Fare for akutt kraftkrise i Sverige. Det kan også ramme Norge.

Feil og behov for vedlikehold ved svenske atomkraftverk skaper problemer. Ekstra ille er det om kulden fortsetter eller blir mer intens.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson.

Statsminister Ulf Kristersson holdt fredag formiddag en pressekonferanse. Der advarte han om en alvorlig situasjon i den svenske kraftproduksjonen.

– Situasjonen er akutt, sa Kristersson.

Han sier det er risiko for strømutkobling eller rasjonering i Sør-Sverige. Det norske og det svenske strømnettet er tett koblet sammen. Store problemer i nabolandet kan derfor også få store konsekvenser for strømprisen i Norge.

– Kan skje i Norge også

En utkobling betyr at industribedrifter som bruker mye strøm, blir bedt om å redusere forbruket.

– Det kan skje i Norge også, sier analytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight.

Det ville i så fall ikke gått ut over norske husholdninger, men kraftkrevende bedrifter. De ville fått betalt av Statnett for å kutte i forbruket. Dette gjøres med såkalte energiopsjoner.

Det er først aktuelt om prisene når et visst nivå. Det er et tiltak for å kontrollere at det er nok kraft.

– Om forbruket blir ukontrollert høyt, det er lite vind og kjernekraft, kan vi ende i en akutt situasjon. Da kan prisene bli ekstremt høye, sier Lilleholt.

– Hvordan påvirker det prisene i Norge?

– Det blir en prissmitte. De kan stige en del fra dagens nivå. Onsdag kan bli en usikkerhet.

– Betydelige bekymringer

Kristersson sa at regjeringen ikke ønsker å skape panikk, men at problemene er så store at det finnes en betydelig risiko.

Akkurat nå er det reduksjon i produksjonen av kjernekraft på grunn av behov for vedlikehold og feil ved noen svenske atomkraftverk.

Oskarshamn kjernekraftverk er en av de største kraftkildene i Sverige. Den skal nå stenges ti dager for reparasjon.

Det skal også utføres reparasjonsarbeid på en av reaktorene på kjernekraftverket Ringhals (60 km sør for Göteborg) frem til slutten av februar.

Nå i helgen skal det utføres vedlikeholdsarbeid på en annen reaktor på samme kraftverk.

Statsministeren ber nå folk om å spare på strømmen.

Spesielt i det sørlige Sverige er produksjonen lav sammenlignet med forbruket. Situasjonen kan bli ekstra krevende når det er kaldt.

– Som jeg tror alle vet har vi betydelige bekymringer med den svenske elproduksjonen akkurat nå, og strømproduksjonen fremfor alt i sørlige Sverige. El-systemet er helt enkelt anstrengt, og det er åpenbart at det merkes nå om vinteren, sier statsministeren.

Først og fremst høye priser

Inga Nordberg, direktør i NVE, sier at en kraftkrise i Sverige først og fremst vil påvirke Norge i form av høye priser.

– Gjennom høsten har det blitt produsert lite kraft i Norge. I tillegg har vi hatt mye nedbør. I sum har det gitt en rekordsterk økning i magasinfyllingen. Vi er derfor lite bekymret for strømforsyningen i Norge nå.

Nordberg sier at NVE likevel vil fortsette å følge situasjonene nøye. De vil iverksette ytterligere tiltak ved behov.

– Det uventede skjer hele veien

Aftenposten skrev tidligere i vinter om hva som kan skje i et krisescenario.

Avisen Sydsvenskan har tidligere omtalt en rapport hvor Svenska kraftnät, tilsvarende Statnett, hevder risikoen for strømavbrudd er størst i Skåne i Sør-Sverige og i Oslo-området. Forklaringen er måten kraftnettet er bygget opp på.

Statnett har tidligere ikke villet peke på noen bestemte risikoområder. De sa i sommer generelt at gult nivå gir inntil 20 prosent risiko for rasjonering til våren. Sannsynligheten er størst i Sør-Norge på grunn av lite vann.

– Hovedscenarioet vårt er at det ikke blir rasjonering. Men vi lever i en tid der det uventede skjer hele veien, sa NVE-direktør Kjetil Lund i juli.

NVE skrev på sine hjemmesider at det ikke er noen absolutt sikkerhet mot strømavbrudd. Alle må være forberedt på at det kan skje. Hvis du er kritisk avhengig av uavbrutt tilgang på strøm, må du selv sørge for alternativ tilgang. Det er ekstra viktig ved rasjonering.