Wara tilbake i vitneboksen

Tor Mikkel Wara var fredag ettermiddag tilbake i vitneboksen for å svare på spørsmål fra forsvarerne og aktoratet. Gang på gang ble han spurt om hvorfor han ikke sa ifra om spor i snøen til politiet.

I flere uker har tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) fulgt med på rettssaken mot sin samboer Laila Anita Bertheussen. Han har vitnet som fornærmet i saken tidligere. Fredag var Wara tilbake i vitneboksen.

– Husker du når du ble fortalt om sporene som ble observert fra husveggen? spurte forsvarer Bernt Heiberg.

– Ja, det var umiddelbart etter at jeg kom tilbake på mandag, svarte Tor Mikkel Wara som var i England da bilen ble påtent.

Wara så selv sporene, fortalte han i retten.

Hittil har flere politifolk sagt i retten at de ikke så disse sporene som Laila Anita Bertheussen har snakket om. Ifølge Bertheussen gikk sporene fra huset og mot hekken.

Aktor Frederik Ranke spurte om hvorfor de ikke hadde fortalt politiet om sporene i snøen?

– Spørsmålet er hvorfor jeg ikke ble spurt om det? kontret Wara tilbake.

Det var først 2. april at Bertheussen nevnte spor i snøen overfor politiet.

– Er du sikker på at dere hadde snakket om sporene før Bertheussen ble pågrepet? spurte Ranke.

– Ja, svarte Wara.

Deretter tok aktor Marit Formo over.

– Husker du at det ble snakket om spor i snøen etter at hun var løslatt? spurte Formo.

– Det husker jeg ikke.

Spørsmål om spor ble deretter gjentatt flere ganger av Formo. Hun spurte blant annet om hvorfor Wara ikke hadde nevnt det da han fikk avhøret til gjennomlesning.

– Var det ikke naturlig å nevne om sporene i avhør?

– Jeg hadde ønsket at jeg hadde gjort det, svarte Wara.

Les også

PST: Slik var de siste dagene før Bertheussen ble mistenkt. Opplysningene fikk Bertheussen til å reagere.

Hvem er «Frp-hora»?

Heiberg spurte også om Wara husket hvordan ekteparet Tybring-Gjedde reagerte på trusselbrevet de fikk i posten.

Wara hadde kontakt med sin statsråd-kollega Ingvil Smines Tybring-Gjedde på SMS etter at også Tybring-Gjedde hadde mottatt brevet.

Wara skrev at han så på dette som promo stunt for teateret. Smines Tybring-Gjedde svarte da med et smilefjes.

– Virket hun redd? spurte Heiberg.

– Nei, svarte Wara om Tybring-Gjeddes reaksjon på trusselbrevet.

Også forsvarer Elden har flere ganger i saken påpekt at Tybring-Gjedde ikke ble særlig redd av brevet, noe hun selv har tilbakevist.

I et av brevene til Wara sto det «JÆVELA RASISTER VI VENTET PÅ DERE. DU OG DEN FEIGE FRP HORA TURTE IKKE KOMME. VI VENTER PÅ DERE.»

Under rettssaken har Ingvil Smines Tybring-Gjedde to ganger sagt at hun tror at «Frp-hora» var ment for henne.

Fredag sa Wara at han tror at «Frp-hora» var ment for Bertheussen.

– Dette brevet kom til postkassen vår. Det sto i brevet «trekke anmeldelse». Det var Laila som hadde anmeldt teateret. Derfor mener jeg at «Frp-hora» var ment for henne, sa Wara fra vitneboksen.

Les også

Høy temperatur om Bertheussens harryturer i sommer

Påstander om PST-lekkasjer

Aktor Marit Formo kommenterte fredag beskyldninger om lekkasjer til mediene. Bertheussen uttalte torsdag at PST har lekket om Bertheussens gamle dommer til mediene. Også tidligere har Bertheussen og Wara beskyldt PST for lekkasjer i saken.

Det var Filter Nyheter som først omtalte dommene. Det skjedde i september i fjor.

Aktor Formo viste da til at forsvarer John Christian Elden hadde tatt kontakt med Oslo tingrett for å spørre hvem som hadde bedt om innsyn til dommen fra 1989. Da svarte Oslo tingrett at det var Filter Nyheter som først ba om dommen. Etter det var det journalister i noen andre medier.

Elden tok også kontakt med Ofoten tingrett som hadde utlevert en dom fra 1982. Også Ofoten tingrett svarte at det kun var journalister som hadde bedt om innsyn.

– Det er ikke noe grunnlag for å si at det er PST som har lekket dommene. Det er flere instanser som har dommene. Det er feil å skylde på PST for lekkasjene.

Elden er likevel ikke i tvil om at Filter Nyheter har fått tips fra noen om dommene.

Fredag 16. oktober var siste dag med bevisførsel i retten. Mandag og tirsdag er det rettsfri. Onsdag 21. oktober starter prosedyrene.