Problemer på Follobanen: Tog sto fast i tunnel i over tre timer. Bane Nor håper feilen er reparert i løpet av natten.

Frustrerte passasjerer mellom Oslo og Ski satt fast i et tog i en tunnel i over tre timer mandag ettermiddag. Togtrøbbelet varer trolig ut kvelden.

Passasjerene satt for det meste i mørket på toget som sto fast i en tunnel mellom Oslo og Ski.

Det ble bom stans i den nær 20 kilometer lange Blixtunnelen da et lokaltog kom i berøring med en kontaktledning på taket, slik at den falt ned over taket på toget i 12.30-tiden mandag.

Siden ble passasjerene sittende der, delvis i mørket, ettersom strømmen kom og gikk, forteller en av passasjerene, Josef Saleh, til Aftenposten.

Først etter over tre timer ble passasjerene tauet tilbake til Oslo S.

Toget som sto stille, var på vei i retning Moss. Blixtunnelen er Nordens lengste jernbanetunnel og går med to løp gjennom Ekebergåsen mellom Oslo og Ski. Gjennom hele Blixtunnelen er det tverrforbindelse mellom de to tunnelløpene for hver 500. meter. Dermed er det aldri lenger enn 250 meter til nærmeste utgang.

Det var 70 passasjerer med toget.

- Det ble vurdert å evakuere passasjerene over til et tog i det andre tunnelløpet, sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor.

– Men man måtte uansett vente til fagfolkene hadde jordet ledningen for å unngå strøm på avveie. Det var dette arbeidet som tok tid, sier han.

– Først når arbeidet var avsluttet, er det trygt nok til at man kan tillate at folk går ut av toget. Og da fant man ut at det enkleste og beste var å taue toget ut igjen.

Han legger til at det selvfølgelig er ubehagelig å sitte så lenge i et tog i en tunnel. - Men sikkerheten må komme først.

Ampert

Passasjer Josef Saleh sier informasjonen til passasjerene underveis var svært dårlig.

– Vi fikk beskjed om at det skulle komme et nytt tog å hente oss, og at det ville ta én time, fortalte han Aftenposten i 14.30-tiden.

Men da hadde det gått mer enn to timer, og passasjerene hadde ikke fått noen ny beskjed. Så på det tidspunktet visste ingen hva som vil skje eller hvor lang tid det ville ta.

Han sier stemningen var amper og frustrert på toget. Flere studenter var på vei til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås for å avlegge eksamen. Andre kom grundig for sent på jobb.

Nordli håper at feilen er utbedret innen i morgen tidlig. Det ene tunneløpet i Follobanen er åpent, og øvrige tog går på Østfoldbanen. Flere tog er innstilt utover kvelden.

En ny oppdatering vil komme klokken 02.00 natt til tirsdag.

Også på Gjøvikbanen førte feil på en kjøreledning til trøbbel og et tog som sto fast i dag. Det er stengt mellom Grua og Harestua pga. strømproblemer. Ny oppdatering kommer kl. 23:00.