Solberg får bot på 20.000: – Alle er like for loven, men ikke alle er like

Statsminister Erna Solbergs (H) bøtelegges for brudd på smittevernreglene fordi hun var å regne som arrangør av restaurantmiddag med for mange gjester. Det avgjørende var hennes rolle som statsminister.

Feiringen av 60- årsdagen på Geilo ble på mange måter en kostbar affære for Solberg.

Statsministeren brøt nasjonale koronaregler da 13 familiemedlemmer 26. februar var samlet under middagen på restauranten Hallingstuene. Her mener politiet at både statsministeren og ektemannen Sindre Finnes hadde roller som faller inn under begrepet arrangør, selv om Solberg selv ikke var til stede.

Solberg skulle egentlig ha vært med, men måtte på grunn av akutte øyeproblemer oppsøke lege i Oslo.

– Jeg aksepterer at jeg har fått et forelegg, sier statsministeren til Aftenposten.

Hun sier hun hele tiden har sagt at hun ville akseptere en bot dersom politiet konkluderte med at hun var skyld i brudd på smittevernreglene.

– Det er alltid greit når ting er ferdig og du kan gjøre opp for deg, legger hun til.

Ektemannen Sindre Finnes slipper med påtaleunnlatelse, mens Erna Solberg straffes med 20.000 kroner i bot. Dette på grunn av hennes rolle som statsminister.

– Ville det blitt vanskeligere for deg å håndtere hvis du hadde sluppet helt fri?

– Jeg skal ikke gå inn i spekulasjoner om jusen og vurderingene som er gjort, sier Solberg.

Hun opplyser at hun har vært i forhør hos politiet og ikke ønsker å ha en rolle i debatten om det juridiske.

På spørsmål om hun selv har gitt noe signal til politiet om at det ville være bra om hun fikk et forelegg, svarer hun at hun kun ga et signal om at hun ville akseptere en bot.

– For det fikk jeg spørsmål om, sier hun.

Les også

Slik har politiet reagert i andre koronasaker

Straffet fordi hun er landets fremste tillitsvalgte

Politiet mener at Erna Solbergs var å regne som arrangør fordi hun deltok i beslutningen om at middagen skulle gjennomføres og fordi hun var med å velge restaurant.

Dette ville normalt ikke medført straff med mindre særlige hensyn tilsier det, mener Sør-øst politidistrikt. Men her kommer Solbergs rolle som statsminister inn, mener politiet.

De mener en påtaleunnlatelse – konstatering av skyld, men uten straffereaksjon – for Solberg vil kunne ha negative konsekvenser for befolkningens etterlevelse av smitteverntiltakene.

– Selv om loven er lik for alle, er ikke alle like. Solberg er landets fremste tillitsvalgte, og har ved en rekke anledninger frontet regjeringens beslutninger om tiltak for å motvirke pandemien. Det vurderes derfor som riktig å reagere med straff for å opprettholde publikums tillit til smittevernreglene, sier politimester Ole B. Sæverud i Sør-øst politidistrikt.

Må forvente at politikere følger lover og regler

– Jeg har visst hvor mange som kom til å være på restauranten, og jeg var den som nevnte Hallingstuene som et fint sted å spise middag på. Den er vel anslått som Geilos beste restaurant, sier statsministeren.

Hun legger til at om politiet da har «gjort vurderingen at jeg da er arrangør» så er det deres juridiske vurdering.

Solbergs rolle som statsminister har altså ført til at hun straffes hardere. Selv kommenterer hun dette slik:

– Jeg mener at moralsk så må vi som har ansvar for lover og regler, også følge lover og regler. Det er også grunnlag for den beklagelsen jeg har gitt, at vi ikke hadde god nok oversikt og brøt noen av reglene. Om det skal overføres til jusen får andre vurdere, men moralsk mener jeg at vi må forvente at politikere følger lover og regler. Derfor beklager jeg sterkt at vi ikke gjorde det i denne saken, sier Solberg.

Aftenposten har vært i kontakt med Sindre Finnes. Han ønsker ikke å kommentere påtaleunnlatelsen.

Går fri fra familiemiddag i leilighet

Dagen etter middagen på restauranten, lørdag 27. februar, var 14 familiemedlemmer samlet til sushimiddag i en leid leilighet. Her var Solberg selv til stede. Men statsministerens familiemiddag i leiligheten blir ikke vurdert som et straffbart regelbrudd. Regelverket var for uklart, sier Sæverud.

Reglene for private arrangement gjelder også for familier som samles. Men det er tilstrekkelig uklart om lokalet de samlet seg i, en leid leilighet, omfattes av reglene, mener politiet.

Politiet besluttet selv å starte etterforskning etter at det kom tips om saken via NRK, som først publiserte saken 18. mars.

Saken mot restauranten Hallingstuene ble henlagt av politiet.

Glad for å slippe bot

På restauranten Hallingstuene på Geilo er de glade for politiet henla saken mot dem.

Begrunnelse var at selv om forskriften om korona etter politiets mening var brutt, så var det ikke hensiktsmessig med noen foretaksstraff.

– Vi er glade for at saken er henlagt. Vi føler ikke at vi har gjort noe galt, sier eier Frode Aga.

Han forteller at han har fått mange henvendelser fra andre restauratører som inntil Geilo-saken ble kjent, hadde tolket reglene på samme måte som dem.

– Vi har også vært nedstengt siden 15. mars, så det hadde ikke vært optimalt med en bot nå når vi ikke har inntekter, sier Aga.