– Vi kan ikke ha en vinter med munnbind som flyter

Selv midt i en stille romjul ligger munnbindene strødd på fortau og holdeplasser. – Folk må bare skjerpe seg, er budskapet fra Sporveien.

Ingen søppelbøtte i umiddelbar nærhet? Mange velger å la munnbindet gå rett i bakken.

Det tok ikke lang tid fra vi begynte å bruke munnbind før alarmen gikk hos Hold Norge Rent. Foreningen som arbeider mot forsøpling fikk først meldinger fra kollektivtrafikken i Oslo. Så rant de inn fra store deler av landet:

Folk kastet fra seg de lyseblå firkantene rett på bakken.

– Det var mest åpenbart når folk forlot buss, trikk og tog. Men etter hvert lå de strødd utenfor kjøpesentre, butikker og andre steder der vi bruker munnbind, sier leder i foreningen, Lise Gulrandsen.

Nå, flere måneder etter at problemet fikk en del omtale, må hun konstatere at det ikke er blitt mye bedre. Selv om langt færre mennesker reiser til sentrum.

– Vi hadde virkelig trodd at dette ville gå over. Men det har vi jo tenkt før også. At folk kan ikke holde på sånn.

Spesielt trodde hun at hvalen som ble funnet full av søppel ville bli en vekker.

– Men stadig ser du et munnbind for nesten annethvert skritt. Selv om noe nok skyldes uhell, er det ingen tvil om at noen bare kvitter seg med dem. Og ingen vil plukke opp andres munnbind.

Vi er blitt flinke til å bruke munnbind. Men ikke fullt så flinke til å sørge for at de havner på rett sted etter bruk.

Miljøproblem

Milliardene med munnbind som nå er i omløp i verden, utgjør langt mer enn et irriterende element på gater og fortau.

Flere forskere har advart om at store mengder engangsmunnbind av plast havner i naturen. Allerede i juni skrev The Guardian at det var flere munnbind enn maneter i Middelhavet.

Ifølge Forskning.no slo forskere fra University of Portsmouth i England alarm i sommer og frykter en miljøkatastrofe om folk ikke sluttet å kaste fra seg munnbind. De viste til at det ble funnet 70 munnbind på 100 meter strand i Hongkong i sommer.

Og – som vi etter hvert har skjønt – plast kan ha katastrofale følger for livet i havet. Og det er der mange av munnbindene havner.

Slik så det ut ved nedgangen til T-banestasjonen i Akersgata i slutten av oktober. Stadig mer det mange som både «bommer» på søppelkassen - eller ikke en gang prøver å bruke en.

Savner drahjelp fra toppen

Da Hold Norge Rent så omfanget av problemet tidligere i høst, laget de et sett munnbind-vettregler, som de blant annet sendte til de store kommunene, Apotekerforeningen, Folkehelseinstituttet og kollektivselskapene.

Men bortsett fra hos Sporveiene, opplevde de at interessen for å forebygge gjennom informasjon var laber.

– Tenk om Erna eller Bent Høie kunne sagt noe om dette på presekonferansene sine. Da hadde vi kanskje nådd frem, sier Gulbrandsen, som tror mange ikke er klar over at engangsmunnbindene inneholder plast – og dermed er en del av det økende problemet med plastforsøpling.

– Vi har så mange andre forsøplingsproblemer. Jeg skjønner at folk vil kvitte seg med munnbindet raskt. Men kan de ikke bare beholde det på til de møter en søppelkasse, lyder hennes nyttårs-appell.

– Vi kan ikke ha en vinter med munnbind som flyter!

Sporveien tok tak

Kommunikasjonssjef i Sporveien Cato Asperud, bekrefter at kollektivselskapet tidlig fikk munnbind-problemet i fanget – bokstavelig talt.

– Vi opplevde at folk la det fra seg om bord, eller slapp det rett ned når de kom ut, forteller han.

Bedriften svarte både med å informere, å appellere til folk, og ved å sette inn billettkontrollører som tok direkte kontakt med passasjerene. De økte også renholdet og tømming av søppelkasser på stasjonene.

Asperud opplever det er blitt bedre enn det var på stasjoner og holdeplasser. Men at det stadig er mye å gå på.

– Vi kan ikke holde oppsyn hele tiden og må bare oppfordre folk om å bruke hodet, sier han, og kommer med følgende nyttårsoppfordring:

– Det er ugreit å kaste fra seg munnbind. Folk må bare skjerpe seg!