Oslo politidistrikt får kraftig kritikk for håndtering av våpenvarsel

Det var svakheter i Oslo politidistrikts håndtering av varslingssaken som involverte tidligere politimester Hans Sverre Sjøvolds våpeninnlevering i 2016.

Våpeninnleveringen til Hans Sverre Sjøvold, tidligere politimester i Oslo og PST-sjef, skapte betydelige problemer for politiet. Nå skal etaten gjennomgå sine varslingsrutiner.

Det slås fast i en rapport om saken gjort på oppdrag fra Politidirektoratet og Oslo politidistrikt.

Her trekkes flere kritikkverdige forhold frem:

  • Sjøvolds innlevering av våpen i Oslo politidistrikt skapte betydelige problemer.
  • Våpnene ble levert til et kontor som i utgangspunktet ikke kunne ta dem imot.
  • De påtaleansvarlige som skulle ha vurdert saken ville ha vært inhabile til å behandle en våpeninnlevering fra sin egen sjef.

Bakgrunnen for saken er at en saksbehandler i Oslo politidistrikt i 2015 ble kontaktet av en kollega ved våpenkontoret som skulle ta imot tre våpen fra daværende politimester Sjøvold.

Den politiansatte ved våpenkontoret forsøkte allerede i 2016 å varsle sine ledere i Oslo politidistrikt om det han mente var en våpeninnlevering i strid med regelverket.

Saksbehandleren forklarte senere at han følte seg presset til å fravike rutinene fordi det gjaldt politimesteren. I juni 2020 fikk Sjøvold en bot på 50.000 kroner for ulovlig besittelse og oppbevaring av våpen, noe han aksepterte.

Våpnene hadde Sjøvold fått i 2008 av enken etter en mann som var medlem av den samme Odd Fellow-losjen i Vestfold som Sjøvold.

Ble ufør

I mai i år avslørte VG at saksbehandleren fikk utbetalt 1,2 millioner kroner mot å si opp jobben ved våpenkontoret i Oslo politidistrikt. Saksbehandleren ble senere 100 prosent ufør.

Måneden etter at VG skrev om avtalen, gikk Sjøvold av som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etter tre år i jobben.

I rapporten heter det at den nå uføre saksbehandleren som tok opp saken i 2015 og 2016, varslet om kritikkverdige forhold, men varslingen ble ikke oppfattet som et varsel av Oslo politidistrikt.

– Varselet ble derfor ikke fulgt opp i tråd med arbeidsmiljøloven og gjeldende retningslinjer, heter det.

Ydmykhet hos ledelsen

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier rapporten tas på stort alvor.

– Jeg opplever en stor grad av ydmykhet hos ledelsen i Oslo politidistrikt i forhold til de feil og svakheter som rapporten peker på. Det gir god grobunn for læring og utvikling, sier Bjørnland.

Hun fremholder at etaten har jobbet med å forbedre sin varslingshåndtering de siste årene, men understreker at det fremdeles gjenstår arbeid.

– Vi skal sammen med hovedverneombudet og foreningene gjennomgå våre varslingsrutiner og praktiseringen av disse. Denne rapporten blir viktig i dette arbeidet, sier Bjørnland.

Politimester Beate Gangås i Oslo beklager at saken ikke ble behandlet som en varslingssak mye tidligere.

– Det er beklagelig at dette ikke ble gjort, da det har ført til at saken ble svært belastende og har fått store konsekvenser, sier Gangås.

Oslo politidistrikt har erkjent og beklaget at varsleren ikke er blitt behandlet korrekt.