Full undervisning selv om det er streik: – Skjønner at noen synes det er urettferdig

ÅS (Aftenposten): 25 elever som går på en internasjonal linje, slipper unna streiken. Rektoren mente vitnemålet sto i fare.

Tredjeklassingene på IB-linjen får undervisning fordi det ble innvilget dispensasjon for flere av deres lærere.

Synnøve Aas Gulvik er rektor ved Ås videregåendes skole. Hun søkte dispensasjon for fire lærere fordi 25 elever skulle gjennomføre obligatoriske aktiviteter denne høsten. De kan ikke flyttes eller utsettes på grunn av streiken, mener rektoren.

– Jeg var bekymret for at elevene ikke ville få vitnemål, sier hun.

International Baccalaureate (IB) er en toårig linje med en rekke obligatoriske aktiviteter og undervisning med eksamen i alle fag. Opplæringen ender i et IB-diplom. Det er lærere i 3. klasse som har fått dispensasjon til å jobbe.

– Var det riktig at disse elevene ble prioritert foran andre?

– Jeg kan jo forstå det sett opp mot sårbare elever. Men vi var i dette tilfellet bekymret for at vitnemålene sto i fare for å ryke. Da er det argumentet, sier Aas Gulvik.

Hun fikk innvilget dispensasjonen hos Norsk Lektorlag.

– Et vitnemål er jo ikke fare for liv og helse, men det er oppdraget vårt å sørge for at de får det.

Rundt 400 av 1500 elever på Ås videregående skole berøres av streiken. Noen kan mangle både flere fag og kontaktlærer. Men ingen er helt uten undervisning.

Har mottatt 3000 søknader

Siden skolestart har Utdanningsforbundet mottatt 3225 søknader om dispensasjon pr. 19. september. Av disse er 2910 søknader innvilget. 54 er delvis innvilget og 256 er avslått.

  • Skolenes landsforbund har fått 7 søknader og innvilget 5.
  • Norsk Lektorlag har fått 20 søknader og innvilget 18.
Rektor Synnøve Aas Gulvik søkte om dispensasjon for to klasser på IB-linjen. Hun fikk innvilget for tredjeklassen.

Norsk Lektorlag valgte å si ja til arbeidsgiveren til de fire lærerne på Ås. Årsaken var at de fikk informasjon om at streiken med sikkerhet ville føre til at elevene ikke fikk vitnemål.

Og at de dermed måtte ha startet utdanningsløpet på nytt igjen.

– Dette er ikke liv og helse, men vi vurderte ut fra denne informasjonen at det ville medføre såpass store konsekvenser at dispensasjonen ble gitt under denne forutsetningen, skriver kommunikasjonssjef Siri Stang i Norsk Lektorlag.

Lettet

For IB3-klassen går undervisningen som normalt etter at de fikk dispensasjon. Det er Evelina Adrians (18) og Maxine Stuurman Wallestad (19) glad for.

– Vi har eksamener som følger internasjonale retningslinjer og som ikke kan justeres ut fra norske forhold. Vi er avhengig av undervisning for å klare eksamenene våre, sier Stuurman Wallestad.

De forstår at noen kan synes det er urettferdig at de får undervisning, mens andre ikke får.

– Vi unner jo ikke dem å ikke ha lærere. Men vi ønsker å få de beste forutsetninger for å lykkes på våre eksamener, sier hun.

– Jeg håper at alle skal få samme mulighet som oss. Men da må også lærerne få det de har krav på, sier Evelina Adrians.

Maxine Stuurman Wallestad (19) og Evelina Adrians (18) er takknemlig for å få full undervisning selv om det er streik.

Innvilger søknader

Turid Buan Øfsti, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, sier de innvilger 9 av 10 søknader.

– Vi er rundhåndet og raus med dispensasjonssøknader og innvilger de fleste.

Øftsi mener de har gjort en god jobb på forhånd med å unnta mange spesialavdelinger og vernet elever med helt spesielle behov.

– Før uttak har vi tett kontakt med lokale streikekontor og det gjøres konsekvensanalyser av alle uttak. Men det kan dukke opp noe vi ikke vet om på forhånd eller i løpet av streiken, og da er det bare å søke dispensasjon.

22 ansatte er tatt ut i streik ved Ås videregående skole.

– Har tatt hensyn

Utdanningsforbundet sier at antall søknader ikke viser hvor mange lærere eller elever som er berørt, fordi det kan være ulikt antall elever og lærere fra søknad til søknad.

– Nesten 3000 innvilgede søknader, betyr det at dere ikke har tatt hensyn til svake grupper?

– Nei, man kan ikke konkludere og trekke slutninger på et slikt tall, sier Øfsti.

– Vi har tatt hensyn til sårbare grupper i forkant av streiken, legger hun til og påpeker at ting kan endre seg underveis når streiken pågår lenge.

For rektoren på Ås er varigheten på streiken blitt en faktor.

– Jo lenger streiken varer, jo flere elever blir sårbare. Vi må bare følge opp så godt vi kan, sier Aas Gulvik.