Konkurransetilsynet mener flypassasjeravgift må utsettes

Konkurransetilsynet mener flypassasjeravgiften kan gi ulike konkurransevilkår og derfor må utredes nærmere. Den planlagte avgiften er på 80 kroner.

afp000845472-AlfniAU4oH.jpg

Det kommer fram i tilsynets høringsuttalelse, som tirsdag ble oversendt Skattedirektoratet.

Flypassasjeravgiften er vedtatt av Stortinget og planlagt innført fra 1. april i år. Den ilegges alle avganger fra norske lufthavner med en sats på 80 kroner per passasjer.

Dette mener Avinor:

Les også

Avinor: Flyavgiften vil flytte nye ruter til Sverige og Danmark

— Færre aktører

— I ytterste konsekvens vil innføringen av flypassasjeravgiften kunne føre til færre aktører i det norske luftfartsmarkedet og redusert konkurranse, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

Særlig gjelder de mulige ulike konkurransevilkårene ved flybytte - såkalt transfertrafikk, ifølge Konkurransetilsynet.

Er det rart Bjørn Kjos smiler fra øre til øre ?

Les også

Så mye sopte Kjos inn på kofferter og gebyrer

— Verst for lavprisselskaper

«Passasjerer som på en reise flyr med to selskaper som har en samarbeidsavtale, vil kun betale passasjeravgift én gang. Passasjerer som på samme strekning flyr med to selskaper uten en slik avtale, vil måtte betale avgiften to ganger», skriver Konkurransetilsynet.

«Konkurransetilsynet savner også en nærmere vurdering av om den nye avgiften vil kunne ramme flyselskapene ulikt, avhengig av om selskapet har sin hovedvirksomhet i lavprissegmentet eller i fullservicesegmentet. Prisøkningen per billett vil, dersom den overføres fullt ut i prisen til passasjerene, prosentvis være størst for lavprisbilletter», står det videre.