Norge

Flytoget vil nulle ut NSBs fordeler

Får NSB, Jernbaneverket og Flytoget det som de vil blir dagens jernbane ikke til å kjenne igjen. Flytogets forslag ligner mest på Jernbaneverkets.

Linda Bernander Silseth er sjef for Flytoget. I likhet med NSB og Jernbaneverket vil hun snu opp ned på norsk jernbane. Foto: Paal Audestad

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Regjeringen vil bygge om norsk jernbane. Flytte på ansvar. Starte konkurranse på norske linjer.

Det har fått NSB og Jernbaneverket (JBV) til å legge frem egne forslag til nytt system. Nå foreligger Flytogets forslag, som Samferdselsdepartementet har kikket på og bedt om å få utdypet, og som Aftenposten kan presentere eksklusivt.

Flytoget vil fjerne NSBs fordeler

Flytogsjef Linda Bernander Silseth har seks kjernepunkter i sin anbefaling:

 • Ett selskap — som ligner mye på dagens JBV - bør bli den store maktfaktoren i norske jernbane. Med totalansvar for å holde skinnegangene i orden, samtlige eiendommer som i dag eies av NSB eller JBV, og ha full kontroll på alle rutetabeller og stasjoner.
 • Selskapet skal gi alle togselskap som opererer i Norge like vilkår.
 • Ett nytt selskap bør få ansvaret for kjøp av alle transporttjenester for jernbane.
 • Hele jernbanesystemet bør forberedes for konkurranse, gjennom endringer i regler, lovverk og hvordan togtjenester kjøpes.
 • Konkurranse på norske linjer bør komme i gang så fort som mulig.
 • Norske og utenlandske togselskap bør få konkurrere om seks jernbanepakker, eller geografiske områder:
  «Sør», «Vest», «Nord», «Øst» (med utvalgte pendeltog gjennom Oslo), «Oslokorridoren (med andre pendeltog gjennom Oslo), og «Oslo» (lokaltog Lillestrøm-Asker og Høvik-Ski).

Ett togselskap - en kundegruppe

— Det er helt grunnleggende for å få konkurranse på jernbanen at alle behandles likt, at stasjoner, verksteder og ruteopplegg styres av én nøytral eier, sier Bernander Silseth til Aftenposten.

— Ved å splitte opp dagens selskap, og fjerne NSBs eierskap til verksteddelen Mantena, blir det mulig å rendyrke kvaliteten til togselskapene og sette konkrete mål for lønnsomhet for disse. Det er et sunt prinsipp, sier hun.

Flytoget vil bli likestilt med NSB som togselskap. I dag opplever de at NSB blir prioritert høyere av Jernbaneverket. Foto: Jan T. Espedal

— Hvorfor geografiske inndelinger og ikke en egen anbudspakke for InterCity-tog?

— Vi tror det blir enklere for kundene innenfor ett marked å forholde seg til ett togselskap, sier Bernander Silseth.

- Dere har tidligere selv søkt om å få kjøre InterCity Skien-Lillehammer?

— Vi vil ikke være konkrete på dette. I dag har vi bare lov til å frakte flypassasjerer. Å investere for å bygge opp et nytt selskap som skal konkurrere om jernbanepakker vil koste mye, sier flytogsjefen.

Ifølge Flytoget har de måttet legge frem sitt forslag uten å ha tilgang til NSBs trafikktall og kundegrunnlag.

Flytoget har sett på konkurransesituasjonen i Sverige, der konkurransen er et faktum, og i andre europeiske land. Norge bør ifølge Flytoget finne sin egen løsning.

Det mangler ifølge Bernander Silseth ikke på utenlandske selskap som vil konkurrere i Norge. Som giganten MTR, et kinesisk selskap som har uttalt til Aftenposten at de vil konkurrere med NSB.

Vil innføre S-tog og R-tog i Norge

I dag opererer norsk jernbane med langdistanse, mellomdistanse- og lokaltog. Flytoget vil også bryte opp også denne ordningen, og innføre:

 • S-tog: Lokaltog som stopper ofte på strekninger mellom Oslo og Lillestrøm, Ski og Asker.
 • R-tog Regionale lokaltog som stopper sjeldnere, mellom Oslo og Moss, Kongsberg, Eidsvoll, Mysen og Kongsvinger.
 • InterCity: Tog mellom Oslo og Halden, Skien og Lillehammer, som i dag.
 • Inter Regio (IR) : Tog mellom Oslo og Stavanger, Bergen og Trondheim.
 • Matetog: Lokale tog som frakter passasjerer til IR-stasjoner, som Arendal-Nelaug og Porsgrunn-Notodden.
  Flytoget mener også at togsett som brukes på flere av lokaltogstrekningene er uegnet. Det må bestilles nye tog, som tar flere passasjerer og som er laget for å få passasjerene raskere av og på.

Dette er de enige - og uenige om

Aftenposten har sammenlignet forslagene fra NSB, JBV og Flytoget (se egen faktasak).

Flytoget vil gjøre Jernbaneverket til den store maktfaktoren i norsk jernbane. Det vil også Jernbaneverket selv. Foto: Hilde Lillejord, Jernbaneverket

 • Alle tre er enige om å avvikle NSB og JBV slik de opererer i dag.
 • Alle er enige om at ett selskap, eller direktorat, underlagt Samferdselsdepartementet, skal ha ansvar for infrastruktur og eiendom knyttet til jernbane og stasjoner.
 • Flytoget og NSB vil samle persontogtrafikken under Næringsdepartementet.
 • JBV og Flytoget vil ha egne utbyggingsselskaper for jernbaneutbygging.
 • Flytoget og JBV vil ha uavhengige verksteder.
 • Flytoget og JBV vil ha persontogtransport ut på anbud.
  Les også:
Les også

Jernbanen vil ha ny eierstruktur og større konkurranse

Les også:

Les også

 1. NSB vil kvitte seg med NSB og Jernbaneverket

 2. NSB må gi fra seg togene - hvis de blir utkonkurrert

Les mer om

 1. Samferdsel