313 sykehusansatte går ut i streik etter brudd i meglingen

Det er streik på sykehusene her i landet etter at det ble brudd i meglingen mellom Unio og Spekter ved midnatt natt fredag.

Lill Sverresdatter Larsen leder Sykepleierforbundet og er forhandlingsleder for Unio. Hun sier at lønnstilbudet fra Spekter var altfor dårlig.

– Partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter. Det opplyser Riksmekleren.

Lill Sverresdatter Larsen, som er leder i sykepleierforbundet og forhandlingsleder for Unio, sier lønnstilbudet fra Spekter var altfor dårlig.

– Det er stor mangel på sykepleiere og spesialsykepleiere. Helseforetakene må ta dette samfunnsproblemet på alvor og gi et tilbud som kan bidra til å gjøre yrkene mer attraktive, sier hun.

De streikende er hovedsakelig medlemmer i Norsk Sykepleierforbund (207). Men også enkelte medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Radiografforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Forskerforbundet, Akademikerforbundet, Utdanningsforbundet og Det norske maskinistforbund legger ned arbeidet.

I første omgang tas 313 av Unios rundt 48.000 medlemmer ut i streik. Disse omfattes av første uttak:

  • A-hus
  • Helse Bergen
  • Oslo universitetssykehus
  • St. Olavs hospital
  • Sykehuset Østfold
  • Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Martina Hansens Hospital

Forsiktig streikeuttak

– I år har vi også tatt hensyn til koronaberedskapen. Det er derfor få medlemmer vi ser vi kan ta ut i en forsvarlig streik. Vi er uunnværlige, og vi er også ansvarlige, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Unio omtaler selv uttaket som forsiktig og sier streiken hovedsakelig vil ramme såkalt elektiv virksomhet, poliklinisk virksomhet og stabsfunksjoner ved de berørte sykehusene.

207 sykepleiere ved flere sykehus i Norge er i streik.

Beklagelig streik

Arbeidsgiversiden ved Spekter beklager at det ble streik.

– Det er beklagelig at Unio velger å ta sine medlemmer ut i sykehusstreik. Spekter og sykehusene har i forhandlinger tilbudt en løsning innenfor en økonomisk ramme som andre arbeidstagere i Norge kan forvente i år, sier Spekter-leder Anne-Kari Bratten. Hun fortsetter:

– Vi hadde håpet at vi med Riksmeklerens hjelp skulle finne frem til en enighet med Unio. Men vi må konstatere at det ikke lot seg gjøre.

Bratten utelukker ikke og beklager at streiken kan berøre pasientenes tilbud.

– Sykehusene vil uansett innrette driften slik at pasientbehandlingen er trygg og sikker, sier Bratten.

– Høy offentlig lønnsvekst

Hun opplyser at det er første gang siden 2010 at Unio/Norsk Sykepleierforbund og Spekter er i megling om lønnsoppgjøret for helseforetakene. Bratten påpeker også at når vi ser på perioden 2014 til 2020, er samlet lønnsvekst høyere i offentlig sektor enn i industrien.

– Samlet lønnsvekst for NSF og offentlig sektor er på om lag 17–18 prosent, mens samlet lønnsvekst for industriarbeidere er på underkant av 16 prosent.

Allerede sykepleierstreik i kommunen

Arbeidsgiverforeningen Spekter organiserer de såkalt fristilte statlige virksomhetene. I tillegg til de regionale helseforetakene inkluderer disse virksomheter som Posten, Vy, Avinor, NRK og store deler av kulturlivet.

Unio har tatt ut nær 2150 sykepleiere i streik i den kommunale helsetjenesten i deler av landet, deriblant Oslo.

Torsdag bekrefter Unios forhandlingsledere opp mot KS og Oslo kommune at det fortsatt ikke er kontakt mellom partene. Streiken har vart siden 27. mai.

Det pågår også en streik på Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter i Fjaler, der syv medlemmer av Fagforbundet i LO har lagt ned arbeidet siden 18. mai.