Norge

Høy dødelighet hos barnevernsbarn

Helsesituasjonen til barnevernsbarn er alarmerende. Dødeligheten er langt høyere enn blant andre barn, og langt flere tar sitt liv. Det viser ny rapport.

 • Forf>
 • Forf><forf>christine Engh <
 • <forf>ingvild Gjerstad <

Den rystende undersøkelsen legges frem i dag. For første gang blir helsen til barnevernsbarn i Oslo og landet for øvrig kartlagt i et såpass stort omfang. I en periode på 13 år (1990-2002) har Norsk institutt for by— og regionforskning (NIBR) fulgt nærmere 100 000 barn og unge i barnevernstiltak over hele landet. Nasjonale data er brukt fra Statistisk sentralbyrå. Prosjektet er bestilt av Barne- og familiedepartementet og Norges forskningsråd. Rapporten avdekker flere alvorlige forhold:

 • Dødeligheten er langt høyere blant barnevernsbarn enn blant andre barn ved dødsfall som i hovedsak skyldes ulykker, selvmord, drap og overfall. I 2001 døde 114 barnevernsbarn, mot 168 i den ordinære barnebefolkning. Spedbarnsdødelighet unntatt. * Det er langt flere selvmord blant barnevernsbarn enn blant andre barn. 150 barn og unge tilknyttet barneverntiltak begikk selvmord i 1990-2001, åtte ganger flere enn for andre barn og unge.* Barn med tilknytning til barnevernet, og deres biologiske foreldre, er langt sykere enn andre familier. De har store helseproblemer. Det er flere selvmord blant disse foreldrene enn blant andre foreldre.

Sjokkert.

Forsker Lars B. Kristofersen, som har stått for undersøkelsen, er sjokkert over resultatene. - Vi har visst at barnevernsbarnas situasjon har vært vanskelig, men ikke at gruppen er så sårbar som denne rapporten viser, sier han. Han har sett nærmere på dødsfall og dødelighet, som er en viktig helseindikator. Det ble registrert 702 dødsfall blant 93 000 barn og unge som var eller hadde vært i barnevernstiltak i perioden.

Flest gutter.

Tallene avslører store kjønnsforskjeller. Det var en klar overvekt av dødsfall blant gutter, 479 mot 223 for jenter. Kristofersen trekker frem at de som er knyttet til barnevernet i en kort periode, har det tøffest. De som slipper fort ut, er mest utsatt. Kanskje skyldes det dårlig helse, men det kan også være at de er mest utsatt for ulykker og selvmord, sier han.

 1. Les også

  Oslobarn oftest på institusjon

 2. Les også

  Hjelpen ikke alltid god nok

Relevante artikler

 1. NORGE

  Våren lar vente på seg. Snø og minusgrader er på vei.

 2. NORGE

  Aktor konfronterte drapstiltalt kvinne i Kristiansand

 3. NORGE

  Slik rammer ekstremværet.

 4. NORGE

  Meyer: Ble bedt om å gi Holmøy jobben tilbake

 5. NORGE

  Likestillingsombudet ønsker nye tiltak mot seksuell trakassering

 6. NORGE

  SV-politiker politianmelder drapstrussel