Terroristen bak 22. juli-angrepene ber om å bli prøveløslatt og varsler nytt søksmål

Anders Behring Breivik ber om å bli prøveløslatt fra fengsel. Advokaten hans har levert inn en begjæring.

Anders Behring Breivik sitter fengslet i Skien fengsel.

– Han har krav på domstolsprøving av prøveløslatelse ved minstetid som er ti år i hans tilfelle. Dette er en rett alle forvaringsdømte har og som han ønsker å benytte seg av, sier advokat Øystein Storrvik, som har representert Anders Behring Breivik (41) de siste årene til VG.

Han bekrefter at han på vegne av klienten har sendt inn begjæringen om løslatelse. Begjæringen er undertegnet med navnene Anders Behring Breivik og Fjotolf Hansen – navnet Breivik byttet til i 2017.

Breivik ble dømt til 21 års forvaring for å ha drept 77 mennesker på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011.

Advokat Storrvik varsler også at de planlegger et nytt søksmål mot staten om Breiviks soningsforhold. I 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene.

Han fikk først delvis medhold i Oslo tingrett, men Borgarting lagmannsrett mente menneskerettighetene ikke var brutt. Høyesterett slapp ikke anken gjennom til behandling og Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg avviste deretter klagesaken.

Som alle forvaringsdømte har også Breivik etter loven krav på å få en rettslig prøving av forvaringsvilkårene når minstetiden er utløpt. Deretter har han krav på ny prøving hvert femte år, men det er ikke noen maksimaltid for forvaringsdømte.

Det åpner for at domfelte kan holdes innesperret teoretisk sett resten av livet.

– Selv om 21 års fengsel er en svært lang straff, finner retten det usannsynlig at tidsaspektet i seg selv vil redusere gjentakelsesfaren. Etter endt soning vil tiltalte etter all sannsynlighet fortsatt ha vilje og evne til å utføre mange og svært brutale drap, sa tingrettsdommer Arne Lyng da han i dommen fra 2012 begrunnet bruken av forvaring som straff mot Breivik.