Rekordmange koronapasienter innlagt hos Helse sør-øst

Sykehusene i Helse Sør-Øst har mandag 250 koronapasienter innlagt, det høyeste så langt under pandemien. Over halvparten av intensivplassene på sykehusene i regionen brukes nå på koronasyke.

Det er mandag innlagt 248 pasienter med covid-19 ved sykehusene i regionen Helse sør-øst. Det er det høyeste så langt i pandemien. Dette bildet er tatt på Rikshospitalet tidligere i mars.

Tallet på pasienter har økt med 14 siden søndag, ifølge helseforetakets oversikt.

Tidligere var 245 innlagte 11. april i fjor det høyeste tallet. Innleggelsene har skutt fart den siste måneden. I de to siste ukene av februar var det innlagt mellom 52 og 80 pasienter i regionen.

De har nå 80 innlagte på intensivavdelingene og regner med dette vil stige, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus på en digital pressekonferanse klokken 15.

Det betyr at over halvparten av helseregionens insentivplasser nå blir brukt til å håndtere koronapasienter. Totalt har sykehusene i Helse Sør-Øst 157 ordinære intensivplasser, det samme som for ett år siden.

De nasjonale tallene for koronainnlagte oppdateres senere mandag. Søndag var tallet 275, en økning på elleve pasienter fra dagen før.

Les også

Da pandemien traff Norge i fjor, var det 289 intensivplasser. Ett år senere er det færre.

Regionen varslet før helgen at sykehusansatte kan bli hjem fra påskeferie for å håndtere det økende antallet koronapasienter.

Ifølge prognoser Helse sør-øst har utarbeidet i samarbeid med Folkehelseinstituttet, kan det om fire uker være innlagt så mange som rundt 1.000 personer, 200 av dem intensivpasienter, om smitteverntiltakene ikke virker.

En rekke sykehus på Østlandet opererer allerede med gul beredskap, som medfører økt behov for bemanning. Det er varslet at ansatte fra Helse vest og Helse Midt-Norge vil bistå der presset er størst, nemlig Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Vestre Viken.