Smittsom skrantesyke bekreftet hos villrein på Hardangervidda

Det er påvist skrantesyke hos en villreinbukk på Hardangervidda. Det er første gang den smittsomme og fryktede sykdommen er funnet utenfor Nordfjella.

Det er oppdaget den fryktede sykdommen skrantesyke hos en bukk som ble felt på Hardangervidda under årets reinjakt.

Mattilsynet ble varslet av Veterinærinstituttet om påvisningen torsdag kveld. Den dødelige sykdommen er oppdaget i området med Norges største bestand av villrein, med rundt 10.000 dyr.

– Dette er alvorlig for den norske villreinbestanden, sier administrerende direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet i en pressemelding.

Hardangervidda har landets største villreinstamme, med opp mot 10.000 dyr. Rundt en tredjedel av all villrein i Norge lever i området.

Bollestad: Alvorlig

Mattilsynet opplyser at de har vært i kontakt med jegeren som har skutt reinsdyrbukken, og at medarbeidere fra tilsynet og fra Statens Naturoppsyn er på vei ut til slakteplassen, som ligger sør på Hardangervidda i Vinje kommune, for å hente rester av dyret. Det er viktig å fjerne alle restene av dyret som kan inneholde smitte.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) sier at hun har tillit til at Mattilsynet, Miljødirektoratet og Veterinærinstituttet følger opp funnet på en god måte, men at funnet er alvorlig.

– Mattilsynet varslet meg om dette funnet sent torsdag kveld. Jeg blir holdt løpende orientert om situasjonen av Mattilsynet og Veterinærinstituttet, sier Bollestad.

I 2017 be det gjennomført en omstridt nedslakting av villreinstammen i Nordfjella. Motivasjonen var å hindre skrantesyke å spre seg til flere villreinstammer.

Dukket opp i 2016

Det er ikke kjent hvordan reinsdyret er blitt smittet, og om smitten har spredt seg fra Nordfjella eller om dyret er blitt smittet på annet vis.

Årets villreinjakt startet 20. august.

Skrantesyke ble påvist for første gang i Norge i 2016. Siden den gang har norske myndigheter hatt som mål å bli kvitt den alvorlige dyresykdommen.

Les også

Skrantesyke hos villrein går ikke over av seg selv

Forskere på villrein hadde begynt å tro at sykdommen ikke hadde spredt seg til landets største villreinstamme, etter at det ikke var funnet en eneste positiv prøve de to siste årene. – Vi er litt i sjokk, forteller Atle Mysterud, professor ved Universitetet i Oslo.

– Et slag i trynet

– Det er utrolig tragisk. Dette er det verste stedet vi kunne finne smitte. Vi er litt i sjokk over at dette kommer nå- Det ble ikke levert en eneste positiv prøve i hverken 2018 og 2019. Selv om det så lyst ut, har vi advart mot det lumske i denne sykdommen, sier Atle Mysterud, professor i økologi ved Universitetet i Oslo.

En annen trist nyhet er at bukken som testet positivt var smittet i lymfeknutene. Det betyr at den er smittet det siste året, forklarer Mysterud.

Siden 2016 har det blitt analysert over 100.000 prøver av hjortedyr, uten funn av denne varianten utenfor Nordfjella. Fra Hardangervidda har det blitt analysert over 3.500 prøver, 518 av dem hittil i år.

– Dette er et slag i trynet. Veldig trist, sier Mysterud.

– Kan det bli aktuelt å skyte ned hele denne stammen, slik man gjorde i Nordfjella?

– Det er en uvirkelig tanke. Det er en enorm stamme på over 8000 dyr. Nei, det er ikke diskutert hva slags tiltak som kan bli aktuelt, sier villreinforskeren.

– Viktig at jegere sender inn prøver

Mattilsynet vil komme tilbake med mer informasjon til jegere på Hardangervidda, men sier det er viktig at de noterer posisjonen på fellingssteder, slik at Mattilsynet kan spore slakterester, dersom det viser seg at dyret er smittet.

– Vi forstår at mange jegere og andre nå blir bekymret. Årets jakt er godt i gang, og i denne situasjonen er det ekstra viktig at jegerne fortsetter den utrolig viktige jobben de gjør med å sende inn prøver, slik at vi får mer kunnskap om situasjonen på Hardangervidda, sier Godal.

Skrantesyke ble påvist for første gang i Norge i 2016. Siden den gang har norske myndigheter hatt som mål å bli kvitt den alvorlige dyresykdommen.

Les også

Utvidet jakt skal hindre spredning av skrantesyke

Mener sykdommen har vært her lenge

En som befinner seg ikke langt unna der det er bekreftet smittefunn, er Stein Lier-Hansen, til daglig leder i Norsk Industri. Han har jaktet rein på Hardangervidda siden 16-årsalderen, og befinner seg nå sentralt på Hardangervidda. Nyheten kom ikke overraskende.

– Dette har jeg ventet på. Det er levert inn så mange prøver fra Hardangervidda at det statistisk nærmet seg at vi kunne få en positiv prøve. sier Lier-Hansen, som uttaler seg som jeger og privatperson. Han har tidligere ledet Direktoratet for naturforvaltning, Norges Jeger og fiskeforbund og vært statssekretær i Miljøverndepartementet.

– Problemet er at ingen kan si hvordan vi har fått denne sykdommen og hvor lenge den har vært her. Jeg tror at vi har hatt den her veldig lenge, men at det ikke er blitt fanget opp. Det er svært få dyr som blir smittet. Og av dem som blir smittet har noen ikke sykdomstegn, mens noen få blir veldig syke, sier Lier-Hansen. Han viser til at man kun fant smitte hos 19 rein da hele stammen på 2200 villrein ble avlivet i Nordfjella.

Når lønnsoppgjøret er i havn, tar administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen seg fri og drar til fjells for å jakte villrein. Årets forsinkede avtale gjorde at Lier-Hansen først kom med midt i jaktperioden.

– Ikke skyt fra hofta

Han var kritisk til at man slaktet hele stammen i Nordfjella for å få bukt med sykdommen. Nå ber han myndighetene tenke seg om før man innfører drastiske tiltak.

–I Nordfjella var det «fjøsveterinærene» som fikk viljen sin. Får du smitte i et fjøs og en besetning, er løsningen å slakte ned. Det er ikke nødvendigvis det beste ute i villmarken. Jeg er enig i at det nå trengs en forsterket overvåking av rein og hjortevilt. Nå er det viktig at det forskes mer før en begynner å skyte fra hofta. En bør tenke seg godt om og ikke handle i affekt, sier Lier-Hansen.