- De fleste norske muslimer er ikke så religiøse

En av fem irakske innvandrere sier at de er kritisk til muslimer, ifølge studie.

Walid al-Kubaisi mener at det er en økende trend at muslimer blir påvirket av sekulære verdier når de bor i vestlige land.

— Mange muslimer er ikke særlig praktiserende, de går i moskeen bare ved høytider. De er sekulære eller liberale muslimer, sier Walid al-Kubaisi, forfatter, statsstipendiat og skribent i avisen Dag og Tid.

Al-Kubaisi, som kom fra Irak til Norge for rundt 30 år siden, mener at flertallet av norske muslimer tolker islam på en moderat og moderne måte. Som ham selv. Han definerer seg som sekulær muslim og tar avstand fra dødsstraffer i islam for homofili, frafall og blasfemi.

Ikke medlem av trossamfunn

Med utgangspunkt i antall registrerte medlemmer i muslimske trossamfunn og anslag for hvor mange muslimer det bor i Norge, påpeker han at rundt halvparten av muslimene i Norge slett ikke er medlem av noe muslimsk trossamfunn. Han mener at mediene ikke gjenspeiler dette.

Samtidig påpeker han som Mahammad Rahgjorde i Aftenpostens sak om eksmuslimer lørdag, at mange fremstår som muslimer selv om de ikke lenger er religiøse. Forfatteren mener at en årsak er at de innser at ikke-troende ikke har samme påvirkningskraft i muslimske miljøer som troende har.

— Noen av dem er egentlig ateister, humanister eller frafalne fra islam, men de vil ikke bli identifisert som det, sier al-Kubaisi.

Likevel valgte noen tidligere muslimer å stå frem i Aftenposten i helgen. Hvis du er nysgjerrig på hva som fikk dem til å forlate islam, og hvilke reaksjoner de fikk, kan du lese intervjuer med dem her:

Les også

Eksmuslimer i Norge forteller: Derfor bryter vi med islam

Skeptiske til muslimer

En undersøkelse fra Integrerings— og mangfoldsdirektoratet (IMDi) viser at religionen er mindre viktig for innvandrere med over 30 års botid i Norge, sammenlignet med dem som har vært her mindre enn ti år.

I deres Integreringsbarometer, som ble lansert i mai, er holdningene til de ti største innvandrergruppene undersøkt, deriblant de muslimske landgruppene Pakistan, Somalia, Irak og Bosnia.

De med pakistansk og somalisk innvandringsbakgrunn anser seg jevnt over som langt mer religiøse enn de med bosnisk og iraksk bakgrunn. 22 prosent av dem med bakgrunn fra Irak sier de er skeptiske til muslimer, og det samme gjør 13 prosent av pakistanske og somaliske innvandrere.

Mindre respekt for homofile

Samtidig er andelen som anser demokrati, vern av barns rettigheter og personlig frihet som viktige eller svært viktige verdier omtrent like høy i de muslimske innvandringsgruppene som i befolkningen forøvrig.

De samme gruppene anser religionsfrihet som viktigere enn det resten av befolkningen gjør. Når det gjelder både respekt for homofile, ytringsfrihet og likestilling, er det færre pakistanske og somaliske innvandrere som anser disse som "svært viktige" verdier sammenlignet med majoritetsbefolkningen. Respekten for homofile er markant lavere i de fleste innvandrergrupper, også fra ikke-muslimske land som Polen, Sri Lanka og Thailand.

Eksmuslimer forteller om trusler og sosial utstøting da de forlot islam, valgte å bli ikke-troende. Hvorfor er det slik? Her kan du få et innblikk i hva islam sier om frafalne fra religionen:

Les også

Fem grunner til at det er vanskelig for muslimer å forlate islam

LIM: Sekulære er forbigått

Kubaisi er tilknyttet LIM-nettverket, som jobber for likestilling, integrering og mangfold. Generalsekretær Sylo Taraku sier at nettverket ble etablert nettopp for å vise mangfoldet blant dem med muslimsk bakgrunn.

— Mange sekulære muslimer har vært frustrert over ortodokse muslimers dominans i debatten. Dialogarbeidet har også henvendt seg til de religiøse, som har fått definere muslimers interesser, krav og holdninger, sier Taraku.

Han mener det er vanskelig å si nøyaktig hvor representative de er for muslimer flest i Norge.

— Dette er jo veldig store grupper. Vi vet imidlertid at våre verdier står sterkt hos mange med muslimsk bakgrunn, sier Taraku.

Sex før ekteskapet

Al-Kubaisi er enig med eksmuslimene Aftenposten skrev om i helgen i at ikke-troende risikerer trusler og sosial utstøting. Han påpeker, i likhet med stortingsrepresentant Abid Raja (V), at også unge muslimer har kjærester og sex før ekteskapet. Men de vil være ytterst forsiktig med å være åpne om dette.

Forfatteren velger å være optimist på vegne av det moderne samfunnet i kampen mot tradisjonelle verdier og kulturer.

— Når folk flytter fra landsbygda i Irak, Syria og Somalia til Paris og Oslo blir de påvirket av det sekulære samfunnet. Dette er en økende trend.

Han mener vi lever i en forvandlingstid der islam reformeres eller vil oppleve sin undergang.

— Det står om å fortsette inn i fremtiden eller å henge igjen i middelalderen.