opp med en reell mor og far, sier generalsekretær Magnar Kleiven.

Stortinget skal behandle bioteknologiloven på nytt, og det er ventet en stortingsmelding i løpet av våren.

Et av forslagene politikerne må ta stilling til er om eggdonasjon skal godkjennes på lik linje som sæddonasjon.

Et likestillingsspørsmål

Mange mener at dette er et likestillingsspørsmål, fordi det er urimelig at par der mannen har problem med å befrukte kvinnen kan få hjelp, mens par der kvinnen har problem ikke får hjelp. Norges Kristelige legeforening vil løse dette med å forby begge deler.

Dette kommer først frem i en artikkel i Dagens Medisin.

– Barn skal ha mulighet til å vokse opp med reell mor og far. Når er det snakk om å likestille eggdonasjon med sæddonasjon, vil vi heller forby begge deler enn å åpne opp for eggdonasjon, sier generalsekretær i Norges Kristelige legeforening, Magnar Kleiven.

Norges Kristelige legeforening har 1200 medlemmer, både leger og tannleger. De behandlet saken første gang i 2010, men generalsekretæren sier vedtaket gjelder fremdeles.

– Vedtaket står seg. Det blir en ny debatt når nå melding kommer. Men det er ikke trolig at dette vil endre seg.

Tre leger sluttet etter abortreservasjon

Foreningen markerte seg sist da regjeringen ønsket at leger kunne reservere seg mot å henvise til abort. Saken skapte mye støy, og endte med at regjeringen snudde og leger ikke kan reservere seg. Ifølge Kleiven endte dette med at minst tre fastleger måtte slutte i jobben.

Generalsekretær for 1200 kristne leger og tannleger mener det må åpnes for reservasjonsrett slik at leger ikke trenger å henvise barnløse til sykehus for å få sæd eller egg.

Generalsekretær Kleiven tror at dersom eggdonasjon blir tillatt, blir det en debatt om reservasjonsrett blusse opp igjen.

– Hvorfor er dette så viktig for dere?

– Det har noe med synet på familie å gjøre. Det er et prinsipielt syn vi har, barn skal kunne voksne opp med en mamma og pappa.

– Hva mener dere om homofile og lesbiskes mulighet til få barn?

– Det har vi ikke tatt stilling til.

Norges Kristelige legeforening mener at etiske problemstillinger som i vesentlig grad er knyttet til liv og død også er knyttet til eggdonasjon, og de hevder at myndighetene må ta hensyn til samvittighetsfrihet så lenge overbevisningen er dyp.

Norges Kristelige legeforening har ikke tatt stilling til om lesbiske og homofile skal få hjelp til å få barn.

– Det bør være anledning til å reservere seg mot å henvise til fertilitetsbehandling, sier Kleiven til Dagens Medisin.

Foreningslederen kjenner ikke til at leger har nektet å henvise til sæddonasjon, men tror at dette kan bli mer aktuelt ved eggdonasjon.

– Det må være opp til hver enkelt lege, sier han.

Legeforeningen sentralt har ikke tatt stilling til eggdonasjon.

– Spørsmålet om eggdonasjon reiser viktig problemstillinger av både faglig og verdimessig karakter. Legeforeningen vil derfor ha en bred organisatorisk høring av saken når stortingsmeldingen om bioteknologi kommer, sier president Marit Hermansen.